Přihlásit

Mechanismy řízení CxI TUL s důrazem na zvýšení kvality výsledků R&D&I činností

Název projektu: Mechanismy řízení CxI TUL s důrazem na zvýšení kvality výsledků R&D&I činností

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006198

Období realizace: 1. 2. 2018 – 31. 7. 2022

Řešitel projektu: prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs

Cíl projektu:

Cílem předkládaného projektu je rozvoj kapacit pro řízení, hodnocení a podporu výzkumu a vývoje na CxI TUL tak, aby byla zajištěna konkurenceschopnost výzkumu v mezinárodním srovnání. S využitím zkušeností získaných při řešení projektu OP VaVpI, jehož cílem bylo CxI vybudovat, a při cca 4,5leté realizaci nového projektu na CxI dojde:

 1. k nastavení systému strategického řízení CxI v souladu s podmínkami pro získání ocenění "HR Award" a získání ocenění "HR Award",
 2. k vytvoření systému vnitřního hodnocení kvality procesů a lidských zdrojů kompatibilního s odpovídajícími systémy TUL. Součástí je také ověření nastavených principů formou pilotní implementace po definované období, 
 3. k nastavení a postupnému systematickému rozvoji mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a k internacionalizaci výzkumné organizace.  Účinnost nastavených principů a opatření bude sledována, vyhodnocena a případně korigována při ověřovací implementaci,
 4. k systémovému podchycení stabilizace a dalšího rozvoje mezisektorové spolupráce CxI. Součástí je ověření formou pilotní aplikace nově nastavených procesů CxI,
 5. k nastavení strategie rozvoje popularizace výzkumu a vývoje CxI TUL včetně pilotní aplikace nově nastavených procesů uvnitř CxI.  

Prostřednictvím strategicky nastavených procesů uvnitř CxI TUL pracovníci tohoto výzkumného pracoviště získají nové odborné znalosti a dovednosti pro strategické řízení výzkumu a vývoje a dále budou vytvořeny mezinárodně konkurenceschopné podmínky a prostředí pro provádění excelentního výzkumu a vývoje v souladu s principy Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

Níže uvedené dílčí strategie byly vytvořeny v rámci projektu OP VVV „Mechanismy řízení CxI TUL s důrazem na zvýšení kvality výsledků R&D&I činností“, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006198. Jednotlivé strategie jsou zaměřeny na tyto oblasti činnosti Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (dále jen CXI) Technické univerzity v Liberci (dále jen TUL):

 • Rozvoj lidských zdrojů CxI TUL;
 • Hodnocení výzkumných pracovníků, výzkumných oddělení a CxI;
 • Internacionalizace CxI;
 • Budování společných pracovišť CxI a aplikační sféry a
 • Popularizace, komunikace a marketing.
Dílčí strategie HR
 1. Dílčí strategie HR ˆ 28.5.2020

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR