Filtrování

Skupina přístrojů

Přístroje

3D tiskárna na kovy SLM 280HL

3D tiskárna na kovy SLM 280HL

Ing. Michal Ackermann, Ph.D.

E michal.ackermann@tul.cz

3D tiskárna na kovové díly

Technologie Selective Laser Melting spéká jednotlivé vrstvy kovového prášku a vytváří tak tištěný díl s mechanickými vlastnostmi srovnatelnými s dílem obráběným.

 
3D tiskárna Objet Connex 500

3D tiskárna Objet Connex 500

Ing. Jiří Šafka, Ph.D.

T +420 48535 3801

E jiri.safka@tul.cz

3D tisk – technologie PolyJet Matrix

Systém od firmy Objet je určen pro výrobu rozměrných a přesných modelů.

Modely a prototypy jsou pevné, rozměrově stabilní a velmi snadno se povrchově upravují.

 
3D tiskárna Stratasys 750

3D tiskárna Stratasys 750

Ing. Jiří Šafka, Ph.D.

T +420 48535 3801

E jiri.safka@tul.cz

3D tisk technologie PolyJet Matrix

Polyjet technologie, která je zaměřená na vícekomponentní 3D tisk. Tato technologie je vhodná pro oblast barevného a ultra čirého 3D tisku. Hlavní předností je materiálová variabilita v rámci jednoho tiskového procesu (měkké či tvrdé materiály a jejich kombinace - změna Shore A) 

  • Tiskový prostor: 400 x 500 x 200 mm
  • Materiály: Pružné materiály až od Shore 30A do 95A - skupina Agilus
  • Plně barevné tvrdé materiály - skupina Vero
  • Čiré materiály - skupina VeroUltraClear
 
3D tiskárna Stratasys Fortus 450

3D tiskárna Stratasys Fortus 450

Ing. Jiří Šafka, Ph.D.

T +420 48535 3801

E jiri.safka@tul.cz

Fortus 450mc je produkční systém, který je schopen vytisknout vysoce přesné díly z různých typů termoplastických materiálů.

 
Aerodynamický tunel

Aerodynamický tunel

Ing. Darina Liederhausová, Ph.D., ING.PAED.IGIP

T +420 48535 3862

E darina.jasikova@tul.cz

Aerodynamický tunel umožňuje tvorbu stabilního proudění do 30m/s. Používá se při studiu obtékání modelů prototypů při jejich první optimalizaci a odladění numerických simulací.

 
Alfa Laval

Alfa Laval

Mgr. Milena Johnová

T +420 48535 3668

E milena.johnova@tul.cz

Filtrační jednotka s modulem na plošné membrány, režim cross flow

 
AMFiT 22 (Antimicrobial Filter Tester)

AMFiT 22 (Antimicrobial Filter Tester)

Ing. Jakub Hrůza, Ph.D.

T +420 48535 7348

E jakub.hruza@tul.cz

Testování bakteriální filtrační účinnosti vzduchových filtrů

 
Anaerobní rukávový box

Anaerobní rukávový box

Mgr. Veronika Hlaváčková, PhD.

T +420 48535 3963

E veronika.hlavackova@tul.cz

Anaerobní rukávový box Whitley se používá pro dlouhodobé udržení vzorků v anaerobní atmosféře s obsahem vodíku 5%. Je vhodný pro kultivace anaerobních mikroorganismů při laboratorních nebo zvýšených teplotách (do 58°C).

 
AZURE C600

AZURE C600

Ing. Hana Tománková, M.Sc.

T +420 48535 3760

E hana.tomankova@tul.cz

Dokumentační systém akrylamidových a agarózových gelů, blotovacích membrán (chemiluminiscence, fluorescence)

 
Biologické reaktory (různé objemy)

Biologické reaktory (různé objemy)

Ing. Karel Havlíček, Ph.D.

T +420 48535 3650

E karel.havlicek@tul.cz

Testování čistírenských procesů (laboratorně, poloprovozně)

 
CCD spektrometr Q4 Tasman

CCD spektrometr Q4 Tasman

Ing. Jiří Bobek, Ph.D.

T +420 48535 3897

E jiri.bobek@tul.cz

Přesný multi-bázový optický emisní  spektrometr

Jedná se o plně digitální jiskrový optický emisní spektrometr s digitálním Bit-Stream plazmovým generátorem a dvojitým CCD optickým systémem. Byl navržen pro rutinní analýzy sléváren, laboratoří a provozů pro kontrolu kvality

 
Centrifuga Sorvall Legend XFR

Centrifuga Sorvall Legend XFR

Bc. Petra Šubrtová

T +420 48535 3 893

E petra.subrtova@tul.cz

Velkokapacitní centrifuga

 
delta - ANALYSER

delta - ANALYSER

Ing. Robert Voženílek, Ph.D.

T +420 48535 3154

E robert.vozenilek@tul.cz

Due to its self-learning test method, delta-ANALYSER will not only provide fully automated and reliable protection from total loss of test objects and test benches. Additionally it offers information on the start of damage and cause of damage and thus provides engineers valuable input to optimise the design.

Thanks to the highly reproducible measurement results and the clear analysis, delta-ANALYSER helps to carry out comparison tests related to service strength and emergency operating features for variable assemblies, components or material combinations under realistic load conditions in a complete system. So users can put their products even closer to the physical limits regarding weight, emissions, service life and quality – and continue to leave the pack behind!

Fields of Application:

  • Transmissions: Manual transmissions, automatic transmissions, dual clutch transmissions, CVT-transmissions, transfer cases and rear axle drives
  • Engines: In-line engines, v-engines, w-engines, boxer engines, diesel engines, natural-gas engines, petrol engines,  hybrid engines  and electric motors
  • Components: Hydraulic pumps, hydraulic motors, small gears, servomotors and compressors, drive shafts, small components (roller cam followers, etc.)
 
DFT – 4 (Dust Filter Tester)

DFT – 4 (Dust Filter Tester)

Ing. Jakub Hrůza, Ph.D.

T +420 48535 7348

E jakub.hruza@tul.cz

Testování hrubé filtrace atmosférického vzduchu

 
Dip Coater

Dip Coater

Ing. Mateusz Fijalkowski, Ph.D.

E mateusz.fijalkowski@tul.cz

Příprava homogenních povlaků na planárních substrátech

 
Disková centrifuga (DC24000 UHR, CPS Instruments)

Disková centrifuga (DC24000 UHR, CPS Instruments)

Mgr. Jana Melicheríková

T +420 48535 3417

E jana.melicherikova@tul.cz

Analýza distribuce velikosti částic v rozsahu 1 nm-5 µm, založená na rozdílné sedimentaci částic při působení odstředivé síly.

 
Domena B3, Domena Promag, Domena NC

Domena B3, Domena Promag, Domena NC

Ing. Robert Voženílek, Ph.D.

T +420 48535 3154

E robert.vozenilek@tul.cz

Magnetická strukturoskopie

Magnetický tvrdoměr
Měření  perlitu, feritu, martenzitu, bainitu
Degradace a deformace austenitických  ocelí

 
Dynamicko-mechanický analyzátor Q800

Dynamicko-mechanický analyzátor Q800

Ing. Pavel Srb, Ph.D.

E pavel.srb@tul.cz

Identifikace viskoelastických materiálových vlastností polymerů a kompozitních struktur, creepové vlastnosti polymerů

 
Elektrická zkušební zařízení

Elektrická zkušební zařízení

Ing. Martin Mazač, Ph.D.

E martin.mazac@tul.cz

Realizace statických i dynamických zkoušek

 
Elektroforetická aparatura, Blottovací aparatura

Elektroforetická aparatura, Blottovací aparatura

Ing. Hana Tománková, M.Sc.

T +420 48535 3760

E hana.tomankova@tul.cz

Separace biomolekul s možností následné detekce a kvantifikace.

 
Elektronový mikroskop Tescan Vega 3

Elektronový mikroskop Tescan Vega 3

Ing. Pavel Kejzlar, Ph.D.

T +420 48535 3128

E pavel.kejzlar@tul.cz

Základní rastrovací elektronový mikroskop s wolframovou katodou pro rutinní nenáročné analýzy.

 
Elektronový mikroskop Zeiss ULTRA Plus

Elektronový mikroskop Zeiss ULTRA Plus

Ing. Pavel Kejzlar, Ph.D.

T +420 48535 3128

E pavel.kejzlar@tul.cz

Rastrovací elektronový mikroskop s ultravysokým rozlišením vybavený Schottkyho katodou, zobrazovacími (SE2, InLens, ESB, AsB) a analytickými detektory (EDS, WDS, EBSD) umožňující komplexní charakteristiku nanomateriálů a struktur.

 
Elementární analyzátor prvků CHNS (Vario EL, Elements)

Elementární analyzátor prvků CHNS (Vario EL, Elements)

Mgr. Jana Melicheríková

T +420 48535 3417

E jana.melicherikova@tul.cz

Analýza využívající spálení organického materiálu na definované plynné produkty, na jejichž základě je následně určen obsah prvků C, H, N, S v matrici.

 
Femtosekundový infračervený laser

Femtosekundový infračervený laser

Rafael Omar Torres Mendieta, Ph.D.

T +420 48535 3546

E rafael.torres@tul.cz

Příprava nanokatalyzátorů s asistencí laseru

 

 

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren