Tým Oddělení technologie životního prostředí

Ing. Mgr. Lukáš Dvořák, Ph.D.

Ing. Mgr. Lukáš Dvořák, Ph.D.

T +420 48535 3260

E lukas.dvorak@tul.cz

Membránové bioreaktory; technologie vody; aplikace nanomateriálů

2022

 • GUL, A., HRŮZA, J., DVOŘÁK, L. a YALCINKAYA, F. Chemical Cleaning Process of Polymeric Nanofibrous Membranes Polymers Basel: MDPI, 2022, roč. 14, č. 6. S. neuvedeny (19 stran). ISSN: 2073-4360. https://www.mdpi.com/2073-4360/14/6/1102/htm
 • NECHANICKÁ, M., HAVLÍČEK, K., VITTEK, M. a DVOŘÁK, L. Laboratorní elektro-post-denitrifikační jednotka [funkční vzorek]
 • DVOŘÁK, L. a NECHANICKÁ, M. Sterilizační metoda [ověřená technologie]. 2022.
 • DVOŘÁK, L. a NECHANICKÁ, M. Sterilní nosič [funkční vzorek]

2021

2020

2019

 

Ostatní členové

Radka Fabiánová

Radka Fabiánová

T +420 48535 3893

E radka.fabianova@tul.cz

Technologie čištění odpadních vod

Membránové procesy

Laboratorní analýzy

 
Ing. Karel Havlíček

Ing. Karel Havlíček

T +420 48535 3650

E karel.havlicek@tul.cz

Biotechnologie vod; Nanomateriály; Respirometrie; Vedení a řešení projektů, Komunikace s odbornou veřejností (publikace, konference aj.)

 

 

2022

 • RAMAKRISHNAN, R. K. aj. Gum Hydrocolloids Reinforced Silver Nanoparticle Sponge for Catalytic Degradation of Water Pollutants Polymers MDPI, 2022, roč. 14, č. 15. S. neuvedeny (16 stran). ISSN: 2073-4360. https://www.mdpi.com/2073-4360/14/15/3120
 • HAVLÍČEK, K. aj. High Barrier Nanocomposite Film with Accelerated Biodegradation by Clay Swelling Induced Fragmentation Macromolecular Materials and Engineering Wiley, 2022, roč. 307, č. 6. S. neuvedeny (8 stran). ISSN: 1438-7492. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/mame.202100727
 • NECHANICKÁ, M., HAVLÍČEK, K., VITTEK, M. a DVOŘÁK, L. Laboratorní elektro-post-denitrifikační jednotka [funkční vzorek]

2021

 • VENKATESHAIAH, A. aj. Alkenyl succinic anhydride modified tree-gum kondagogu: A bio-based material with potential for food packaging Carbohydrate Polymers 1. vyd. Oxon: ELSEVIER SCI LTD, 2021, roč. 266, č. August. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0144-8617. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0144861721005130
 • HAVLÍČEK, K., NECHANICKÁ, M., LEDERER, T. a KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ, B. Analysis of nitrifying bacteria growth on two new types of biomass carrier using respirometry and molecular genetic methods Ecotoxicology and Environmental Safety ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 2021, roč. 225, č. 12. S. neuvedeny (11 stran). ISSN: 0147-6513. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147651321009076?via=ihub
 • HAVLÍČEK, K. a LEDERER, T. Core/Shell nosič biomasy pro systémy MBBR [funkční vzorek]
 • NECHANICKÁ, M., HAVLÍČEK, K. a ŘEZANKA, M. Development of conductive nanomaterials for biotechnology applications World Nanotechnology Conference, 2021S. https://worldnanotechnologyconference.com/about/past-events
 • SCHOVANEC, P. aj. Feasibilities of foam-forming bacteria disintegration by ultrasonic atomization EPJ Web Conf. Volume 264, 2022 1. vyd. Liberec: Technical University of Liberec, 2021 S. 193 – 196.
 • SVOBODOVÁ, L. aj. Microfiber Structure for Enhanced Immobilization of Nitrifying Bacteria in a Post-nitrification Reactor Environmental Technology and Innovation 1. vyd. NETHERLANDS: ELSEVIER, 2021, roč. 21, č. February. S. neuvedeny (15 stran). ISSN: 2352-1864. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352186421000213
 • HAVLÍČEK, K., LEDERER, T., NECHANICKÁ, M. a KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ, B. Vývoj kompozitního mikrovlákenného nosiče biomasy pro post-treatment procesy na ČOV SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ 14. BIENÁLNÍ KONFERENCE CzWA VODA 2021 1. vyd. Brno: ASOCIACE PRO VODU ČR z.s., 2021 S. 193 – 201. ISBN: 978-80-11-00385-2. https://www.czwa.cz/podrobny-program-CZ485
 
Ing. Jakub Hrůza, Ph.D.

Ing. Jakub Hrůza, Ph.D.

T +420 48535 7348

E jakub.hruza@tul.cz, jakubhruza1@seznam.cz

Filtrace kapalin a plynů

Testování filtračních vlastností

Recyklace polymerních materiálů

2022

 • GUL, A., HRŮZA, J., DVOŘÁK, L. a YALCINKAYA, F. Chemical Cleaning Process of Polymeric Nanofibrous Membranes Polymers Basel: MDPI, 2022, roč. 14, č. 6. S. neuvedeny (19 stran). ISSN: 2073-4360. https://www.mdpi.com/2073-4360/14/6/1102/htm
 • HRŮZA, J. a FRAJOVÁ, J. Reuse of textile waste to production of the fibrous antibacterial membrane with filtration potential Nanomaterials MDPI, 2022, roč. 12, č. 1. S. neuvedeny (21 stranky). ISBN: 978-80-270-8323-7, ISSN: 2079-4991. https://www.mdpi.com/2079-4991/12/1/50

2021

 
Mgr. Milena Johnová

Mgr. Milena Johnová

T +420 48535 3668

E milena.johnova@tul.cz

Technologie čištění odpadních vod

Membránové procesy; filtrace kapalin

Příprava a vedení projektů, komunikace s firemními partnery

2020

2019

 
Ing. Michal Komárek, Ph.D.

Ing. Michal Komárek, Ph.D.

T +420 48535 3482

E michal.komarek@tul.cz

Vývoj technologie přípravy nanovlákenných materiálů.

Vývoj a testování parametrů nanovlákenných materiálů.

Příprava vzorků kompozitních filtračních materiálů a jejich testování.

2021

2020

 • KOMÁREK, M. a HAVLE, K. Kombinovaný filtrační element tvořený porézním uhlíkovým filtrem a nanovlákenným strukturovaným filtrem [funkční vzorek]

2019

 • KOMÁREK, M. Filtrační element tvořený kompozitní přízí [funkční vzorek]
 • KOMÁREK, M. Filtrační materiál s katalytickými účinky [funkční vzorek]
 • SANETRNÍK, F., JIRSÁK, O., KOMÁREK, M. a HRŮZA, J. Linear core-sheath type textile formation containing a sheath of polymer nanofibres and filtering device for filtering gaseous media [patent] Udělen 20190710 pod číslem EP2862967. https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20190710&DB=&locale=en_EP&CC=EP&NR=2862967B1&KC=B1&ND=1#
 • RYSOVÁ, M. aj. Polymerní nanovlákenný substrát [poloprovoz]. 2019.
 • YALCINKAYA, F. a KOMÁREK, M. Polyvinyl Butyral (PVB) Nanofiber/Nanoparticle-Covered Yarns for Antibacterial Textile Surfaces INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES 1. vyd. Switzerland: MDPI, 2019, roč. 20, č. 17. S. 1 – 11. ISSN: 1661-6596. https://www.mdpi.com/1422-0067/20/17/4317
 
Ing. Marcela Kubalíková

Ing. Marcela Kubalíková

T +420 48535 3 895

E marcela.kubalikova@tul.cz

Sanace podzemních vod působením nZVI a elektrického proudu. Laboratorní testy, analýzy a měření sanačních výsledků.

 
Ing. Kateřina Medková

Ing. Kateřina Medková

T +420 48535 895

E katerina.medkova@tul.cz

Laboratorní analýzy - filtrace kapalin, testování filtračních vlastností, měření velikost pórů

 
Mgr. Luboš Mrkva

Mgr. Luboš Mrkva

T +420 48535 3650

E lubos.mrkva@tul.cz

Technologie čištění odpadních vod

Membránové procesy; filtrace kapalin

Nanomateriály

 
Ing. Magda Nechanická

Ing. Magda Nechanická

T +420 48535 3668

E magda.nechanicka@tul.cz

Biotechnologie vody

Nanomateriály

Bioelektrochemické systémy

Molekulárně-genetické metody (DNA, qPCR, NGS)

2022

 • NECHANICKÁ, M., HAVLÍČEK, K., VITTEK, M. a DVOŘÁK, L. Laboratorní elektro-post-denitrifikační jednotka [funkční vzorek]
 • DVOŘÁK, L. a NECHANICKÁ, M. Sterilizační metoda [ověřená technologie]. 2022.
 • DVOŘÁK, L. a NECHANICKÁ, M. Sterilní nosič [funkční vzorek]

2021

 • HAVLÍČEK, K., NECHANICKÁ, M., LEDERER, T. a KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ, B. Analysis of nitrifying bacteria growth on two new types of biomass carrier using respirometry and molecular genetic methods Ecotoxicology and Environmental Safety ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 2021, roč. 225, č. 12. S. neuvedeny (11 stran). ISSN: 0147-6513. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147651321009076?via=ihub
 • NECHANICKÁ, M. aj. Application of Nanofiber Carriers for Sampling of Microbial Biomass from Contaminated Groundwater Science of The Total Environment 1. vyd. Amsterdam: Elsevier B.V., 2021, roč. 780, č. August. S. neuvedeny (10 stran). ISSN: 0048-9697. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721015862
 • NECHANICKÁ, M., HAVLÍČEK, K. a ŘEZANKA, M. Development of conductive nanomaterials for biotechnology applications World Nanotechnology Conference, 2021S. https://worldnanotechnologyconference.com/about/past-events
 • SVOBODOVÁ, L. aj. Microfiber Structure for Enhanced Immobilization of Nitrifying Bacteria in a Post-nitrification Reactor Environmental Technology and Innovation 1. vyd. NETHERLANDS: ELSEVIER, 2021, roč. 21, č. February. S. neuvedeny (15 stran). ISSN: 2352-1864. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352186421000213
 • HAVLÍČEK, K., LEDERER, T., NECHANICKÁ, M. a KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ, B. Vývoj kompozitního mikrovlákenného nosiče biomasy pro post-treatment procesy na ČOV SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ 14. BIENÁLNÍ KONFERENCE CzWA VODA 2021 1. vyd. Brno: ASOCIACE PRO VODU ČR z.s., 2021 S. 193 – 201. ISBN: 978-80-11-00385-2. https://www.czwa.cz/podrobny-program-CZ485

2020

 
Ing. Jaroslav Nosek, Ph.D.

Ing. Jaroslav Nosek, Ph.D.

T +420 48535 3895

E jaroslav.nosek1@tul.cz

Pokročilé sanační technologie (elektro-geochemicky podporované sanační technologie).

2022

 • CZINNEROVÁ, M. aj. Field application of glycerol to enhance reductive dechlorination of chlorinated ethenes and its impact on microbial community Chemosphere Elsevier, 2022, roč. 2022, č. 309. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0045-6535. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2022.136640

2021

 • PAVELKOVÁ, A., STEJSKAL, V., PLUHAŘ, T. a NOSEK, J. Advanced remediation using nanosized zero-valent iron and electrical current in situ − A comparison with conventional remediation using nanosized zero-valent iron alone Journal of Environmental Chemical Engineering 1. vyd. Elsevier Ltd, 2021, roč. 9, č. 5. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 2213-3437. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213343721011015
 • SEMERÁD, J. aj. Discovering the potential of an nZVI-biochar composite as a material for the nanobioremediation of chlorinated solvents in groundwater: Degradation efficiency and effect on resident microorganisms Chemosphere Elsevier, 2021, roč. 281, č. OCT. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0045-6535. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653521013862#ack0010
 • NOSEK, J., PLUHAŘ, T. a AMBROŽOVÁ, V. Ověřená technologie systému pokročilého řízení sanačních technologií [ověřená technologie]. 2021.
 • PAVELKOVÁ, A. aj. Reduction of chlorinated hydrocarbons using nano zero-valent iron supported with an electric field. Characterization of electrochemical processes and thermodynamic stability Chemosphere 1. vyd. Oxford: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2021, roč. 265, č. FEB 2021. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0045-6535. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.128764
 • NOSEK, J., PLUHAŘ, T. a AMBROŽOVÁ, V. Systém pro real-time řízení sanačních technologií [funkční vzorek]
 • NOSEK, J. aj. Technologie autokalibračního systému včasného varování před účinky vztlaku podzemní vody při povodni [ověřená technologie]. 2021.
 • NOSEK, J., PLUHAŘ, T. a AMBROŽOVÁ, V. Zařízení pro vzdálený monitoring a řízení sanace metodou EBioChem [funkční vzorek]

2020

 • ČERNÍK, M., HRABAL, J. a NOSEK, J. Combination of Electrokinetics and nZVI Remediation Advanced Nano-Bio Technologies for Water and Soil Treatment 1. vyd. Springer Nature Switzerland AG, 2020 S. 65 – 85. ISBN: 978-3-030-29839-5.https://www.springer.com/gp/book/9783030298395
 • ČERNÍKOVÁ, M., NOSEK, J. a ČERNÍK, M. Combination of nZVI and DC for the in-situ remediation of chlorinated ethenes: An environmental and economic case study Chemosphere 1. vyd. Elsevier Ltd., 2020, roč. 245, č. APR. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0045-6535. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.125576
 
Ing. Alena Pavelková, Ph.D.

Ing. Alena Pavelková, Ph.D.

T +420 48535 3895

E alena.pavelkova@tul.cz

Sanace podzemních vod

Materiálové inženýrství

Odborné publikace

2021

 • PAVELKOVÁ, A., STEJSKAL, V., PLUHAŘ, T. a NOSEK, J. Advanced remediation using nanosized zero-valent iron and electrical current in situ − A comparison with conventional remediation using nanosized zero-valent iron alone Journal of Environmental Chemical Engineering 1. vyd. Elsevier Ltd, 2021, roč. 9, č. 5. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 2213-3437. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213343721011015
 • PAVELKOVÁ, A. aj. Reduction of chlorinated hydrocarbons using nano zero-valent iron supported with an electric field. Characterization of electrochemical processes and thermodynamic stability Chemosphere 1. vyd. Oxford: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2021, roč. 265, č. FEB 2021. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0045-6535. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.128764

2020

 
Ing. Tomáš Pluhař

Ing. Tomáš Pluhař

T +420 48535 3851

E tomas.pluhar@tul.cz

Elektrotechnika

programování mikropočítačů, programování PLC

návrh a realizace jednoúčelových zařízení

2021

 • PAVELKOVÁ, A., STEJSKAL, V., PLUHAŘ, T. a NOSEK, J. Advanced remediation using nanosized zero-valent iron and electrical current in situ − A comparison with conventional remediation using nanosized zero-valent iron alone Journal of Environmental Chemical Engineering 1. vyd. Elsevier Ltd, 2021, roč. 9, č. 5. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 2213-3437. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213343721011015
 • NOSEK, J., PLUHAŘ, T. a AMBROŽOVÁ, V. Ověřená technologie systému pokročilého řízení sanačních technologií [ověřená technologie]. 2021.
 • NOSEK, J., PLUHAŘ, T. a AMBROŽOVÁ, V. Systém pro real-time řízení sanačních technologií [funkční vzorek]
 • NOSEK, J. aj. Technologie autokalibračního systému včasného varování před účinky vztlaku podzemní vody při povodni [ověřená technologie]. 2021.
 • NOSEK, J., PLUHAŘ, T. a AMBROŽOVÁ, V. Zařízení pro vzdálený monitoring a řízení sanace metodou EBioChem [funkční vzorek]

2020

 • PAVELKOVÁ, A., PLUHAŘ, T., ŠUPÍKOVÁ, I. a NOSEK, J. Regenrace vodárenských vrtů s využítím ultrazvuku „Mladá voda břehy mele 2020“ Sborník konference 1. vyd. Brno: , 2020 S. 146 – 149. ISBN: 978-80-270-8323-7. https://www.czwa.cz/konference-ywp-mlada-voda-brehy-mele-2020-CZ390
 • NOSEK, J. a PLUHAŘ, T. Zařízení pro hydromechanický způsob regenerace vrtů [funkční vzorek] http://cxi.tul.cz

2019

2018

 
Mgr. Petra Rosická

Mgr. Petra Rosická

T +420 48535 3893

E petra.rosicka@tul.cz

mikroskopie, FISH, filtrace kapalin, chemické analýzy, respirometrie

2020

2019

 • SVOBODOVÁ, L. aj. Advanced characterization of natural biofilm on nanofiber scaffold Physiological Research 1. vyd. Praha: Acad Sciences Czech Republic, Inst Physiology, Videnska 1083, Prague 4 142 20, Czech Republic, 2019, roč. 68, č. Supplement 4. S. 491 – 499. ISSN: 0862-8408. https://www.biomed.cas.cz/physiolres/pdf/68/68_S491.pdf

2018

 • NGUYEN, N. A. H., ROSICKÁ, P. a ŠEVCŮ, A. In vitro and environmental toxicity of reduced graphene oxide as an additive in automotive lubricants Nanoscale 10. vyd. USA: Royal Society of Chemistry (RSC), 2018, roč. 10, č. 14. S. 6539 – 6548. ISSN: 2040-3364. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29577120

2017

 • LOUDA, P. aj. Assessing the Suitability of Carbon Nanostructures for the Colonization of Bacterial Populations, 2017
 • BAKALOVA, T. aj. The application potential of SiO2, TiO2 or Ag nanoparticles as fillers in machining process fluids Journal of Cleaner Production 1. vyd. Elsevier Ltd, 2017, roč. 142, č. 4. S. 2237 – 2243. ISSN: 0959-6526. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652616318923

2016

 • ROSICKÁ, P. aj. Ecotoxicity of Organometal Halide Perovskites Tested on Pseudomonas Putida NANOCON 2016 - Conference Proceedings, 8th International Conference on Nanomaterials - Research and Application Ostrava: Tanger Ltd., 2016 S. 606 – 611. ISBN: 978-80-87294-71-0. https://www.nanocon.eu/cz/sbornik-nanocon-2016/
 
Bc. Petra Šubrtová

Bc. Petra Šubrtová

T +420 48535 3 893

E petra.subrtova@tul.cz

Laboratorní analýzy - FISH, Live/Dead, respirometrie, membránové procesy, filtrace kapalin, chemické analýzy, koagulace

2020

 • LEDERER, T. a ŠUBRTOVÁ, P. Soubor modulárních nástrojů ke zvýšení účinnosti čištění odpadních vod a sanačních prací využívající biosurfaktanty a magnetické pole [ověřená technologie]. 2020.
 • SCHOVANEC, P. aj. Sterilization of Biofilm in Foam Using a Single Cavitation Bubble MATEC Web of Conferences 328, 05003 (2020) 1. vyd. XXII. AEaNMiFMaE-2020: EDP Science, 2020 S. neuvedeny (7 stran). ISSN: 2261-236X. https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2020/24/matecconf_aenmfme2020_05007.pdf

2019

 • SVOBODOVÁ, L. aj. Využití Magnetického Pole Při Intenzifikaci Procesů Biologického Čištění Odpadních Vod Vodní hospodářství 1. vyd. Čkyně: , 2019 S. 8 – 11. ISSN: 1211-0760.

2018

 • SWAR, S. aj. Effective poly(ethylene glycol) methyl ether grafting technique onto Nylon 6 surface to achieve resistance against pathogenic bacteria Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa Journal of Materials Science 1. vyd. Kluwer Academic Publishers, 2018, roč. 53, č. 20. S. 14104 – 14120. ISSN: 0022-2461. https://link.springer.com/article/10.1007/s10853-018-2636-2
 • SVOBODOVÁ, L., LEDERER, T. a ŠUBRTOVÁ, P. Response to shock loads of engineered nanoparticles (TiO2, SiO2 OR ZrO2) on activated sludge microbial communities NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 1. vyd. Ostrava, Czech Republic, EU: TANGER Ltd., 2018 S. 404 – 409. ISBN: 978-80-87294-81-9. https://nanocon2018.tanger.cz/files/uploads/01/NANOCON2017_Proceedings_content.pdf
 • ŠUBRTOVÁ, P., SVOBODOVÁ, L. a LEDERER, T. Use of respirometry in biodegradability testing of petroleum hydrocarbons Topical Issues of Rational Use of Natural Resources 1. vyd. CRC Press/Balkema, 2018 S. 387 – 396. ISBN: 978-0-429-39806-3.
 
Ing. Hadi Taghavian

Ing. Hadi Taghavian

T +420 48535 3895

E hadi.taghavian@tul.cz

Nanomateriály, Nanovlákna, Elektrostatické zvlákňování, Elektrostatické povlakování, Skafoldy pro tkáňové inženýrství, Ultrafiltrační membrány z dutých vláken pro čištění vod, Polymerace, Imobilizace enzymů, Povrchy materiálů

 
Bc. Michal Vittek

Bc. Michal Vittek

T +420 48535 3482

E michal.vittek@tul.cz

Elektrotechnika, stavba testovacích tratí a aparatur, správa laboratoře

2022

 • NECHANICKÁ, M., HAVLÍČEK, K., VITTEK, M. a DVOŘÁK, L. Laboratorní elektro-post-denitrifikační jednotka [funkční vzorek]
 
doc. Fatma Yalcinkaya, Ph.D., M.Sc.

doc. Fatma Yalcinkaya, Ph.D., M.Sc.

T +420 48535 3482

E fatma.yalcinkaya@tul.cz

2023

 • ISLAM, M. N., YILDIRIM, B., MARYŠKA, J. a YALCINKAYA, F. Multi-layered nanofiber membranes: Preparation, characterization, and application in wastewater treatment Journal of Industrial Textiles California: SAGE, 2023, roč. 52, č. 11. S. 1 – 22. ISSN: 1528-0837. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/15280837221127443

2022

 • OZDEMIR, S., YALCIN ENIS, I., YALCINKAYA, B. a YALCINKAYA, F. An Investigation of the Constructional Design Components Affecting the Mechanical Response and Cellular Activity of Electrospun Vascular Grafts Membranes BASEL: MDPI, 2022, roč. 12, č. 10. S. neuvedeny (27 stranky). ISSN: 2077-0375. https://www.mdpi.com/2077-0375/12/10/929/htm
 • GUL, A., HRŮZA, J., DVOŘÁK, L. a YALCINKAYA, F. Chemical Cleaning Process of Polymeric Nanofibrous Membranes Polymers Basel: MDPI, 2022, roč. 14, č. 6. S. neuvedeny (19 stran). ISSN: 2073-4360. https://www.mdpi.com/2073-4360/14/6/1102/htm
 • GUL, A., GALLUS, I., SÖZCÜ, S. a YALCINKAYA, F. Electrospun Nanofibrous Materials for Oil/Water Separation Oil−Water Mixtures and Emulsions, Volume 1: Membrane Materials for Separation and Treatment 11. vyd. American Chemical Society, 2022 S. 41 – 81. ISBN: 978-0-8412-9778-4.https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/bk-2022-1407.ch002
 • YALCINKAYA, F., GUL, A., BOYRAZ, E. a BRYJAK MAREK, N. T. Nanofibers for oil-water separation and coalescing filtration Electrospun and Nanofibrous Membranes 9. vyd. USA: Elsevier, 2022 S. 409 – 454. ISBN: 9780-128230329.https://www.elsevier.com/books/electrospun-and-nanofibrous-membranes/kargari/978-0-12-823032-9

2021

 • GUL, A. aj. Electrospun Antibacterial Nanomaterials for Wound Dressings Applications Membranes BASEL: MDPI, 2021, roč. 11, č. 12. S. neuvedeny (22 stranky). ISSN: 2077-0375. https://www.mdpi.com/2077-0375/11/12/908
 • ETTEL, D. aj. Expansion of Optical Properties in Tiox Nanoparticles by Their Laser-mediated Alloying with Ag 12TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION (NANOCON 2020) 1. vyd. Ostrava, Czech Republic: TANGER LTD, 2021 S. 109 – 115. ISBN: 978-80-87294-98-7, ISSN: 2694-930X. https://www.confer.cz/nanocon/2020
 • GUL, A., HRŮZA, J. a YALCINKAYA, F. Fouling and Chemical Cleaning of Microfiltration Membranes: A Mini-Review Polymers 1. vyd. BASEL: MDPI, 2021, roč. 13, č. 6. S. neuvedeny (25 stranky). ISSN: 2073-4360. https://www.mdpi.com/2073-4360/13/6/846
 • BOYRAZ, E., YALCINKAYA, F. a HRŮZA, J. Hydrophilic Nanofiber Membranes for Oily Wastewater Treatment NANOCON Conference Proceedings - International Conference on Nanomaterials 1. vyd. Brno: TANGER LTD, 2021 S. 162 – 166. ISBN: 978-80-87294-98-7, ISSN: 2694-930X. https://www.confer.cz/nanocon/2020/3703-hydrophilic-nanofiber-membranes-for-oily-wastewater-treatment
 • BOYRAZ, E. a YALCINKAYA, F. Hydrophilic Surface-Modified PAN Nanofibrous Membranes for Efficient Oil–Water Emulsion Separation Polymers 1. vyd. BASEL: MDPI, 2021, roč. 13, č. 2. S. neuvedeny (14 stran). ISSN: 2073-4360. https://www.mdpi.com/2073-4360/13/2/197
 
Ing. Tomáš Lederer, Ph.D.

Ing. Tomáš Lederer, Ph.D.

T +420 48535 3260

E tomas.lederer@tul.cz

příprava a vedení projektů v oblastech technologie vody, sanace horninového prostředí, biologická rozložitelnost

2021

 • HAVLÍČEK, K., NECHANICKÁ, M., LEDERER, T. a KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ, B. Analysis of nitrifying bacteria growth on two new types of biomass carrier using respirometry and molecular genetic methods Ecotoxicology and Environmental Safety ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 2021, roč. 225, č. 12. S. neuvedeny (11 stran). ISSN: 0147-6513. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147651321009076?via=ihub
 • HAVLÍČEK, K. a LEDERER, T. Core/Shell nosič biomasy pro systémy MBBR [funkční vzorek]
 • SVOBODOVÁ, L. aj. Microfiber Structure for Enhanced Immobilization of Nitrifying Bacteria in a Post-nitrification Reactor Environmental Technology and Innovation 1. vyd. NETHERLANDS: ELSEVIER, 2021, roč. 21, č. February. S. neuvedeny (15 stran). ISSN: 2352-1864. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352186421000213
 • HAVLÍČEK, K., LEDERER, T., NECHANICKÁ, M. a KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ, B. Vývoj kompozitního mikrovlákenného nosiče biomasy pro post-treatment procesy na ČOV SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ 14. BIENÁLNÍ KONFERENCE CzWA VODA 2021 1. vyd. Brno: ASOCIACE PRO VODU ČR z.s., 2021 S. 193 – 201. ISBN: 978-80-11-00385-2. https://www.czwa.cz/podrobny-program-CZ485

2020

 • LEDERER, T. a POLÁCH, L. Čištění koncentrovaných odpadních vod z komerční zóny Dobrovíz – zkušenosti z provozu při dezinfekcích distribučního centra amazon v souvislosti s covid 19 Seminář Průmyslové odpadní vody, 2020 S. neuvedeny (20 stran). https://www.czwa.cz/galerie/00000366.pdf
 • ŠEVCŮ, A., NGUYEN, N. A. H., MIKŠÍČEK, J. a LEDERER, T. Environmental fate of sulfidated nZVI particles: the interplay of nanoparticle corrosion and toxicity during aging Environmental Science: Nano 1. vyd. RCS, 2020, roč. 7, č. 6. S. 1794 – 1806. ISSN: 2051-8153. https://pubs.rsc.org/no/content/articlelanding/2020/en/d0en00075b/unauth#!divAbstract
 • HAVLÍČEK, K., SVOBODOVÁ, L., BAKALOVA, T. a LEDERER, T. Influence of electrospinning methods on characteristics of polyvinyl butyral and polyurethane nanofibres essential for biological applications Materials & Design 1. vyd. Elsevier Ltd, 2020, roč. 194, č. SEPTEMBER. S. neuvedeny (11 stran). ISSN: 0264-1275. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264127520304329
 • LEDERER, T. a ŠUBRTOVÁ, P. Soubor modulárních nástrojů ke zvýšení účinnosti čištění odpadních vod a sanačních prací využívající biosurfaktanty a magnetické pole [ověřená technologie]. 2020.
 • VENKATESHAIAH, A. aj. Tree Gum−Graphene Oxide Nanocomposite Films as Gas Barriers ACS Applied Nano Materials 1. vyd. WASHINGTON: AMER CHEMICAL SOC, 2020, roč. 3, č. 1. S. 633 – 640. ISSN: 2574-0970. https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsanm.9b02166
 • LEDERER, T. aj. ZKUŠENOSTI Z PROVOZU VYSOCE ZATĚŽOVANÉ MBBR POST-DENITRIFIKACE 11. bienálna konferencia s medzinárodnou účasťou ODPADOVÉ VODY 2020, 2020 S. neuvedeny (316 stranky). ISBN: 978-80-973196-2-5. https://acesr.sk/wp-content/uploads/2020/10/Zbornik-OV-2020.pdf
 

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren