Filtrování

Skupina přístrojů

Přístroje

Femtosekundový infračervený laser

Femtosekundový infračervený laser

Rafael Omar Torres Mendieta, Ph.D.

T +420 48535 3546

E rafael.torres@tul.cz

Příprava nanokatalyzátorů s asistencí laseru

 
Flokulační lavice

Flokulační lavice

Bc. Petra Šubrtová

T +420 48535 3 893

E petra.subrtova@tul.cz

Testování flokulačních dějů

 
Froude Consine, Worcester, England

Froude Consine, Worcester, England

Ing. Josef Břoušek, Ph.D.

E josef.brousek@tul.cz

Válcová emisní brzda

 
FTIR Nicolet Antaris IGS

FTIR Nicolet Antaris IGS

Ing. Aleš Dittrich, Ph.D., ING.PAED.IGIP

T +420 48535 3149

E ales.dittrich@tul.cz

Možnost analýzy plynných látek
Spektrálním rozsahem 6 000 – 650 cm-1
Kontinuální kvantitativní analýza se zobrazením až sta složek současně
Možnost rozšíření na analýzy kapalin a pevných látek

 
FTIR spektrometr (Nicolet iZ10 a Nicolet iN10 MX, Thermo Scientific)

FTIR spektrometr (Nicolet iZ10 a Nicolet iN10 MX, Thermo Scientific)

Ing. Martin Stuchlík

T +420 48535 3417

E martin.stuchlik@tul.cz

Nedestruktivní analýza především organických látek, využitelná pro určení struktury molekul, identifikaci látek a jejich směsí.

 
Geomagic studio 2012

Geomagic studio 2012

Ing. Michal Ackermann, Ph.D.

E michal.ackermann@tul.cz

Specializovaný SW pro zpracování obecnych ploch např. data z 3D skeneru.

 
Gleeble System 3500 Hydrawedge II

Gleeble System 3500 Hydrawedge II

Ing. Jiří Bobek, Ph.D.

T +420 48535 3897

E jiri.bobek@tul.cz

Simulátor teplotně deformačních stavů materiálu

 
Handy FluorCam

Handy FluorCam

Mgr. Martin Pusztai, Ph.D.

T +420 48535 3576

E martin.pusztai@tul.cz

Analýza fyziologického stavu, případně kvantifikace, rostlin a jejich částí, lišejníků, řas či sinic na základě časově rozlišené fluorescence chlorofylu, a to v laboratoři i v terénu.

 
Hexapod

Hexapod

Ing. Martin Mazač, Ph.D.

E martin.mazac@tul.cz

Realizace obecného prostorového pohybu nebo silového buzení. Speciální uložení pístnic s nízkým třením pro velmi přesnou reprodukci budících signálů

 
Hmotnostní spektrometr s indukčně vázanou plazmou (ICP-MS)

Hmotnostní spektrometr s indukčně vázanou plazmou (ICP-MS)

Ing. Klára Lísková

T +420 48535 3824

E klara.liskova1@tul.cz

Kovové prvky a jejich speciace, iontové a nanočásticové formy

 
Horiba Mexa 9430H , 9100H

Horiba Mexa 9430H , 9100H

Ing. Aleš Dittrich, Ph.D., ING.PAED.IGIP

T +420 48535 3149

E ales.dittrich@tul.cz

Emisní analyzátory (HORIBA MEXA-9430H, 9100H)
Analyzátory emisí s analytickými moduly NGA, zahrnuje:

  • Process Multi-Method
  • Channel Analyzer (MLT 1)
 
HP Jet Fusion 4200

HP Jet Fusion 4200

Ing. Jiří Šafka, Ph.D.

T +420 48535 3801

E jiri.safka@tul.cz

Systém od firmy HP je určen pro výrobu dílů s mechanickými vlastnostmi srovnatelnými se vstřikovanými díly.

 
Hydromotor pro rychlé děje

Hydromotor pro rychlé děje

Ing. Martin Mazač, Ph.D.

E martin.mazac@tul.cz

Jednoosé vysokorychlostní zatěžování, realizace „crash“ testů

 
Charpyho kladivo Zwick HIT50P

Charpyho kladivo Zwick HIT50P

doc. Ing. Stanislav Petrík, CSc.

T +420 48535 3672

E stanislav.petrik@tul.cz

Měření rázové a vrubové houževnatosti

 
Chemspeed

Chemspeed

Ing. Mateusz Fijalkowski, Ph.D.

E mateusz.fijalkowski@tul.cz

Robotická platforma pro chemické syntézy

 
InfiniProbe TS 160

InfiniProbe TS 160

Ing. Darina Jašíková, Ph.D., ING.PAED.IGIP

T +420 48535 3862

E darina.jasikova@tul.cz

InfiniProbe TS 160 je makro objektiv umožňující modifikaci na "long-distance" při 16x zvětšení. Standardně osazen barevnou průmyslovou kamerou JAI nebo Basler. V této konfiguraci používán pro vyhodnocení sprejů a bublinek stínovou metodou nebo při inspekci průmyslových součástek na lince.

 
IonTorrent PGM sekvenátor

IonTorrent PGM sekvenátor

RNDr. Alena Ševců, Ph.D.

T +420 48535 3805

E alena.sevcu@tul.cz

Sekvenování DNA

 
Iontový chromatograf s autosamplerem 1

Iontový chromatograf s autosamplerem 1

Ing. Klára Lísková

T +420 48535 3824

E klara.liskova1@tul.cz

Stanovení aniontů ve vodných vzorcích

 
Iontový chromatograf s autosamplerem 2

Iontový chromatograf s autosamplerem 2

Ing. Klára Lísková

T +420 48535 3824

E klara.liskova1@tul.cz

Stanovení aniontů ve vodných vzorcích

 
Jednoosé zatěžovací zařízení

Jednoosé zatěžovací zařízení

Ing. Martin Mazač, Ph.D.

E martin.mazac@tul.cz

Kompaktní zařízení pro jednoosé zatěžovaní menších vzorků

 
Kapalinový chromatograf s DAD a ELSD detektorem

Kapalinový chromatograf s DAD a ELSD detektorem

Ing. Klára Lísková

T +420 48535 3824

E klara.liskova1@tul.cz

Stanovení polárních látek, molární hmotnost polymerů v GPC módu

 
Kapalinový chromatograf s DAD detektorem

Kapalinový chromatograf s DAD detektorem

doc. Ing. Stanislaw Waclawek, Ph.D.

T +420 48535 3389

E stanislaw.waclawek@tul.cz

Stanovení polárních organických látek

 
Kapalinový chromatograf s hmotnostním spektrometrem (HPLC-MS)

Kapalinový chromatograf s hmotnostním spektrometrem (HPLC-MS)

Ing. Klára Lísková

T +420 48535 3824

E klara.liskova1@tul.cz

Stanovení polárních polutantů ve vodách

 
Kapalinový chromatograf s vysokorozlišujícím hmotnostním spektrometrem (HPLC-HRMS qTOF)

Kapalinový chromatograf s vysokorozlišujícím hmotnostním spektrometrem (HPLC-HRMS qTOF)

Ing. Klára Lísková

T +420 48535 3824

E klara.liskova1@tul.cz

Stanovení polárních mikropolutantů a jejich metabolitů v environmentálních matricích (pesticidy, farmaka, aditiva, …). Možnost necílového monitoringu.

 
Klimakomora pro růstové experimenty

Klimakomora pro růstové experimenty

Ing. Klára Lísková

T +420 48535 3824

E klara.liskova1@tul.cz

Klíčení, hydroponie, expozice vůči toxickým látkám, pevné substráty – růstové experimenty s rostlinami

 

 

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren