Tým Oddělení fyzikálních měření

Ing. Michal Kotek, Ph.D.

Ing. Michal Kotek, Ph.D.

T +420 48535 3871

E michal.kotek@tul.cz

Global Imaging Metody, Experimentální mechanika tekutin, Vysokorychlostní vizualizace

2023

2022

2021

  • SCHOVANEC, P. aj. Feasibilities of foam-forming bacteria disintegration by ultrasonic atomization EPJ Web of Conferences 1. vyd. Liberec: Technical University of Liberec, 2021 S. 193 – 196. ISSN: 2100-014X. https://doi.org/10.1051/epjconf/202226401040
 

Ostatní členové

Ing. Darina Jašíková, Ph.D., ING.PAED.IGIP

Ing. Darina Jašíková, Ph.D., ING.PAED.IGIP

T +420 48535 3862

E darina.jasikova@tul.cz

2023

2022

2021

  • XIONG, X. aj. An experimental evaluation of convective heat transfer in multi-layered fibrous materials composed by different middle layer structures Journal of Industrial Textiles 1. vyd. SAGE PUBLICATIONS INC, 2021, roč. 51, č. 3. S. 362 – 379. ISSN: 1528-0837. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1528083719878845
 
doc. Ing. Klára Kalinová, Ph.D.

doc. Ing. Klára Kalinová, Ph.D.

T +420 48535 3846

E klara.kalinova@tul.cz

Vývoj zvukově pohltivých materiálů s nanovlákennou rezonanční membránou v synergii s dutinovým rezonátorem.

2023

  • KALINOVÁ, K. The Application of Nanofibrous Resonant Membranes for Room Acoustics Nanomaterials Basel: MDPI, 2023, roč. 13, č. 6. S. neuvedeny (14 stran). ISSN: 2079-4991. https://www.mdpi.com/2079-4991/13/6/1115

2022

  • KALINOVÁ, K. Funkční vzorek nanovlákenné struktury vyrobené kontinuální metodou elektrostatického zvlákňování za použití stejnosměrného proudu nanesené na povrch prostorové konstrukce [funkční vzorek]
  • KALINOVÁ, K. Funkční vzorek nanovlákenné struktury vyrobené kontinuální metodou elektrostatického zvlákňování za použití střídavého proudu (FIBERFLOW) nanesené na povrch prostorové konstrukce [funkční vzorek]
  • KALINOVÁ, K. Funkční vzorek objemné nanovlákenné struktury vyrobené metodou odstředivého zvlákňování do prostorové konstrukce [funkční vzorek]
  • KALINOVÁ, K. Funkční vzorek více-vrstvé nanovlákenné struktury vyrobené různými metodami zvlákňování na prostorovou konstrukci [funkční vzorek]

2021

2019

 
prof. Ing. Václav Kopecký, CSc.

prof. Ing. Václav Kopecký, CSc.

E vaclav.kopecky@tul.cz

2023

2022

2020

  • MALÍK, M. aj. Mixing of two immiscible phases measured by industrial electrical impedance tomography system Mechanics & Industry 1. vyd. France: EDP Sciences, 2020, roč. 20, č. 7. S. neuvedeny (5 stran). ISSN: 2257-7777.
  • ŠULC, R. aj. The Minimum Recording Time for PIV Measurements in a Vessel Agitated by a High-Shear Tooth Impeller Fluid Dynamics 1. vyd. Pleiades Publishing, 2020, roč. 55, č. 2. S. 231 – 240. ISSN: 0015-4628. https://link.springer.com/content/pdf/10.1134/S0015462820020123.pdf
 
Ing. Otakar Macháček

Ing. Otakar Macháček

E otakar.machacek@tul.cz

2019

  • MARYŠKA, J. aj. PVA membrána pro entalpický výměník vzduch – vzduch [funkční vzorek]
 

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren