Patent 2019-756

Způsob stanovení přítomnosti a koncentrace persíranu(ů) ve vodě, zejména v podzemní vodě, ve které je navíc obsažené alespoň jedno jiné oxidační činidlo

Způsob stanovení přítomnosti a koncentrace persíranu(ů) ve vodě, zejména v podzemní vodě, ve které je navíc obsažené alespoň jedno jiné oxidační činidlo, při kterém se smícháním vzorku sledované vody a indikátorového barviva kyselá modř 40 nebo kyselá modř 25 připraví roztok pro stanovení přítomnosti a koncentrace persíranu(ů) ve sledované vodě s koncentrací indikátorového barviva 30 až 70 mg/l. Poté se tento roztok ohřeje na teplotu 90 až 110 °C, na které setrvá 15 až 50 minut, přičemž dojde k aktivaci v něm obsaženého/obsažených persíranu/persíranů, který/které za vzniku meziproduktu obsahujícího anthrachinon jako chromofor oxiduje/oxidují indikátorové barvivo. Po uplynutí této doby se změří absorbance tohoto roztoku pro světlo vlnové délky 450 až 500 nm, a z příslušné kalibrační křivky se jejím proložením lineární regresní funkcí sestaví vztah pro výpočet koncentrace persíranu/persíranů ve sledované vodě v tvaru:  x = (y/A - B) *  d, kde x představuje koncentraci persíranu ve sledované vodě v µM, y naměřenou absorbanci roztoku v jednotkách absorbance AU, d faktor ředění, A je lineární koeficient regresní funkce proložené kalibrační křivkou a B je koeficient představující absolutní člen regresní funkce proložené kalibrační křivkou dělený jejím lineárním koeficientem A, ze kterého se dopočítá koncentrace persíranu/persíranů ve sledované vodě.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren