Projekt Oddělení technologie životního prostředí

 • Národní centrum kompetence pro vodu 21. století |aqua:deal detail
 • Výzkum a vývoj kompozitních nanovlákenných struktur pro zvýšení technologické využitelnosti mikroorganismů detail
 • 3D nanovlákenné nosiče biomasy pro podporu anaerobních biotechnologických procesů detail
 • Aditivní prostředky bioremediace odpadních vod. detail
 • Antimikrobiální nanovlákenný HEPA filtr pro vzduchotechniku veřejných budov účinný proti COVID 19 detail
 • Autokalibrační systém včasného varování před účinky vztlaku podzemních vod při povodni jako nový prvek protipovodňové ochrany detail
 • Dobudování a upgrade RI Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost. detail
 • Eliminace PFAS v životním prostředí – vývoj inovativních in-situ sanačních metod a pokročilých technologií pro vodárenské aplikace – „PFAS_Tech“ detail
 • Enhanced In Situ Bioremediation for Contaminated Land Remediation detail
 • Enkapsulace bakteriofágů do nanostruktur a jejich využití při výrobě speciálních filtrů s antibakteriální ochranou detail
 • Harnessing the power of bacterial communities for water remediation detail
 • Highly-effective Aquatic Pollutants Removal Technologies based on Nanofilters, Advanced Oxidation Processes and New Sorbents detail
 • Hospodaření s vodními zdroji v návštěvnických areálech - technologie recirkulace vody FIT4USE detail
 • Hybridní systém MBR-MBBR využívající nanomateriály pro dočišťování odpadních vod detail
 • Inovativní mechanické a akustické metody regenerace vrtů vedoucí k optimalizaci a automatizaci procesu detail
 • Inovativní mechanické a akustické metody regenerace vrtů vedoucí k optimalizaci a automatizaci procesu detail
 • Inovativní metody průzkumu a sanace vertikálně stratifikované anorganické kontaminace podzemních vod - AnReMon detail
 • Inovativní způsoby čištění a recyklace pracích vod z membránových filtrů aplikovaných při úpravě pitných vod detail
 • Integrované vzorkovače pro čistírny odpadních vod a úpravny vod detail
 • Inteligentní terciární čištění odpadních vod s kombinovanou eliminací fosforu a endokrinních disruptorů využívající nanobiotechnologie detail

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren