Interdisciplinární most

 

  • Název: Interdisciplinární most - InterBridge
  • Akronym: InterBridge
  • Doba realizace projektu: 12.07.2023 - 31.12.2026
  • Číslo projektu:  100693266
  • Finanční podpora EU (EFRR): 952.389,69 €

 

Projekt je financovaný z programu Interreg CENTRAL EUROPE

 O projektu InterBridge:

Liberecký kraj a Sasko mají bohaté kulturní a vědecké dědictví i talentované umělce a vědce. Proto vznikl tento projekt, který by umožnil využití tohoto potenciálu a rozvoj spolupráce mezi vědou a uměním na přeshraniční úrovni. Interbridge má 3 hlavní cíle: 1) Propojení vědy a umění především prostřednictvím seminářů, přednášek, workshopů a konferencí. Usilujeme o to vytvořit prostor pro výměnu informací, inovativních myšlenek a spolupráci mezi vědeckými institucemi, etablovanými umělci a kreativci z řad široké veřejnosti 2) Inspirace umělců, kreativců a podniků k využití technologií a materiálového výzkumu. Chceme podpořit vznik nových projektů a iniciativ, které kombinují vědecký pokrok s uměleckým a kreativním potenciálem. 3) Zvýšení povědomí veřejnosti o výzkumu, technologiích a umění. Klademe důraz na veřejné vzdělávání a osvětu v nových technologiích a materiálovém výzkumu.

Hlavní partneři

Skupina UJV
Škoda Auto
AWAL
Elmarco
Česká Zbrojovka
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Atrea
Innogy
Auren