Mikrobiální rizika spojená s ukládáním vodíku do podzemí v Evropě

  • Akronym: HyLife
  • Poskytovatel: Technologická agentura České republiky – program Epsilon
  • Program: CET Partnership
  • Koordinátor: Norwegian Research Centre (NORCE)
  • Doba trvání: 1.10.2023 – 30.9.2026
  • Výše podpory: 66 743 050,07 Kč
  • Náklady projektu za účastníka TUL: 9 424 283 Kč
  • Web: https://hylife-cetp.com/

Anotace projektu:

Ukládání vodíku z obnovitelných zdrojů do podzemních/podpovrchových úložišť představuje vhodné řešení pro střednědobé až dlouhodobé skladování tohoto plynu. Podzemní úložiště však obsahují bohatá mikrobiální společenství, která mohou využívat uložený vodík ve svém metabolismu a působit tak ztráty uloženého H2. Také představují riziko pro provozní bezpečnost a zhoršení kvality v důsledku tvorby H2S. Projekt HyLife se zaměřuje na odhalení rozsahu mikrobiální aktivity v různých typech lokalit po celé Evropě (solné jeskyně, porézní média včetně akviferů a zásobníky zemního plynu). Cíle projektu jsou: standardizovat metodiky pro přímé použití v celoevropské vzorkovací kampani, studovat a charakterizovat mikrobiální diverzitu a dynamiku spotřeby H2 v reálných vzorcích z lokalit, prozkoumat strategie pro omezení mikrobiální aktivity a jejich dopad na obchodní rozhodnutí a shrnout získané znalosti v komplexní podobě databáze z evropských skladovacích míst.

Partneři projektu:

Norwegian Research Centre (NORCE) – NO
Technical University of Liberec (TUL) - CZ
Isodetect - DE
French National Geological Survey (BRGM) - FR
Geostock - FR
INRIA - FR
Norwegian University of Science and Technology  (NTNU) - NO
Industry partners (Schlumberger, Lanxess)

Mgr. Kateřina Černá, Ph.D.

Hlavní řešitel za TUL

Mgr. Kateřina Černá, Ph.D.

T +420 48535 3963

E katerina.cerna1@tul.cz

CXI - oddělení OABI - geomikrobiologie v prostředí hlubinných úložišť radioaktivního odpadu

 

Hlavní partneři

Skupina UJV
Škoda Auto
AWAL
Elmarco
Česká Zbrojovka
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Atrea
Innogy
Auren