+420 485 353 852|

cxi@tul.cz|

Staff


Department of environmental technology Team

Ing. Mgr. Lukáš Dvořák, Ph.D.

Ing. Mgr. Lukáš Dvořák, Ph.D.

T +420 48535 3260

E lukas.dvorak@tul.cz

Membrane bioreactors; water technology; application of nanomaterials

2024

2023

 

Other Members

Ing. Karel Havlíček, Ph.D.

Ing. Karel Havlíček, Ph.D.

T +420 48535 3650

E karel.havlicek@tul.cz

Water biotechnology; Nanomaterials; Respirometry; Project management, Communication with the professional public (publications, conferences, etc.)

Expert member of CzWA; Member of the Council for Research, Development and Innovation of the Liberec Region

 

 

2023

 • HAVLÍČEK, K. et al. Kompozitní nanovlákenný nosič s integrovanou živinovou složkou [utility model] Enlisted at 20231120 as No. 37498. https://isdv.upv.gov.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0037/uv037498.pdf
 • HAVLÍČEK, K. et al. Nanovlákenný nosič pro konzervaci vinařských kvasinek [funkční vzorek]
 • HAVLÍČEK, K. et al. Nanovlákenný nosič pro prospekci - „sběrač“ [funkční vzorek]
 • HAVLÍČEK, K. et al. Postup výroby kompozitního nanovlákenného nosiče s integrovanou živinovou složkou [ověřená technologie]. 2023.
 • KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ, B. et al. Warp knitted spacer microfiber biomass carrier for wastewater treatment Journal of Industrial Textiles Thousand Oaks: SAGE Publications Ltd, 2023, vol. 53, issue August. P. neuvedeny (15 stran). ISSN: 1528-0837. https://doi.org/10.1177/15280837231154533

2022

 • RAMAKRISHNAN, R. K. et al. Gum Hydrocolloids Reinforced Silver Nanoparticle Sponge for Catalytic Degradation of Water Pollutants Polymers MDPI, 2022, vol. 14, issue 15. P. neuvedeny (16 stran). ISSN: 2073-4360. https://www.mdpi.com/2073-4360/14/15/3120
 • HAVLÍČEK, K. et al. High Barrier Nanocomposite Film with Accelerated Biodegradation by Clay Swelling Induced Fragmentation Macromolecular Materials and Engineering Wiley, 2022, vol. 307, issue 6. P. neuvedeny (8 stran). ISSN: 1438-7492. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/mame.202100727
 • NECHANICKÁ, M. et al. Laboratorní elektro-post-denitrifikační jednotka [funkční vzorek]
 • NECHANICKÁ, M. et al. Ověřená technologie elektro-post-denitrifikace s reálnými vodami [ověřená technologie]. 2022.
 • LEDERER, T., HAVLÍČEK, K. , and KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ, B. Technologie úplného odstraňování dusíku a fosforu z odpadních vod využívající cíleně vyráběných textilních nosičů biomasy [ověřená technologie]. 2022.
 
Ing. Jakub Hrůza, Ph.D.

Ing. Jakub Hrůza, Ph.D.

T +420 48535 7348

E jakub.hruza@tul.cz

Filtration and separation

Testing of gas and liquid filtration

Polymer products recyclation

2024

2023

 • HRŮZA, J., BENEŠÍK, M., MOŠA, M. , and KOŠIARČIKOVÁ, S. Filtrační materiál pro čištění vzduchu modifikovaný bakteriofágy [utility model] Enlisted at 20231017 as No. 37369.
 • KOVÁŘ, ?. I. et al. FUNKČNÍ VZOREK FILTRAČNÍHO SÍTA Z NEREZOVÝCH VLÁKEN [funkční vzorek]
 • MRKVA, L., KOMÁREK, M., HRŮZA, J. , and POLÁCH, L. Nanovlákenná polyvinylidenfluoridová membrána [utility model] Enlisted at 20230516 as No. 37049. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0037/uv037049.pdf
 • POLÁCH, L., MRKVA, L. , and HRŮZA, J. Pilotní jednotka membránové destilace včetně vhodných stupňů předčištění [ověřená technologie]. 2023.
 • KOVÁŘ, ?. I. et al. PROTOTYP FILTRU [funkční vzorek]
 • KOVÁŘ, ?. I. et al. ZPRÁVA O VÝVOJI FILTRAČNÍHO MATERIÁLU, 2023
 • KOVÁŘ, ?. I. et al. ZPRÁVA O VÝVOJI TECHNOLOGIE VÝROBY FILTRU, 2023

2022

 
Mgr. Milena Johnová

Mgr. Milena Johnová

T +420 48535 3668

E milena.johnova@tul.cz

Wastewater treatment technology

Membrane processes

Project management

2022

 • DVOŘÁK, L. et al. Inovativní čistící protokoly vhodné pro regeneraci filtračních membrán (včetně způsobů jejich aplikace) [ověřená technologie]. 2022.
 • JOHNOVÁ, M. et al. Komparativní studie čistících protokolů membrán aplikovaných na ČOV Zborník prednášok a posterov 12. bienálnej konferencie s mezinárodnou účasťou Odpadové vody 2022, 2022 P. 89 – 93.
 • VILÍM, D. et al. Mobilní energeticky nezávislá jednotka úpravny pitné vody [utility model] Enlisted at 20221014 as No. 36 439. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0036/uv036439.pdf
 • KŘIVÁNKOVÁ, J. et al. Mobilní jednotka pro čištění membrán [utility model] Enlisted at 20220526 as No. 36 055. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0036/uv036055.pdf
 • JOHNOVÁ, M., DVOŘÁK, L., KOMÁREK, M. , and NOVOTNÁ FABIÁNOVÁ, R. Soubor pokročilých nanovlákenných nosičů biomasy [funkční vzorek]

2021

 • JOHNOVÁ, M., NOVÁK, L., LEDERER, T. , and NOVÁK, L. Optimalizace metody pro hodnocení zastoupení nocardioformních mikroorganismů v aktivovaném kalu a pěně SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ 14. BIENÁLNÍ KONFERENCE CzWA VODA 2021, 2021 P. 492 – 495. ISBN: 978-80-11-00385-2.
 • JOHNOVÁ, M., DVOŘÁK, L., KOMÁREK, M. , and NOVOTNÁ FABIÁNOVÁ, R. Soubor nanovlákenných nosičů biomasy [funkční vzorek]

2020

 • NECHANICKÁ, M., JOHNOVÁ, M. , and DVOŘÁK, L. Intenzifikace biologického čištění skládkových vod nanovlákennými nosiči „Mladá voda břehy mele 2020“ Sborník konference 1. ed. Brno: , 2020 P. 1 – 8. ISBN: 978-80-270-8323-7. https://www.czwa.cz/konference-ywp-mlada-voda-brehy-mele-2020-CZ390

2019

 
Ing. Michal Komárek, Ph.D.

Ing. Michal Komárek, Ph.D.

T +420 48535 3482

E michal.komarek@tul.cz

Development of the technology of nanofiber preparation.

Nanofiber products design and testing.

Filtration material preparation and measurement.

2023

2022

2021

 • KOMÁREK, M. , and KALINOVÁ, K. Filtrační materiál pro filtraci analytu, zejména při výrobě piva, a filtr obsahující tento filtrační materiál [utility model] Enlisted at 20211221 as No. 35680. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0035/uv035680.pdf
 • KOMÁREK, M. , and KALINOVÁ, K. Funkční vzorek funkcionalizované membrány [funkční vzorek]
 • KOMÁREK, M. , and MALÁT, M. Kombinovaný filtrační element [utility model] Enlisted at 20211012 as No. 35466. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0035/uv035466.pdf
 • JOHNOVÁ, M., DVOŘÁK, L., KOMÁREK, M. , and NOVOTNÁ FABIÁNOVÁ, R. Soubor nanovlákenných nosičů biomasy [funkční vzorek]
 • JOUDAL, R., PŘICHYSTAL, L., KOMÁREK, M. , and HRŮZA, J. Systém uchycení filtračního materiálu pro modulární výměnu filtru [funkční vzorek]

2020

 • KOMÁREK, M. , and HAVLE, K. Kombinovaný filtrační element tvořený porézním uhlíkovým filtrem a nanovlákenným strukturovaným filtrem [funkční vzorek]
 
Ing. Marcela Kubalíková

Ing. Marcela Kubalíková

T +420 48535 3 895

E marcela.kubalikova@tul.cz

Remediation of underground water using nZVI and electric current. Laboratory tests, analyzes and measurement of remediation results.

 
Ing. Tomáš Lederer, Ph.D.

Ing. Tomáš Lederer, Ph.D.

T +420 48535 3260; mobile:+420 730160329

E tomas.lederer@tul.cz

Preparation and management of projects in the area of water technology, remediation and biodegradability

2023

 • OTTIS, J., LEDERER, T., ŠKODOVÁ, M. , and SASÍN, P. Čištění odpadních vod hybridní technologií [ověřená technologie]. 2023.
 • OTTIS, J., ŠKODOVÁ, M. , and LEDERER, T. Nízkoenergetická vysoce účinná čistírna odpadních vod [utility model] Enlisted at 20231010 as No. 37348. https://isdv.upv.gov.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0037/uv037348.pdf
 • OTTIS, J., LEDERER, T., ŠKODOVÁ, M. , and SASÍN, P. Pilotní jednotka LEHEBIO WWTP [funkční vzorek]
 • KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ, B. et al. Warp knitted spacer microfiber biomass carrier for wastewater treatment Journal of Industrial Textiles Thousand Oaks: SAGE Publications Ltd, 2023, vol. 53, issue August. P. neuvedeny (15 stran). ISSN: 1528-0837. https://doi.org/10.1177/15280837231154533

2022

2021

 • HAVLÍČEK, K., NECHANICKÁ, M., LEDERER, T. , and KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ, B. Analysis of nitrifying bacteria growth on two new types of biomass carrier using respirometry and molecular genetic methods Ecotoxicology and Environmental Safety ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 2021, vol. 225, issue 12. P. neuvedeny (11 stran). ISSN: 0147-6513. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147651321009076?via=ihub
 • HAVLÍČEK, K. , and LEDERER, T. Core/Shell nosič biomasy pro systémy MBBR [funkční vzorek]
 • SVOBODOVÁ, L. et al. Microfiber Structure for Enhanced Immobilization of Nitrifying Bacteria in a Post-nitrification Reactor Environmental Technology and Innovation 1. ed. NETHERLANDS: ELSEVIER, 2021, vol. 21, issue February. P. neuvedeny (15 stran). ISSN: 2352-1864. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352186421000213
 
Ing. Kateřina Medková

Ing. Kateřina Medková

T +420 48535 895

E katerina.medkova@tul.cz

Laboratory analysis - filtration of liquids, testing of filtration properties, measurement of pore size

 
Mgr. Luboš Mrkva, Ph.D.

Mgr. Luboš Mrkva, Ph.D.

T +420 48535 3650

E lubos.mrkva@tul.cz

Waste water treatment technology

Membrane processes; liquid filtration

Nanomaterials

2023

 • DRDA, M. et al. Inovativní způsoby chemicky podpořeného zpětného proplachu filtračních membrán [ověřená technologie]. 2023.
 • DRDA, M. et al. Membránová čistírna odpadních vod s jednotkou vysokokapacitního mechanického předčištění [utility model] Enlisted at 20230530 as No. 37077. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0037/uv037077.pdf
 • MRKVA, L., KOMÁREK, M., HRŮZA, J. , and POLÁCH, L. Nanovlákenná polyvinylidenfluoridová membrána [utility model] Enlisted at 20230516 as No. 37049. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0037/uv037049.pdf
 • DRDA, M., VILÍM, D., NOSEK, J. , and MRKVA, L. Ověřená technologie komplexní reverzně osmotické jednotky integrující recyklaci retentátu [ověřená technologie]. 2023.
 • DRDA, M., VILÍM, D., NOSEK, J. , and MRKVA, L. Pilotní jednotka membránové destilace jako navazující technologie na čištění retentátu z reverzně ostmotické jednotky [funkční vzorek]
 • POLÁCH, L., MRKVA, L. , and HRŮZA, J. Pilotní jednotka membránové destilace včetně vhodných stupňů předčištění [ověřená technologie]. 2023.

2022

 • MRKVA, L., HRŮZA, J. , and POLÁCH, L. Pilotní jednotka membránové destilace [funkční vzorek]

2021

 • POLÁCH, L., HRŮZA, J. , and MRKVA, L. Laboratorní jednotka membránové destilace [funkční vzorek]
 
Ing. Magda Nechanická, Ph.D.

Ing. Magda Nechanická, Ph.D.

T +420 48535 3668

E magda.nechanicka@tul.cz

Water biotechnology

Nanomaterials

Bioelectrochemical systems

Molecular-genetic methods (DNA, qPCR, NGS)

 

2022

 • NECHANICKÁ, M. et al. Laboratorní elektro-post-denitrifikační jednotka [funkční vzorek]
 • NECHANICKÁ, M. et al. Ověřená technologie elektro-post-denitrifikace s reálnými vodami [ověřená technologie]. 2022.
 • DVOŘÁK, L., NECHANICKÁ, M., BENEŠ, P. , and SIGLOVÁ, M. Sterilizační metoda [ověřená technologie]. 2022.
 • DVOŘÁK, L., NECHANICKÁ, M., BENEŠ, P. , and SIGLOVÁ, M. Sterilní nosič [funkční vzorek]

2021

 • HAVLÍČEK, K., NECHANICKÁ, M., LEDERER, T. , and KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ, B. Analysis of nitrifying bacteria growth on two new types of biomass carrier using respirometry and molecular genetic methods Ecotoxicology and Environmental Safety ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 2021, vol. 225, issue 12. P. neuvedeny (11 stran). ISSN: 0147-6513. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147651321009076?via=ihub
 • NECHANICKÁ, M. et al. Application of Nanofiber Carriers for Sampling of Microbial Biomass from Contaminated Groundwater Science of The Total Environment 1. ed. Amsterdam: Elsevier B.V., 2021, vol. 780, issue August. P. neuvedeny (10 stran). ISSN: 0048-9697. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721015862
 • NECHANICKÁ, M., HAVLÍČEK, K. , and ŘEZANKA, M. Development of conductive nanomaterials for biotechnology applications World Nanotechnology Conference, 2021pp. https://worldnanotechnologyconference.com/about/past-events
 • SVOBODOVÁ, L. et al. Microfiber Structure for Enhanced Immobilization of Nitrifying Bacteria in a Post-nitrification Reactor Environmental Technology and Innovation 1. ed. NETHERLANDS: ELSEVIER, 2021, vol. 21, issue February. P. neuvedeny (15 stran). ISSN: 2352-1864. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352186421000213
 • HAVLÍČEK, K., LEDERER, T., NECHANICKÁ, M. , and KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ, B. Vývoj kompozitního mikrovlákenného nosiče biomasy pro post-treatment procesy na ČOV SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ 14. BIENÁLNÍ KONFERENCE CzWA VODA 2021 1. ed. Brno: ASOCIACE PRO VODU ČR z.s., 2021 P. 193 – 201. ISBN: 978-80-11-00385-2. https://www.czwa.cz/podrobny-program-CZ485

2020

 • NECHANICKÁ, M., JOHNOVÁ, M. , and DVOŘÁK, L. Intenzifikace biologického čištění skládkových vod nanovlákennými nosiči „Mladá voda břehy mele 2020“ Sborník konference 1. ed. Brno: , 2020 P. 1 – 8. ISBN: 978-80-270-8323-7. https://www.czwa.cz/konference-ywp-mlada-voda-brehy-mele-2020-CZ390
 
Ing. Jaroslav Nosek, Ph.D.

Ing. Jaroslav Nosek, Ph.D.

T +420 48535 3895

E jaroslav.nosek1@tul.cz

Advanced remediation technologies (electro-geochemically supported remediation technologies).

2023

 • DRDA, M. et al. Inovativní způsoby chemicky podpořeného zpětného proplachu filtračních membrán [ověřená technologie]. 2023.
 • DRDA, M. et al. Membránová čistírna odpadních vod s jednotkou vysokokapacitního mechanického předčištění [utility model] Enlisted at 20230530 as No. 37077. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0037/uv037077.pdf
 • NOSEK, J. et al. Ověřená technologie - Vsakovací jímka s intenzifikací puklinové sítě [ověřená technologie]. 2023.
 • NOSEK, J., PLUHAŘ, T., VANĚČEK, M. , and ZÁRUBA, J. Ověřená technologie filtrace povrchových vod [ověřená technologie]. 2023.
 • NOSEK, J. et al. Ověřená technologie intenzifikace puklinové sítě [ověřená technologie]. 2023.
 • DRDA, M., VILÍM, D., NOSEK, J. , and MRKVA, L. Ověřená technologie komplexní reverzně osmotické jednotky integrující recyklaci retentátu [ověřená technologie]. 2023.
 • DRDA, M., VILÍM, D., NOSEK, J. , and MRKVA, L. Pilotní jednotka membránové destilace jako navazující technologie na čištění retentátu z reverzně ostmotické jednotky [funkční vzorek]
 • NOSEK, J., LHOTSKÝ, O. , and BOČEK, M. Poloprovozní test technologie EBioChem P pro puklinové horninové prostředí na 1. lokalitě [ověřená technologie]. 2023.
 • NOSEK, J., PLUHAŘ, T. , and AMBROŽOVÁ, V. Zařízení pro měření vertikální stratifikace anorganické kontaminace umožňující přesnou lokalizaci fázového rozhraní [funkční vzorek]

2022

 • CZINNEROVÁ, M. et al. Field application of glycerol to enhance reductive dechlorination of chlorinated ethenes and its impact on microbial community Chemosphere PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2022, vol. 309, issue 1. P. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0045-6535. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2022.136640
 
Radka Novotná Fabiánová

Radka Novotná Fabiánová

T +420 48535 3893

E radka.fabianova@tul.cz

Wastewater treatment technology

Membrane processes

Laboratory analyzes

2022

 • DVOŘÁK, L. et al. Inovativní čistící protokoly vhodné pro regeneraci filtračních membrán (včetně způsobů jejich aplikace) [ověřená technologie]. 2022.
 • JOHNOVÁ, M. et al. Komparativní studie čistících protokolů membrán aplikovaných na ČOV Zborník prednášok a posterov 12. bienálnej konferencie s mezinárodnou účasťou Odpadové vody 2022, 2022 P. 89 – 93.
 • VILÍM, D. et al. Mobilní energeticky nezávislá jednotka úpravny pitné vody [utility model] Enlisted at 20221014 as No. 36 439. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0036/uv036439.pdf
 • JOHNOVÁ, M., DVOŘÁK, L., KOMÁREK, M. , and NOVOTNÁ FABIÁNOVÁ, R. Soubor pokročilých nanovlákenných nosičů biomasy [funkční vzorek]

2021

 • JOHNOVÁ, M., DVOŘÁK, L., KOMÁREK, M. , and NOVOTNÁ FABIÁNOVÁ, R. Soubor nanovlákenných nosičů biomasy [funkční vzorek]
 
Ing. Alena Pavelková, Ph.D.

Ing. Alena Pavelková, Ph.D.

T +420 48535 3895

E alena.pavelkova@tul.cz

Remediation of underground water

Materials Engineering

Professional publications

2021

 • PAVELKOVÁ, A., STEJSKAL, V., PLUHAŘ, T. , and NOSEK, J. Advanced remediation using nanosized zero-valent iron and electrical current in situ − A comparison with conventional remediation using nanosized zero-valent iron alone Journal of Environmental Chemical Engineering 1. ed. Elsevier Ltd, 2021, vol. 9, issue 5. P. neuvedeny (9 stran). ISSN: 2213-3437. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213343721011015
 • PAVELKOVÁ, A. et al. Reduction of chlorinated hydrocarbons using nano zero-valent iron supported with an electric field. Characterization of electrochemical processes and thermodynamic stability Chemosphere 1. ed. Oxford: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2021, vol. 265, issue FEB 2021. P. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0045-6535. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.128764

2020

 
Ing. Tomáš Pluhař

Ing. Tomáš Pluhař

T +420 48535 3851

E tomas.pluhar@tul.cz

2023

 • NOSEK, J. et al. Ověřená technologie - Vsakovací jímka s intenzifikací puklinové sítě [ověřená technologie]. 2023.
 • NOSEK, J., PLUHAŘ, T., VANĚČEK, M. , and ZÁRUBA, J. Ověřená technologie filtrace povrchových vod [ověřená technologie]. 2023.
 • NOSEK, J. et al. Ověřená technologie intenzifikace puklinové sítě [ověřená technologie]. 2023.
 • NOSEK, J., PLUHAŘ, T. , and AMBROŽOVÁ, V. Zařízení pro měření vertikální stratifikace anorganické kontaminace umožňující přesnou lokalizaci fázového rozhraní [funkční vzorek]

2021

 • PAVELKOVÁ, A., STEJSKAL, V., PLUHAŘ, T. , and NOSEK, J. Advanced remediation using nanosized zero-valent iron and electrical current in situ − A comparison with conventional remediation using nanosized zero-valent iron alone Journal of Environmental Chemical Engineering 1. ed. Elsevier Ltd, 2021, vol. 9, issue 5. P. neuvedeny (9 stran). ISSN: 2213-3437. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213343721011015
 • NOSEK, J., PLUHAŘ, T. , and AMBROŽOVÁ, V. Ověřená technologie systému pokročilého řízení sanačních technologií [ověřená technologie]. 2021.
 • NOSEK, J., PLUHAŘ, T. , and AMBROŽOVÁ, V. Systém pro real-time řízení sanačních technologií [funkční vzorek]
 • NOSEK, J. et al. Technologie autokalibračního systému včasného varování před účinky vztlaku podzemní vody při povodni [ověřená technologie]. 2021.
 • NOSEK, J., PLUHAŘ, T. , and AMBROŽOVÁ, V. Zařízení pro vzdálený monitoring a řízení sanace metodou EBioChem [funkční vzorek]

2020

 
Mgr. Petra Rosická

Mgr. Petra Rosická

T +420 48535 3893

E petra.rosicka@tul.cz

microscopy, FISH, liquid filtration, chemical analysis, respirometry

2023

 • DRDA, M. et al. Inovativní způsoby chemicky podpořeného zpětného proplachu filtračních membrán [ověřená technologie]. 2023.

2020

2019

 • SVOBODOVÁ, L. et al. Advanced characterization of natural biofilm on nanofiber scaffold Physiological Research 1. ed. Praha: Acad Sciences Czech Republic, Inst Physiology, Videnska 1083, Prague 4 142 20, Czech Republic, 2019, vol. 68, issue Supplement 4. P. 491 – 499. ISSN: 0862-8408. https://www.biomed.cas.cz/physiolres/pdf/68/68_S491.pdf

2018

 • NGUYEN, N. A. H., ROSICKÁ, P. , and ŠEVCŮ, A. In vitro and environmental toxicity of reduced graphene oxide as an additive in automotive lubricants Nanoscale 10. ed. USA: Royal Society of Chemistry (RSC), 2018, vol. 10, issue 14. P. 6539 – 6548. ISSN: 2040-3364. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29577120

2017

 • LOUDA, P. et al. Assessing the Suitability of Carbon Nanostructures for the Colonization of Bacterial Populations, 2017
 • BAKALOVA, T. et al. The application potential of SiO2, TiO2 or Ag nanoparticles as fillers in machining process fluids Journal of Cleaner Production 1. ed. Elsevier Ltd, 2017, vol. 142, issue 4. P. 2237 – 2243. ISSN: 0959-6526. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652616318923

2016

 • ROSICKÁ, P. et al. Ecotoxicity of Organometal Halide Perovskites Tested on Pseudomonas Putida NANOCON 2016 - Conference Proceedings, 8th International Conference on Nanomaterials - Research and Application Ostrava: Tanger Ltd., 2016 P. 606 – 611. ISBN: 978-80-87294-71-0. https://www.nanocon.eu/cz/sbornik-nanocon-2016/

2015

 • ROSICKÁ, P. et al. Comparison of the Influence of Nanoparticles on Escherichia Coli and Pseudomonas Aeruginosa Bacterial Populations NanoCon 2014, 6th International Conference, Conference Proceedings 1. ed. Ostrava: TANGER Ltd, 2015 P. 707 – 711. ISBN: 978-80-87294-53-6. http://www.nanocon.eu/files/proceedings/20/reports/3417.pdf
 • BAKALOVA, T., VOLESKÝ, L., ROSICKÁ, P. , and LOUDA, P. Effect of Natural Fillers in the Form of Nanoparticles on the Tribological Properties of Process Fluids NanoCon 2014, 6th International Conference, Conference Proceedings 1. ed. Ostrava: TANGER Ltd, 2015 P. 329 – 333. ISBN: 978-80-87294-53-6. http://konsys-t.tanger.cz/files/proceedings/20/reports/3119.pdf
 • VOLESKÝ, L. et al. Impact of natural nanoadditives sio2 and tio2 on the quality of machining process fluids and bactericidal properties NanoCon 2015, 7th International Conference, Conference Proceedings 1. ed. Ostrava, Czech Republic, EU: TANGER Ltd., 2015 P. 331 – 336. ISBN: 978-80-87294-63-5.
 
Bc. Petra Šubrtová

Bc. Petra Šubrtová

T +420 48535 3 893

E petra.subrtova@tul.cz

Laboratory analyzes - FISH, Live/Dead, respirometry, membrane processes, liquid filtration, chemical analyses, coagulation

2022

2020

 • LEDERER, T. , and ŠUBRTOVÁ, P. Soubor modulárních nástrojů ke zvýšení účinnosti čištění odpadních vod a sanačních prací využívající biosurfaktanty a magnetické pole [ověřená technologie]. 2020.
 • SCHOVANEC, P. et al. Sterilization of Biofilm in Foam Using a Single Cavitation Bubble MATEC Web of Conferences 328, 05003 (2020) 1. ed. XXII. AEaNMiFMaE-2020: EDP Science, 2020 P. neuvedeny (7 stran). ISSN: 2261-236X. https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2020/24/matecconf_aenmfme2020_05003.pdf

2019

 • SVOBODOVÁ, L. et al. Využití Magnetického Pole Při Intenzifikaci Procesů Biologického Čištění Odpadních Vod Vodní hospodářství 1. ed. Čkyně: , 2019 P. 8 – 11. ISSN: 1211-0760.

2018

 • SWAR, S. et al. Effective poly(ethylene glycol) methyl ether grafting technique onto Nylon 6 surface to achieve resistance against pathogenic bacteria Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa Journal of Materials Science 1. ed. Kluwer Academic Publishers, 2018, vol. 53, issue 20. P. 14104 – 14120. ISSN: 0022-2461. https://link.springer.com/article/10.1007/s10853-018-2636-2
 • SVOBODOVÁ, L., LEDERER, T. , and ŠUBRTOVÁ, P. Response to shock loads of engineered nanoparticles (TiO2, SiO2 OR ZrO2) on activated sludge microbial communities NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 1. ed. Ostrava, Czech Republic, EU: TANGER Ltd., 2018 P. 404 – 409. ISBN: 978-80-87294-81-9. https://nanocon2018.tanger.cz/files/uploads/01/NANOCON2017_Proceedings_content.pdf
 • ŠUBRTOVÁ, P., SVOBODOVÁ, L. , and LEDERER, T. Use of respirometry in biodegradability testing of petroleum hydrocarbons Topical Issues of Rational Use of Natural Resources 1. ed. CRC Press/Balkema, 2018 P. 387 – 396. ISBN: 978-0-429-39806-3.
 
Ing. Hadi Taghavian

Ing. Hadi Taghavian

T +420 48535 3895

E hadi.taghavian@tul.cz

Nanomaterials, Nanofibers, Electrospinning, Electrostatic coating, Tissue engineering scaffolds, Ultrafiltration hollow fiber membranes in water purification, Free-radical polymerization, Enzyme immobilization, Surface engineering

 

2023

2022

 
Bc. Michal Vittek

Bc. Michal Vittek

T +420 48535 3482

E michal.vittek@tul.cz

Electrotechnics, creation of testing equipment, lab administration

2022

 • NECHANICKÁ, M. et al. Laboratorní elektro-post-denitrifikační jednotka [funkční vzorek]
 • NECHANICKÁ, M. et al. Ověřená technologie elektro-post-denitrifikace s reálnými vodami [ověřená technologie]. 2022.
 
doc. Fatma Yalcinkaya, Ph.D., M.Sc.

doc. Fatma Yalcinkaya, Ph.D., M.Sc.

T +420 48535 3482

E fatma.yalcinkaya@tul.cz

 

Personal web page: https://sites.google.com/view/materialresearchgroup-fyalcink/home

-Applied nanotechnology research specializing in nanofibers and nanofiber layers
-Wastewater Management (clean energy and clean water)
-Membrane distillation
-Electrospinning process and technology
-Electrospun Membranes for air cleaning
-Surface modification of nanomaterials                                                                                                  -microbial fuel cell

2024

2023

 

General partners

Škoda AUTO
Česká Zbrojovka
Aquatest
Elmarco
FM Motol
Preciosa
UJV Group
Atrea
Innogy
Auren