Technologická agentura ČR

 • Výzkum a vývoj kompozitních nanovlákenných struktur pro zvýšení technologické využitelnosti mikroorganismů detail
 • ALternativní výplňové MAtrice pro ukládání RAdioaktivních odpadů z vyřazování jaderných elektráren (ALMARA) detail
 • Autokalibrační systém včasného varování před účinky vztlaku podzemních vod při povodni jako nový prvek protipovodňové ochrany detail
 • Biodegradabilní materiály na bázi silk fibroinu pro použití v ortopedii detail
 • Biologicky aktivní materiály pro aplikace ve zdravotnických prostředcích detail
 • Centrum pokročilých materiálů a efektivních budov - STD 4.0 detail
 • Centrum pokročilých materiálů a efektivních budov – RESOPT detail
 • Centrum pokročilých materiálů a efektivních budov CAMEB detail
 • inherentně Flexibilní Aerogely pro energetiCky Efektivní Struktury (i-FACES) detail
 • Inovativní metody průzkumu a sanace vertikálně stratifikované anorganické kontaminace podzemních vod - AnReMon detail
 • Inovativní technologie enkapsulace skel detail
 • Keramika se schopností snímání pro vysokoteplotní aplikace detail
 • Kompaktní filtrační patrona pro aplikaci v systémech filtrace vody a přípravy nápojů a potravin detail
 • Kompozita zesílená uhlíkovými vlákny plněná grafénem/grafitem určená zejména pro ochrannou schránku baterií v autech s elektrickým pohonem detail
 • Kvalitnější a energeticky efektivnější výroba kabelů s využitím pokročilých materiálů a nanotechnologií detail
 • Limitní faktory pro přežití a proliferaci mikrobiálních společenstev, významných pro korozi bariér hlubinného úložiště radioaktivních odpadů detail
 • Pokročilé materiály se senzorickými vlastnostmi pro kritické komponenty kolejových vozidel detail
 • Pokročilé real-time řízení a monitoring sanačních technologií detail
 • Proaktivní systém komercializace na TU v Liberci 2 detail
 • PROSYKO 2 - Funkční vzorek antivirálního kombinovaného čističe vzduchu pro komunitní a zdravotnické stany a přístřešky - bal.6 detail
Stránka 1 z 3  |  Další  |  Poslední

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren