Průzkum spokojenosti 2022 - co si zaměstnanci CXI opravdu myslí

23. 2. 2023

Pozitivní odpovědi a 90 respondentů. To jsme získali v průzkumu spokojenosti zaměstnanců CXI za rok 2022. Je to v pořadí už 5. průzkum a zapojila se do něj polovina zaměstnanců CXI a to je zatím nejvyšší účast. Průzkum jsme zaměřili na tato 3 stěžejní témata: ambice a motivace, pracovní podmínky a komunikace. Kompletní výsledky si můžete přečíst TADY.

Co z průzkumu víme? Naprostá většina týmu CXI cítí loajalitu a turbulentní dění posledních 3 let (pandemie COVID-19, válka na Ukrajině) vnímá pozitivně.

Budoucí perspektivu pro CXI vidí zaměstnanci:

1. v mezinárodní spolupráci,
2. v nových tématech pro vědu a výzkum.

Svou osobní perspektivu hodnotí zaměstnanci CXI jako velmi dobrou a aktuálně je pro ně důležitá stabilizace na jejich pozici.

V průzkumu zaznělo, že se svými pracovními výsledky na CXI je spokojeno 97 % dotázaných. „Toto hodnocení "vypadá" jako pozitivní, ale vzhledem k aktuální situaci víme, že celkově zaznamenáváme na CXI pokles výkonu a potřebujeme psát víc projektů a navázat větší spolupráci s firmami a zvýšit objem zakázek,“ říká Míra Černík, ředitel CXI.

Většina zaměstnanců se cítí motivována, ale v průzkumu malé procento kolegů uvedlo, že je demotivuje podpora vedoucích a vzájemně špatná komunikace. Jedná se o jednotlivé hlasy, ale na otevřené komunikaci a dobré atmosféře v týmu nám záleží, proto se management CXI bude dílčími problémy zabývat více a do hloubky.

Navíc jednou měsíčně budou nově „Otevřené dveře u ředitele CXI“ pro všechny zaměstnance.

Největší úspěch našeho průzkumu? Návratnost dosáhla 50 % a to je důkaz, že zaměstnanci CXI věří, že má tato aktivita smysl. „Za aktivní zapojení do průzkumu všem kolegyním a kolegům opravdu moc děkujeme. Tento průzkum jsme postavili tak, aby zjišťoval postoje k motivaci, komunikaci a pracovním podmínkám. Navíc jsme zvolili zejména uzavřené otázky. Jsme rádi za každý názor. Nasloucháme vám a vaši spokojenost chceme podporovat a zvyšovat,“ říká Alena Kábová, HR ředitelka CXI.

Příští průzkum spokojenosti se uskuteční na podzim 2023.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren