European Joint Programme on Radioactive Waste Management

  • Název: European Joint Programme on Radioactive Waste Management (EURAD)
  • Akronym: ConCord a Magic
  • Poskytovatel: European Commission
  • Program: H2020
  • Koordinátor : ANDRA (Agence Nationale Pour La Gestion Des Dechets Radioactifs)
  • Trvání: 1. 6. 2021 – 31. 05. 2024
  • Grant: TUL 196 000 EUR
  • Web: www.ejp-eurad.eu/about-eurad
 

Anotace projektu:

WP ConCord - Hlavním cílem je vyhodnotit vliv radioaktivního záření na systém Ca-Mg bentonit-uhlíková ocel za anaerobních podmínek při teplotách do 150 °C, které odpovídají podmínkám v budoucím podzemním úložišti radioaktivního odpadu. Společně s partnery ÚJV a CVŘ a ve spolupráci se SÚRAO se zaměřujeme na rychlost koroze uhlíkové oceli ve srovnání s neozářeným, ale stejně zahřátým systémem. Dalším cílem projektu je prokázat snížení mikrobiálně ovlivněné koroze (MIC) při vysokém zatížení a posoudit schopnost regenerace přírodních bentonitových bakterií ze spor po pominutí extrémních podmínek. Mikroorganismy se schopností přežít extrémní podmínky se mohou podílet na MIC a dalších procesech negativně ovlivňujících dlouhodobou stabilitu úložiště v budoucím hlubinném úložišti.

WP Magic - V tomto WP se společně s partnery z ČVUT a ÚJV zaměřujeme na studium změn mechanických a chemických vlastností betonu se sníženým pH v závislosti na pozadí prostředí (chemické stárnutí vs. biologické stárnutí) v podmínkách podobných úložišti během provozní fáze (10-30 °C). Úkolem TUL je vyhodnotit mikrobiální účinky. Experimenty simulují kontakt betonových konstrukcí s provozním prostředím hlubinného úložiště na jedné straně a s bentonitem v přítomnosti podzemní vody a přirozeného mikrobiálního společenstva bentonitu na straně druhé. Konkrétně se zaměřujeme na synergický vliv iontového napadení a mikrobiální aktivity (přirozené prostředí) oproti vlivu samotné chemie (sterilní prostředí) na mechanické a chemické vlastnosti betonu za plně nasycených podmínek. Jako zdroj cementového materiálu se sníženým pH slouží soubor stávajících vzorků v PVP Bukov.

Partneři:
ARAO - Agencija za radioaktivne odpadke Ljubljana Závod (Slovenia)
BEL V (Belgium)
Bundes – Gesellschaft fur EndlagerungMBH (Germany)
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) (Spain)
Public Union Chornobyl Research and Development Institute (Ukraine)
Centre national de la recherche scientifique CNRS (France)
Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (Netherlands)
Valstybinis Moksliniu Tyrimu Institutas Fiziniu Ir Technologijos Mokslu Centras (Lithuania)
Centrum výzkumu Řež s.r.o. SRO (Czech Republic)
Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. (Czech Republic)
České vysoké učení technické v Praze (Czech Republic)
Správa úložišť radioaktivních odpadů (Czech Republic)
a další - celkem 51 partnerů projektu a 61 přidružených třetích stran

Mgr. Kateřina Černá, Ph.D.

Hlavní řešitel za TUL

Mgr. Kateřina Černá, Ph.D.

T +420 48535 3963

E katerina.cerna1@tul.cz

CXI - oddělení OABI - geomikrobiologie v prostředí hlubinných úložišť radioaktivního odpadu

 
Mgr. Veronika Hlaváčková, PhD.

Hlavní řešitel za TUL

Mgr. Veronika Hlaváčková, PhD.

T +420 48535 3963

E veronika.hlavackova@tul.cz

Environmentální mikrobiologie

 

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren