Tým Oddělení technologie životního prostředí

Ing. Mgr. Lukáš Dvořák, Ph.D.

Ing. Mgr. Lukáš Dvořák, Ph.D.

T +420 48535 3260

E lukas.dvorak@tul.cz

Membránové bioreaktory; technologie vody; aplikace nanomateriálů

2024

2023

2022

 • GUL, A., HRŮZA, J., DVOŘÁK, L. a YALCINKAYA, F. Chemical Cleaning Process of Polymeric Nanofibrous Membranes Polymers Basel: MDPI, 2022, roč. 14, č. 6. S. neuvedeny (19 stran). ISSN: 2073-4360. https://www.mdpi.com/2073-4360/14/6/1102/htm
 

Ostatní členové

Ing. Karel Havlíček, Ph.D.

Ing. Karel Havlíček, Ph.D.

T +420 48535 3650

E karel.havlicek@tul.cz

Biotechnologie vod; Nanomateriály; Respirometrie; Vedení a řešení projektů, Komunikace s odbornou veřejností (publikace, konference aj.)

Expertní člen CzWA; Člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace Libereckého kraje

 

2023

 • HAVLÍČEK, K. aj. Kompozitní nanovlákenný nosič s integrovanou živinovou složkou [užitný vzor] Zapsán 20231120 pod číslem 37498. https://isdv.upv.gov.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0037/uv037498.pdf
 • HAVLÍČEK, K. aj. Nanovlákenný nosič pro konzervaci vinařských kvasinek [funkční vzorek]
 • HAVLÍČEK, K. aj. Nanovlákenný nosič pro prospekci - „sběrač“ [funkční vzorek]
 • HAVLÍČEK, K. aj. Postup výroby kompozitního nanovlákenného nosiče s integrovanou živinovou složkou [ověřená technologie]. 2023.
 • KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ, B. aj. Warp knitted spacer microfiber biomass carrier for wastewater treatment Journal of Industrial Textiles Thousand Oaks: SAGE Publications Ltd, 2023, roč. 53, č. August. S. neuvedeny (15 stran). ISSN: 1528-0837. https://doi.org/10.1177/15280837231154533

2022

 • RAMAKRISHNAN, R. K. aj. Gum Hydrocolloids Reinforced Silver Nanoparticle Sponge for Catalytic Degradation of Water Pollutants Polymers MDPI, 2022, roč. 14, č. 15. S. neuvedeny (16 stran). ISSN: 2073-4360. https://www.mdpi.com/2073-4360/14/15/3120
 • HAVLÍČEK, K. aj. High Barrier Nanocomposite Film with Accelerated Biodegradation by Clay Swelling Induced Fragmentation Macromolecular Materials and Engineering Wiley, 2022, roč. 307, č. 6. S. neuvedeny (8 stran). ISSN: 1438-7492. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/mame.202100727
 • NECHANICKÁ, M. aj. Laboratorní elektro-post-denitrifikační jednotka [funkční vzorek]
 • NECHANICKÁ, M. aj. Ověřená technologie elektro-post-denitrifikace s reálnými vodami [ověřená technologie]. 2022.
 • LEDERER, T., HAVLÍČEK, K. a KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ, B. Technologie úplného odstraňování dusíku a fosforu z odpadních vod využívající cíleně vyráběných textilních nosičů biomasy [ověřená technologie]. 2022.
 
Ing. Jakub Hrůza, Ph.D.

Ing. Jakub Hrůza, Ph.D.

T +420 48535 7348

E jakub.hruza@tul.cz

2024

2023

 • HRŮZA, J., BENEŠÍK, M., MOŠA, M. a KOŠIARČIKOVÁ, S. Filtrační materiál pro čištění vzduchu modifikovaný bakteriofágy [užitný vzor] Zapsán 20231017 pod číslem 37369.
 • KOVÁŘ, ?. I. aj. FUNKČNÍ VZOREK FILTRAČNÍHO SÍTA Z NEREZOVÝCH VLÁKEN [funkční vzorek]
 • MRKVA, L., KOMÁREK, M., HRŮZA, J. a POLÁCH, L. Nanovlákenná polyvinylidenfluoridová membrána [užitný vzor] Zapsán 20230516 pod číslem 37049. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0037/uv037049.pdf
 • POLÁCH, L., MRKVA, L. a HRŮZA, J. Pilotní jednotka membránové destilace včetně vhodných stupňů předčištění [ověřená technologie]. 2023.
 • KOVÁŘ, ?. I. aj. PROTOTYP FILTRU [funkční vzorek]
 • KOVÁŘ, ?. I. aj. ZPRÁVA O VÝVOJI FILTRAČNÍHO MATERIÁLU, 2023
 • KOVÁŘ, ?. I. aj. ZPRÁVA O VÝVOJI TECHNOLOGIE VÝROBY FILTRU, 2023

2022

 
Mgr. Milena Johnová

Mgr. Milena Johnová

T +420 48535 3668

E milena.johnova@tul.cz

Technologie čištění odpadních vod

Membránové procesy; filtrace kapalin

Příprava a vedení projektů, komunikace s firemními partnery

2022

 • DVOŘÁK, L. aj. Inovativní čistící protokoly vhodné pro regeneraci filtračních membrán (včetně způsobů jejich aplikace) [ověřená technologie]. 2022.
 • JOHNOVÁ, M. aj. Komparativní studie čistících protokolů membrán aplikovaných na ČOV Zborník prednášok a posterov 12. bienálnej konferencie s mezinárodnou účasťou Odpadové vody 2022, 2022 S. 89 – 93.
 • VILÍM, D. aj. Mobilní energeticky nezávislá jednotka úpravny pitné vody [užitný vzor] Zapsán 20221014 pod číslem 36 439. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0036/uv036439.pdf
 • KŘIVÁNKOVÁ, J. aj. Mobilní jednotka pro čištění membrán [užitný vzor] Zapsán 20220526 pod číslem 36 055. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0036/uv036055.pdf
 • JOHNOVÁ, M., DVOŘÁK, L., KOMÁREK, M. a NOVOTNÁ FABIÁNOVÁ, R. Soubor pokročilých nanovlákenných nosičů biomasy [funkční vzorek]

2021

 • JOHNOVÁ, M., NOVÁK, L., LEDERER, T. a NOVÁK, L. Optimalizace metody pro hodnocení zastoupení nocardioformních mikroorganismů v aktivovaném kalu a pěně SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ 14. BIENÁLNÍ KONFERENCE CzWA VODA 2021, 2021 S. 492 – 495. ISBN: 978-80-11-00385-2.
 • JOHNOVÁ, M., DVOŘÁK, L., KOMÁREK, M. a NOVOTNÁ FABIÁNOVÁ, R. Soubor nanovlákenných nosičů biomasy [funkční vzorek]

2020

2019

 
Ing. Michal Komárek, Ph.D.

Ing. Michal Komárek, Ph.D.

T +420 48535 3482

E michal.komarek@tul.cz

2023

2022

2021

 • KOMÁREK, M. a KALINOVÁ, K. Filtrační materiál pro filtraci analytu, zejména při výrobě piva, a filtr obsahující tento filtrační materiál [užitný vzor] Zapsán 20211221 pod číslem 35680. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0035/uv035680.pdf
 • KOMÁREK, M. a KALINOVÁ, K. Funkční vzorek funkcionalizované membrány [funkční vzorek]
 • KOMÁREK, M. a MALÁT, M. Kombinovaný filtrační element [užitný vzor] Zapsán 20211012 pod číslem 35466. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0035/uv035466.pdf
 • JOHNOVÁ, M., DVOŘÁK, L., KOMÁREK, M. a NOVOTNÁ FABIÁNOVÁ, R. Soubor nanovlákenných nosičů biomasy [funkční vzorek]
 • JOUDAL, R., PŘICHYSTAL, L., KOMÁREK, M. a HRŮZA, J. Systém uchycení filtračního materiálu pro modulární výměnu filtru [funkční vzorek]

2020

 • KOMÁREK, M. a HAVLE, K. Kombinovaný filtrační element tvořený porézním uhlíkovým filtrem a nanovlákenným strukturovaným filtrem [funkční vzorek]
 
Ing. Tomáš Lederer, Ph.D.

Ing. Tomáš Lederer, Ph.D.

T +420 48535 3260; mobile:+420 730160329

E tomas.lederer@tul.cz

příprava a vedení projektů v oblastech technologie vody, sanace horninového prostředí, biologická rozložitelnost

2023

 • OTTIS, J., LEDERER, T., ŠKODOVÁ, M. a SASÍN, P. Čištění odpadních vod hybridní technologií [ověřená technologie]. 2023.
 • OTTIS, J., ŠKODOVÁ, M. a LEDERER, T. Nízkoenergetická vysoce účinná čistírna odpadních vod [užitný vzor] Zapsán 20231010 pod číslem 37348. https://isdv.upv.gov.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0037/uv037348.pdf
 • OTTIS, J., LEDERER, T., ŠKODOVÁ, M. a SASÍN, P. Pilotní jednotka LEHEBIO WWTP [funkční vzorek]
 • KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ, B. aj. Warp knitted spacer microfiber biomass carrier for wastewater treatment Journal of Industrial Textiles Thousand Oaks: SAGE Publications Ltd, 2023, roč. 53, č. August. S. neuvedeny (15 stran). ISSN: 1528-0837. https://doi.org/10.1177/15280837231154533

2022

2021

 • HAVLÍČEK, K., NECHANICKÁ, M., LEDERER, T. a KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ, B. Analysis of nitrifying bacteria growth on two new types of biomass carrier using respirometry and molecular genetic methods Ecotoxicology and Environmental Safety ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 2021, roč. 225, č. 12. S. neuvedeny (11 stran). ISSN: 0147-6513. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147651321009076?via=ihub
 • HAVLÍČEK, K. a LEDERER, T. Core/Shell nosič biomasy pro systémy MBBR [funkční vzorek]
 • SVOBODOVÁ, L. aj. Microfiber Structure for Enhanced Immobilization of Nitrifying Bacteria in a Post-nitrification Reactor Environmental Technology and Innovation 1. vyd. NETHERLANDS: ELSEVIER, 2021, roč. 21, č. February. S. neuvedeny (15 stran). ISSN: 2352-1864. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352186421000213
 
Mgr. Luboš Mrkva, Ph.D.

Mgr. Luboš Mrkva, Ph.D.

T +420 48535 3650

E lubos.mrkva@tul.cz

2023

 • DRDA, M. aj. Inovativní způsoby chemicky podpořeného zpětného proplachu filtračních membrán [ověřená technologie]. 2023.
 • DRDA, M. aj. Membránová čistírna odpadních vod s jednotkou vysokokapacitního mechanického předčištění [užitný vzor] Zapsán 20230530 pod číslem 37077. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0037/uv037077.pdf
 • MRKVA, L., KOMÁREK, M., HRŮZA, J. a POLÁCH, L. Nanovlákenná polyvinylidenfluoridová membrána [užitný vzor] Zapsán 20230516 pod číslem 37049. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0037/uv037049.pdf
 • DRDA, M., VILÍM, D., NOSEK, J. a MRKVA, L. Ověřená technologie komplexní reverzně osmotické jednotky integrující recyklaci retentátu [ověřená technologie]. 2023.
 • DRDA, M., VILÍM, D., NOSEK, J. a MRKVA, L. Pilotní jednotka membránové destilace jako navazující technologie na čištění retentátu z reverzně ostmotické jednotky [funkční vzorek]
 • POLÁCH, L., MRKVA, L. a HRŮZA, J. Pilotní jednotka membránové destilace včetně vhodných stupňů předčištění [ověřená technologie]. 2023.

2022

 • MRKVA, L., HRŮZA, J. a POLÁCH, L. Pilotní jednotka membránové destilace [funkční vzorek]

2021

 • POLÁCH, L., HRŮZA, J. a MRKVA, L. Laboratorní jednotka membránové destilace [funkční vzorek]
 
Ing. Magda Nechanická, Ph.D.

Ing. Magda Nechanická, Ph.D.

T +420 48535 3668

E magda.nechanicka@tul.cz

Biotechnologie vody

Nanomateriály

Bioelektrochemické systémy

Molekulárně-genetické metody (DNA, qPCR, NGS)

2022

 • NECHANICKÁ, M. aj. Laboratorní elektro-post-denitrifikační jednotka [funkční vzorek]
 • NECHANICKÁ, M. aj. Ověřená technologie elektro-post-denitrifikace s reálnými vodami [ověřená technologie]. 2022.
 • DVOŘÁK, L., NECHANICKÁ, M., BENEŠ, P. a SIGLOVÁ, M. Sterilizační metoda [ověřená technologie]. 2022.
 • DVOŘÁK, L., NECHANICKÁ, M., BENEŠ, P. a SIGLOVÁ, M. Sterilní nosič [funkční vzorek]

2021

 • HAVLÍČEK, K., NECHANICKÁ, M., LEDERER, T. a KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ, B. Analysis of nitrifying bacteria growth on two new types of biomass carrier using respirometry and molecular genetic methods Ecotoxicology and Environmental Safety ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 2021, roč. 225, č. 12. S. neuvedeny (11 stran). ISSN: 0147-6513. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147651321009076?via=ihub
 • NECHANICKÁ, M. aj. Application of Nanofiber Carriers for Sampling of Microbial Biomass from Contaminated Groundwater Science of The Total Environment 1. vyd. Amsterdam: Elsevier B.V., 2021, roč. 780, č. August. S. neuvedeny (10 stran). ISSN: 0048-9697. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721015862
 • NECHANICKÁ, M., HAVLÍČEK, K. a ŘEZANKA, M. Development of conductive nanomaterials for biotechnology applications World Nanotechnology Conference, 2021S. https://worldnanotechnologyconference.com/about/past-events
 • SVOBODOVÁ, L. aj. Microfiber Structure for Enhanced Immobilization of Nitrifying Bacteria in a Post-nitrification Reactor Environmental Technology and Innovation 1. vyd. NETHERLANDS: ELSEVIER, 2021, roč. 21, č. February. S. neuvedeny (15 stran). ISSN: 2352-1864. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352186421000213
 • HAVLÍČEK, K., LEDERER, T., NECHANICKÁ, M. a KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ, B. Vývoj kompozitního mikrovlákenného nosiče biomasy pro post-treatment procesy na ČOV SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ 14. BIENÁLNÍ KONFERENCE CzWA VODA 2021 1. vyd. Brno: ASOCIACE PRO VODU ČR z.s., 2021 S. 193 – 201. ISBN: 978-80-11-00385-2. https://www.czwa.cz/podrobny-program-CZ485

2020

 
Ing. Jaroslav Nosek, Ph.D.

Ing. Jaroslav Nosek, Ph.D.

T +420 48535 3895

E jaroslav.nosek1@tul.cz

Pokročilé sanační technologie (elektro-geochemicky podporované sanační technologie).

2023

 • DRDA, M. aj. Inovativní způsoby chemicky podpořeného zpětného proplachu filtračních membrán [ověřená technologie]. 2023.
 • DRDA, M. aj. Membránová čistírna odpadních vod s jednotkou vysokokapacitního mechanického předčištění [užitný vzor] Zapsán 20230530 pod číslem 37077. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0037/uv037077.pdf
 • NOSEK, J. aj. Ověřená technologie - Vsakovací jímka s intenzifikací puklinové sítě [ověřená technologie]. 2023.
 • NOSEK, J., PLUHAŘ, T., VANĚČEK, M. a ZÁRUBA, J. Ověřená technologie filtrace povrchových vod [ověřená technologie]. 2023.
 • NOSEK, J. aj. Ověřená technologie intenzifikace puklinové sítě [ověřená technologie]. 2023.
 • DRDA, M., VILÍM, D., NOSEK, J. a MRKVA, L. Ověřená technologie komplexní reverzně osmotické jednotky integrující recyklaci retentátu [ověřená technologie]. 2023.
 • DRDA, M., VILÍM, D., NOSEK, J. a MRKVA, L. Pilotní jednotka membránové destilace jako navazující technologie na čištění retentátu z reverzně ostmotické jednotky [funkční vzorek]
 • NOSEK, J., LHOTSKÝ, O. a BOČEK, M. Poloprovozní test technologie EBioChem P pro puklinové horninové prostředí na 1. lokalitě [ověřená technologie]. 2023.
 • NOSEK, J., PLUHAŘ, T. a AMBROŽOVÁ, V. Zařízení pro měření vertikální stratifikace anorganické kontaminace umožňující přesnou lokalizaci fázového rozhraní [funkční vzorek]

2022

 • CZINNEROVÁ, M. aj. Field application of glycerol to enhance reductive dechlorination of chlorinated ethenes and its impact on microbial community Chemosphere PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2022, roč. 309, č. 1. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0045-6535. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2022.136640
 
Radka Novotná Fabiánová

Radka Novotná Fabiánová

T +420 48535 3893

E radka.fabianova@tul.cz

2022

 • DVOŘÁK, L. aj. Inovativní čistící protokoly vhodné pro regeneraci filtračních membrán (včetně způsobů jejich aplikace) [ověřená technologie]. 2022.
 • JOHNOVÁ, M. aj. Komparativní studie čistících protokolů membrán aplikovaných na ČOV Zborník prednášok a posterov 12. bienálnej konferencie s mezinárodnou účasťou Odpadové vody 2022, 2022 S. 89 – 93.
 • VILÍM, D. aj. Mobilní energeticky nezávislá jednotka úpravny pitné vody [užitný vzor] Zapsán 20221014 pod číslem 36 439. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0036/uv036439.pdf
 • JOHNOVÁ, M., DVOŘÁK, L., KOMÁREK, M. a NOVOTNÁ FABIÁNOVÁ, R. Soubor pokročilých nanovlákenných nosičů biomasy [funkční vzorek]

2021

 • JOHNOVÁ, M., DVOŘÁK, L., KOMÁREK, M. a NOVOTNÁ FABIÁNOVÁ, R. Soubor nanovlákenných nosičů biomasy [funkční vzorek]
 
Ing. Alena Pavelková, Ph.D.

Ing. Alena Pavelková, Ph.D.

T +420 48535 3895

E alena.pavelkova@tul.cz

Sanace podzemních vod

Materiálové inženýrství

Odborné publikace

2021

 • PAVELKOVÁ, A., STEJSKAL, V., PLUHAŘ, T. a NOSEK, J. Advanced remediation using nanosized zero-valent iron and electrical current in situ − A comparison with conventional remediation using nanosized zero-valent iron alone Journal of Environmental Chemical Engineering 1. vyd. Elsevier Ltd, 2021, roč. 9, č. 5. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 2213-3437. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213343721011015
 • PAVELKOVÁ, A. aj. Reduction of chlorinated hydrocarbons using nano zero-valent iron supported with an electric field. Characterization of electrochemical processes and thermodynamic stability Chemosphere 1. vyd. Oxford: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2021, roč. 265, č. FEB 2021. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0045-6535. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.128764

2020

 
Ing. Tomáš Pluhař

Ing. Tomáš Pluhař

T +420 48535 3851

E tomas.pluhar@tul.cz

Elektrotechnika

programování mikropočítačů, programování PLC

návrh a realizace jednoúčelových zařízení

2023

 • NOSEK, J. aj. Ověřená technologie - Vsakovací jímka s intenzifikací puklinové sítě [ověřená technologie]. 2023.
 • NOSEK, J., PLUHAŘ, T., VANĚČEK, M. a ZÁRUBA, J. Ověřená technologie filtrace povrchových vod [ověřená technologie]. 2023.
 • NOSEK, J. aj. Ověřená technologie intenzifikace puklinové sítě [ověřená technologie]. 2023.
 • NOSEK, J., PLUHAŘ, T. a AMBROŽOVÁ, V. Zařízení pro měření vertikální stratifikace anorganické kontaminace umožňující přesnou lokalizaci fázového rozhraní [funkční vzorek]

2021

 • PAVELKOVÁ, A., STEJSKAL, V., PLUHAŘ, T. a NOSEK, J. Advanced remediation using nanosized zero-valent iron and electrical current in situ − A comparison with conventional remediation using nanosized zero-valent iron alone Journal of Environmental Chemical Engineering 1. vyd. Elsevier Ltd, 2021, roč. 9, č. 5. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 2213-3437. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213343721011015
 • NOSEK, J., PLUHAŘ, T. a AMBROŽOVÁ, V. Ověřená technologie systému pokročilého řízení sanačních technologií [ověřená technologie]. 2021.
 • NOSEK, J., PLUHAŘ, T. a AMBROŽOVÁ, V. Systém pro real-time řízení sanačních technologií [funkční vzorek]
 • NOSEK, J. aj. Technologie autokalibračního systému včasného varování před účinky vztlaku podzemní vody při povodni [ověřená technologie]. 2021.
 • NOSEK, J., PLUHAŘ, T. a AMBROŽOVÁ, V. Zařízení pro vzdálený monitoring a řízení sanace metodou EBioChem [funkční vzorek]

2020

 
Mgr. Petra Rosická

Mgr. Petra Rosická

T +420 48535 3893

E petra.rosicka@tul.cz

2023

 • DRDA, M. aj. Inovativní způsoby chemicky podpořeného zpětného proplachu filtračních membrán [ověřená technologie]. 2023.

2020

2019

 • SVOBODOVÁ, L. aj. Advanced characterization of natural biofilm on nanofiber scaffold Physiological Research 1. vyd. Praha: Acad Sciences Czech Republic, Inst Physiology, Videnska 1083, Prague 4 142 20, Czech Republic, 2019, roč. 68, č. Supplement 4. S. 491 – 499. ISSN: 0862-8408. https://www.biomed.cas.cz/physiolres/pdf/68/68_S491.pdf

2018

 • NGUYEN, N. A. H., ROSICKÁ, P. a ŠEVCŮ, A. In vitro and environmental toxicity of reduced graphene oxide as an additive in automotive lubricants Nanoscale 10. vyd. USA: Royal Society of Chemistry (RSC), 2018, roč. 10, č. 14. S. 6539 – 6548. ISSN: 2040-3364. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29577120

2017

 • LOUDA, P. aj. Assessing the Suitability of Carbon Nanostructures for the Colonization of Bacterial Populations, 2017
 • BAKALOVA, T. aj. The application potential of SiO2, TiO2 or Ag nanoparticles as fillers in machining process fluids Journal of Cleaner Production 1. vyd. Elsevier Ltd, 2017, roč. 142, č. 4. S. 2237 – 2243. ISSN: 0959-6526. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652616318923

2016

 • ROSICKÁ, P. aj. Ecotoxicity of Organometal Halide Perovskites Tested on Pseudomonas Putida NANOCON 2016 - Conference Proceedings, 8th International Conference on Nanomaterials - Research and Application Ostrava: Tanger Ltd., 2016 S. 606 – 611. ISBN: 978-80-87294-71-0. https://www.nanocon.eu/cz/sbornik-nanocon-2016/

2015

 • ROSICKÁ, P. aj. Comparison of the Influence of Nanoparticles on Escherichia Coli and Pseudomonas Aeruginosa Bacterial Populations NanoCon 2014, 6th International Conference, Conference Proceedings 1. vyd. Ostrava: TANGER Ltd, 2015 S. 707 – 711. ISBN: 978-80-87294-53-6. http://www.nanocon.eu/files/proceedings/20/reports/3417.pdf
 • BAKALOVA, T., VOLESKÝ, L., ROSICKÁ, P. a LOUDA, P. Effect of Natural Fillers in the Form of Nanoparticles on the Tribological Properties of Process Fluids NanoCon 2014, 6th International Conference, Conference Proceedings 1. vyd. Ostrava: TANGER Ltd, 2015 S. 329 – 333. ISBN: 978-80-87294-53-6. http://konsys-t.tanger.cz/files/proceedings/20/reports/3119.pdf
 • BORŮVKOVÁ, K. aj. Impact of natural nanoadditives sio2 and tio2 on the quality of machining process fluids and bactericidal properties NanoCon 2015, 7th International Conference, Conference Proceedings 1. vyd. Ostrava, Czech Republic, EU: TANGER Ltd., 2015 S. 331 – 336. ISBN: 978-80-87294-63-5.
 
Bc. Petra Šubrtová

Bc. Petra Šubrtová

T +420 48535 3 893

E petra.subrtova@tul.cz

2022

2020

 • LEDERER, T. a ŠUBRTOVÁ, P. Soubor modulárních nástrojů ke zvýšení účinnosti čištění odpadních vod a sanačních prací využívající biosurfaktanty a magnetické pole [ověřená technologie]. 2020.
 • SCHOVANEC, P. aj. Sterilization of Biofilm in Foam Using a Single Cavitation Bubble MATEC Web of Conferences 328, 05003 (2020) 1. vyd. XXII. AEaNMiFMaE-2020: EDP Science, 2020 S. neuvedeny (7 stran). ISSN: 2261-236X. https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2020/24/matecconf_aenmfme2020_05003.pdf

2019

 • SVOBODOVÁ, L. aj. Využití Magnetického Pole Při Intenzifikaci Procesů Biologického Čištění Odpadních Vod Vodní hospodářství 1. vyd. Čkyně: , 2019 S. 8 – 11. ISSN: 1211-0760.

2018

 • SWAR, S. aj. Effective poly(ethylene glycol) methyl ether grafting technique onto Nylon 6 surface to achieve resistance against pathogenic bacteria Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa Journal of Materials Science 1. vyd. Kluwer Academic Publishers, 2018, roč. 53, č. 20. S. 14104 – 14120. ISSN: 0022-2461. https://link.springer.com/article/10.1007/s10853-018-2636-2
 • SVOBODOVÁ, L., LEDERER, T. a ŠUBRTOVÁ, P. Response to shock loads of engineered nanoparticles (TiO2, SiO2 OR ZrO2) on activated sludge microbial communities NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 1. vyd. Ostrava, Czech Republic, EU: TANGER Ltd., 2018 S. 404 – 409. ISBN: 978-80-87294-81-9. https://nanocon2018.tanger.cz/files/uploads/01/NANOCON2017_Proceedings_content.pdf
 • ŠUBRTOVÁ, P., SVOBODOVÁ, L. a LEDERER, T. Use of respirometry in biodegradability testing of petroleum hydrocarbons Topical Issues of Rational Use of Natural Resources 1. vyd. CRC Press/Balkema, 2018 S. 387 – 396. ISBN: 978-0-429-39806-3.
 
Ing. Hadi Taghavian

Ing. Hadi Taghavian

T +420 48535 3895

E hadi.taghavian@tul.cz

2023

2022

 
Bc. Michal Vittek

Bc. Michal Vittek

T +420 48535 3482

E michal.vittek@tul.cz

Elektrotechnika, stavba testovacích tratí a aparatur, správa laboratoře

2022

 • NECHANICKÁ, M. aj. Laboratorní elektro-post-denitrifikační jednotka [funkční vzorek]
 • NECHANICKÁ, M. aj. Ověřená technologie elektro-post-denitrifikace s reálnými vodami [ověřená technologie]. 2022.
 
doc. Fatma Yalcinkaya, Ph.D., M.Sc.

doc. Fatma Yalcinkaya, Ph.D., M.Sc.

T +420 48535 3482

E fatma.yalcinkaya@tul.cz

2024

2023

 

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren