Mechanismy řízení CxI TUL s důrazem na zvýšení kvality výsledků R&D&I činností

  • Název: Mechanismy řízení CxI TUL s důrazem na zvýšení kvality výsledků R&D&I činností
  • Akronym: HRA1
  • Poskytovatel: MŠMT
  • Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
  • Koordinátor: Technická univerzita v Liberci
  • Doba trvání: 1.2.2018 – 31.12.2022
  • Výše podpory: 24, 3 mil. Kč
  • Výše podpory pro TUL: 24, 3 mil. Kč
 

Anotace projektu:
Realizací projektu budou inovovány mechanismy řízení CxI TUL. Projekt chce zohlednit nové prostředí pozměněné novelami řady zákonů a 5-leté zkušenosti s provozováním infrastruktury. Zároveň reaguje na nové požadavky kladené na výzkumná pracoviště a zaměří se např. na získání "HR Award" či na vytvoření a aplikaci nové metody hodnocení kvality osob, pracovišť a procesů. Projekt si dává za cíl zejména zvýšit objem a kvalitu výsledků R&D&I činností na CxI TUL a rychlost jejich uplatnění v praxi.

Hlavní partneři

Skupina UJV
Škoda Auto
AWAL
Elmarco
Česká Zbrojovka
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Atrea
Innogy
Auren