Innovative technology based on constructed wetlands for treatment of pesticide contaminated waters

 • Název: Inovativní technologie založená na vybudovaných mokřadech pro čištění vod kontaminovaných pesticidy
 • Akronym: LIFEPOPWAT
 • Poskytovatel: European committee (CINEA)
 • Program: LIFE+
 • Koordinátor: Technická univerzita v Liberci
 • Trvání: 1.1.2020 – 31.12.2023
 • Náklady projektu: 3 167 290 EUR
 • Grant:
  • EU: 1 727 833 EUR  
  • ME ČR: 336 091 EUR
  • NFOŚiGW PL: 118 362 EUR
 • Web: cxi.tul.cz/lifepopwat

 


Anotace projektu:

LIFEPOPWAT je evropský projekt v rámci výzvy LIFE 2018, který podporuje inovativní technologie pro čištění vody kontaminované pesticidy. Technologie je založena na mokřadním systému Wetland+®, který představuje účinnou metodu čištění skládkové vody, nízké náklady a nenáročnou údržbu ve srovnání s konvenčními metodami. Metoda je založena na průtoku vody několika reaktivními zónami a mokřadem jako konečnou čisticí jednotkou. Systém může být navíc napájen solárními bateriemi, a proto jej lze používat i na odlehlých místech bez elektrické energie. V rámci projektu bude systém instalován na dvou pilotních místech (Hájek, Česká republika a Jaworzno, Polsko) s cílem následného využití na místech v EU i mimo EU. Přestože je systém určen pro prioritní kontaminovaná místa, je použitelný i pro menší kontaminovaná místa (down-scalable).

Partneři:
Technical University of Liberec (TUL) - CZ
Aarhus University (AU) - DK
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram (DIAMO) - CZ
Główny Instytut Górnictwa (GIG - Central Mining Institute) - PL
City of Jaworzno - PL
Photon Water Technology (PWT) - CZ
SERPOL - FR

Hlavní partneři

Skupina UJV
Škoda Auto
AWAL
Elmarco
Česká Zbrojovka
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Atrea
Innogy
Auren