Směrnice ředitele

Aktualizace směrnice 0/2012

Byl aktualizován Organizační řád Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace platný pro všechna pracoviště CxI TUL.
Příloha: Organizační struktura CXI

1.1.2022

Vstupuje v platnost Směrnice CXI č. 8/2021 Pravidla pro odměńování zaměstnanců CXI.

1. 10. 2021

Směrnice ředitele 4/2012 o užívání ploch CxI

Byla aktualizována příloha směrnice ředitele 4/2012 o užívání ploch CXI,závazná pro všechny pracovníky CXI.

23. 6. 2020

Směrnice ředitele 2/2012 Karierní řád pracovníků VaV CxI TUL

Byla aktualizována Směrnice ředitele 2/2012 Karierní řád pracovníků VaV CXI TUL.

1. 1. 2019

Vstupuje v platnost směrnice 1/2012 ředitele k výběrovým řízením na pozice pracovníků VaV Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace.

1. 1. 2012

Směrnice 3/2012 o zastupování ředitele v době nepřítomnosti

Vstupuje v platnost revize směrnice 3/2012 o zastupování ředitele v době nepřítomnosti.

1. 1. 2017

Směrnice 5/2013 Metodika hodnocení výsledků VaV

Byla vydána příloha Směrnice 5/2013 Metodika hodnocení výsledků VaV.

1. ledna 2015 

Směrnici ředitele 6/2013 Metodika nakládání s majetkem

Dne vešla v platnost Směrnici ředitele 6/2013 Metodika nakládání s majetkem platná pro všechna pracoviště CXI TUL.

1. 10. 2013 

Směrnice ředitele 7/2018 Správa a evidence pracovní kapacity zaměstnanců CxI TUL

Vešla v platnost Směrnice ředitele 7/2018 Správa a evidence pracovní kapacity zaměstnanců CXI TUL.

2. 1. 2018

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren