HYHI

 • Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
 • Číslo výzvy: 02_16_019
 • Název výzvy: Excelentní výzkum
 • Název projektu CZ: Hybridní materiály pro hierarchické struktury
 • Název projektu EN: Hybrid Materials for Hierarchical Structures
 • Akronym: HyHi
 • Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000843

Anotace:
Cílem je podpořit problémově orientovaný interdisciplinární výzkum materiálů, který významně napomůže efektivnímu využití VaV aktivit TUL a povede k dosažení mezinárodně konkurenceschopné kvality. VaV záměr je členěn do propojených programů:

 • Flexibilní hierarchické struktury
 • Kompozitní materiály a struktury
 • Funkcionalizované nanomateriály
 • Dílčí cíle, rozvoj mezioborových týmů, vazeb se zahraničními výzkumnými partnery a přístrojového vybavení, povedou k tvorbě nových výsledků a společným projektům.

Fyzická realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2022

Příjemce: Technická univerzita v Liberci – Fakulta strojní, Fakulta textilní, Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace

Klíčové aktivity

 • KA01 – Výzkumný program Flexibilní hierarchické struktury
 • KA02 – Kompozitní materiály a struktury
 • KA03 – Funkcionalizované nanomateriály
 • KA04 – Upgrade infrastruktury
 • KA05 – Řízení projektu

Kontaktní osoba: prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld – koordinátor výzkumného projektu

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren