Směrnice ředitele

Směrnice ředitele č. 1/2024 Hodnocení a kariérní rozvoj zaměstnanců CXI

1. 2. 2024 vešla v platnost Směrnice ředitele č. 1/2024 Hodnocení a kariérní rozvoj zaměstnanců CXI. Tímto se ruší směrnice č. 2/2012 Kariérní řád pracovníků VaV CXI TUL.

1. 2. 2024 byla aktualizována Směrnice ředitele 1/2012 ředitele k výběrovým řízením na pozice pracovníků VaV Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace.

15. ledna 2024: byla aktualizována příloha Směrnice ředitele 4/2012 o užívání ploch CXI.

Aktualizace směrnice 0/2012

Byl aktualizován Organizační řád Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace platný pro všechna pracoviště CxI TUL.
Příloha: Organizační struktura CXI

Směrnice 3/2012 o zastupování ředitele v době nepřítomnosti

Vstupuje v platnost revize směrnice 3/2012 o zastupování ředitele v době nepřítomnosti.

Směrnice 5/2013 Metodika hodnocení výsledků VaV

Byla vydána příloha Směrnice 5/2013 Metodika hodnocení výsledků VaV.

Směrnici ředitele 6/2013 Metodika nakládání s majetkem

Dne vešla v platnost Směrnici ředitele 6/2013 Metodika nakládání s majetkem platná pro všechna pracoviště CXI TUL.

Směrnice ředitele 7/2018 Správa a evidence pracovní kapacity zaměstnanců CxI TUL

Vešla v platnost Směrnice ředitele 7/2018 Správa a evidence pracovní kapacity zaměstnanců CXI TUL.

1. dubna 2024 byla aktualizována Směrnice CXI č. 8/2021 Pravidla pro odměňování zaměstnanců CXI.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren