Přístroje Oddělení technologie životního prostředí

Alfa Laval

Alfa Laval

Mgr. Milena Johnová

T +420 48535 3668

E milena.johnova@tul.cz

Filtrační jednotka s modulem na plošné membrány, režim cross flow

 
AMFiT 22 (Antimicrobial Filter Tester)

AMFiT 22 (Antimicrobial Filter Tester)

Ing. Jakub Hrůza, Ph.D.

T +420 48535 7348

E jakub.hruza@tul.cz

Testování bakteriální filtrační účinnosti vzduchových filtrů

 
Biologické reaktory (různé objemy)

Biologické reaktory (různé objemy)

Ing. Karel Havlíček, Ph.D.

T +420 48535 3650

E karel.havlicek@tul.cz

Testování čistírenských procesů (laboratorně, poloprovozně)

 
Centrifuga Sorvall Legend XFR

Centrifuga Sorvall Legend XFR

Bc. Petra Šubrtová

T +420 48535 3 893

E petra.subrtova@tul.cz

Velkokapacitní centrifuga

 
DFT – 4 (Dust Filter Tester)

DFT – 4 (Dust Filter Tester)

Ing. Jakub Hrůza, Ph.D.

T +420 48535 7348

E jakub.hruza@tul.cz

Testování hrubé filtrace atmosférického vzduchu

 
Flokulační lavice

Flokulační lavice

Bc. Petra Šubrtová

T +420 48535 3 893

E petra.subrtova@tul.cz

Testování flokulačních dějů

 
Krüss DSA30E

Krüss DSA30E

Ing. Kateřina Medková

T +420 48535 895

E katerina.medkova@tul.cz

Měření kontaktního úhlu smáčení

 
LMD - laboratorní jednotka membránové destilace

LMD - laboratorní jednotka membránové destilace

Mgr. Luboš Mrkva, Ph.D.

T +420 48535 3650

E lubos.mrkva@tul.cz

Testování hydrofobních membrán, dočišťování pitných a odpadních vod

 
LSD 119 (Liquid Separation Device)

LSD 119 (Liquid Separation Device)

Ing. Jakub Hrůza, Ph.D.

T +420 48535 7348

E jakub.hruza@tul.cz

Simulace procesu filtrace vody pro čistitelné membrány

 
LSD 219 (Liquid Separation Device)

LSD 219 (Liquid Separation Device)

Ing. Jakub Hrůza, Ph.D.

T +420 48535 7348

E jakub.hruza@tul.cz

Poloprovozní simulace procesu filtrace vody pro čistitelné membrány

 
Mempur jednotka

Mempur jednotka

Mgr. Milena Johnová

T +420 48535 3668

E milena.johnova@tul.cz

2 filtrační jednotky na ponorný polymerní a keramický modul

 
MFP 1000 HEPA,  PALAS GmbH

MFP 1000 HEPA, PALAS GmbH

Ing. Jakub Hrůza, Ph.D.

T +420 48535 7348

E jakub.hruza@tul.cz

Testování HEPA filtrů

Určeno pro plošné materiály používané na vysoce účinnou filtraci

 
Nanoelectra NEV3

Nanoelectra NEV3

Ing. Magda Nechanická, Ph.D.

T +420 48535 3668

E magda.nechanicka@tul.cz

Potenciostat k bioelectrochemickému systému

 
NS Line 1WS500U - Nanospider

NS Line 1WS500U - Nanospider

Ing. Michal Komárek, Ph.D.

T +420 48535 3482

E michal.komarek@tul.cz

Zařízení na průmyslovou výrobu nanovláken

 
Porometr 3G Micro + Macropulos 55

Porometr 3G Micro + Macropulos 55

Ing. Kateřina Medková

T +420 48535 895

E katerina.medkova@tul.cz

Testování velikosti pórů Bublinkovou metodou

 
Respirometr Micro-Oxymax 10

Respirometr Micro-Oxymax 10

Bc. Petra Šubrtová

T +420 48535 3 893

E petra.subrtova@tul.cz

Sledování změn O2, CO2, H2 a CH4 u biologických dějů v uzavřeném systému

 
Respirometr Micro-Oxymax 30

Respirometr Micro-Oxymax 30

Ing. Karel Havlíček, Ph.D.

T +420 48535 3650

E karel.havlicek@tul.cz

Sledování změn O2 a CO2 u biologických dějů v uzavřeném systému

 
SDL ATLAS M02IA

SDL ATLAS M02IA

Ing. Kateřina Medková

T +420 48535 895

E katerina.medkova@tul.cz

Testování prodyšnosti textilií

 
Spektrofotometr DR 6000, Hach Lange

Spektrofotometr DR 6000, Hach Lange

Bc. Petra Šubrtová

T +420 48535 3 893

E petra.subrtova@tul.cz

Zařízení umožňuje spektrální skenování v ultrafialové a viditelné oblasti spektra a obsahuje několik desítek programů, které se využívají pro nejběžnější analytické metody.

 
Termostat blokový SBH200DC

Termostat blokový SBH200DC

Bc. Petra Šubrtová

T +420 48535 3 893

E petra.subrtova@tul.cz

Ohřev kyvet

 
Ultrafiltrační jednotka

Ultrafiltrační jednotka

Mgr. Luboš Mrkva, Ph.D.

T +420 48535 3650

E lubos.mrkva@tul.cz

Hydraulické a retenční testy ultrafiltračních membrán při využítí filtračních cel Amicon®

 
VDI 3926 Filter Tester

VDI 3926 Filter Tester

Ing. Mgr. Lukáš Dvořák, Ph.D.

T +420 48535 3260

E lukas.dvorak@tul.cz

Testování filtrace horkých spalin filtračními materiály a schopnost čištění filtrů

 

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren