Spolupráce s průmyslem

Aplikovaný výzkum ve spolupráci s partnery z průmyslu je jednou z našich priorit. Nabízíme spolupráci formou expertních konzultací, měření a analýz, smluvního výzkumu nebo společných výzkumných projektů. Spolupracovat s námi znamená mít přístup k nejnovějším vědeckým poznatkům a efektivně vyvíjet nové nebo inovovat vaše stávající technologie a produkty. Zejména pro malé a střední firmy bez vlastního R&D oddělení je CXI ideálním partnerem pro spolupráci.

Hlavní činnosti

Oddělení zajišťuje podporu v oblasti komercializace výsledků výzkumu CXI. Pomáhá výzkumným oddělením CXI získávat zakázky smluvního výzkumu. Pro tento účel organizuje individuální jednání a semináře s výrobními podniky, kde představuje odborný profil CXI a jeho dosažené výsledky v oblasti smluvního výzkumu. Dále poskytuje výzkumným oddělením administrativní podporu při přípravě smluv a vedení obchodních jednání. Referát vytváří interaktivní síť potenciálních průmyslových partnerů s cílem nalézt nové formy financování výzkumných aktivit CXI, a vybudovat prostředí s vyšší schopností absorbovat VaV výsledky TUL a CXI.

V oblasti smluvního výzkumu:

  • Zajišťuje právní podporu vzniku smluv ve vztahu k objednateli – smlouvy o dílo, o spolupráci, smlouvy o utajení, licenční smlouvy. Vede aktuální vzorové smlouvy, v případě potřeby koordinuje součinnost s právním oddělením TUL.
  • Ve spolupráci s řešiteli sestavuje cenové nabídky a komunikuje se zákazníky o formálních náležitostech objednávek.
  • Sleduje situaci na ústavu, vyhledává výsledky výzkumu s komerčním potenciálem, usměrňuje první kroky transferu technologií a je odborným garantem správného průběhu.

V oblasti obchodu:

  •  Vyhledává a kontaktuje firmy, v rámci úvodních jednání prezentuje činnost jednotlivých oddělení CXI, vyhledává a vyjednává nabídky výzkumných kapacit CXI pro budoucí zakázky a spolupráci na společných projektech.
  • Zprostředkovává společné jednání konkrétního pracoviště CXI s potenciálním zákazníkem, spolupracuje při formulování budoucího smluvního vztahu.
  • Prezentuje aktivity ústavu na výstavách, veletrzích a jiných akcích, které mají potenciál pro vytváření nových příležitostí pro komercializaci výsledků CXI a pro navázání nových vztahů pro spolupráci.
  • Spoluorganizuje exkurze na CXI pro komerční subjekty.
  • Zajišťuje marketingovou a prodejní podporu konkrétních aktivit komercializačně zaměřených projektů.
  • Spolupracuje s ostatními orgány TUL pro zajištění výše uvedených aktivit

Kontakt

Oddělení pro průmysl

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace

Technická univerzita v Liberci

Bendlova 1409/7

460 01 Liberec 1

Česká republika


Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren