Národní centrum kompetence pro materiály, pokročilé technologie, povlakování a jejich aplikace II

  • Akronym: NCK MATCA
  • Poskytovatel: TAČR
  • Program: NCK2
  • Registrační číslo: TN02000069
  • Koordinátor: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
  • Doba trvání: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2028
  • Výše podpory pro TUL: 40 000 000 Kč
  • Web projektu: http://matca.cz

Anotace projektu:

Posláním NCK MATCA je přinášet technologická řešení bez ohledu na složitost zadání – od náhlých problémů ve výrobě po dlouhodobé celospolečenské výzvy. Za tímto účelem přivádí konsorcium za jeden stůl špičkové odborníky z průmyslového i akademického světa, kteří s pomocí rozsáhlého experimentálního a výrobního zázemí dávají vzniknout neotřelým, inovačním řešením. Ta jsou realizována formou společných projektů či služeb.

Rozvíjíme oblasti: 3D tisk, plazma, lasery, povrchové úpravy, simulace, analýzy, digitalizace.

Centrum rozvíjí zejména aditivní, plazmatické a laserové technologie. Vzhledem k jejich dopadu do oblasti průmyslu, ekonomiky i bezpečnosti, má jejich zvládnutí a rozvoj těchto technologií strategický význam.

V rámci dlouhodobých výzkumně-vývojových projektů pokrývá NCK MATCA celý životní cyklus výrobku – od chytrého návrhu, přes šetrnou výrobu, opravy a obnovu funkčních vlastností až po likvidaci nebezpečného opadu.

Partneři projektu:

Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU spol. s r.o.
Technická univerzita v Liberci - Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace
Vakuum servis s.r.o.
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
BENEŠ a LÁT a.s.
SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o.
CARDAM s.r.o.
Masarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci - Přírodovědecká fakulta
HVM PLASMA, spol. s r.o.
L.E.T. optomechanika Praha, spol. s r.o.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
OZM Research s.r.o.
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Fakultní nemocnice v Motole
Česká zbrojovka a.s.
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.
SHM, s. r. o.
ad - tech s.r.o.
Advanced Metal Powders s.r.o.

Ing. Michal Ackermann, Ph.D.

Hlavní řešitel za TUL

Ing. Michal Ackermann, Ph.D.

E michal.ackermann@tul.cz

Odborný garant oboru kovového 3D tisku a topologické optimalizace, průmyslový design

Zástupce vedoucího oddělení

 
Ing. Jan Kočí

Hlavní řešitel za TUL

Ing. Jan Kočí

T +420 48535 3606, +420 725 578 591

E jan.koci@tul.cz

Digitalizace, řízení, podniková a softwarová architektura, integrace

 

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren