Publikace Oddělení fyzikálních měření

2023

KALINOVÁ, K. a HRÁDEK, T. Akustické prostorové těleso - flexibilní konstrukce [funkční vzorek]

KALINOVÁ, K. a HRÁDEK, T. Akustické prostorové těleso - lineární konstrukce [funkční vzorek]

KALINOVÁ, K. a HRÁDEK, T. Akustické prostorové těleso - perforovaná konstrukce [funkční vzorek]

KALINOVÁ, K. a HRÁDEK, T. Akustické prostorové těleso - proměnlivý akustický systém [funkční vzorek]

KALINOVÁ, K. a HRÁDEK, T. Akustické prostorové těleso - vzduchem plněná konstrukce [funkční vzorek]

KALINOVÁ, K. Solitérní zvukově pohltivý prvek [užitný vzor] Zapsán 20230404 pod číslem 36977. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0036/uv036977.pdf

KALINOVÁ, K. The Application of Nanofibrous Resonant Membranes for Room Acoustics Nanomaterials Basel: MDPI, 2023, roč. 13, č. 6. S. neuvedeny (14 stran). ISSN: 2079-4991. https://www.mdpi.com/2079-4991/13/6/1115

2022

LIEDERHAUSOVÁ, D. aj. A microfluidic chip for generation a lipid phase in an aqueous dispersion Experimental Fluid Mechanics 2022, Proceedings of the International Conference Experimental Fluid Mechanics 2022, 2022 S. neuvedeny (6 stran).

BRAŤKA, P. aj. Emulzifikační zařízení [užitný vzor] Zapsán 20220531 pod číslem 36 094. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0036/uv036094.pdf

KALINOVÁ, K. Funkční vzorek nanovlákenné struktury vyrobené kontinuální metodou elektrostatického zvlákňování za použití stejnosměrného proudu nanesené na povrch prostorové konstrukce [funkční vzorek]

KALINOVÁ, K. Funkční vzorek nanovlákenné struktury vyrobené kontinuální metodou elektrostatického zvlákňování za použití střídavého proudu (FIBERFLOW) nanesené na povrch prostorové konstrukce [funkční vzorek]

KALINOVÁ, K. Funkční vzorek objemné nanovlákenné struktury vyrobené metodou odstředivého zvlákňování do prostorové konstrukce [funkční vzorek]

KALINOVÁ, K. Funkční vzorek více-vrstvé nanovlákenné struktury vyrobené různými metodami zvlákňování na prostorovou konstrukci [funkční vzorek]

LIEDERHAUSOVÁ, D. aj. Mikrofluidický čip pro tvorbu disperze lipidické fáze do vodného roztoku 34th symposium on anemometry Praha: Institute of Hydrodynamics ASCR,v.v.i., 2022 S. 23 – 33. ISBN: 978-80-87117-21-7.

BRAŤKA, P., KOPECKÝ, V., KOTEK, M. a LIEDERHAUSOVÁ, D. Mikrofluidní čip [užitný vzor] Zapsán 20220719 pod číslem 36 218. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0036/uv036218.pdf

BRAŤKA, P., KOPECKÝ, V., KOTEK, M. a LIEDERHAUSOVÁ, D. Zařízení pro depozici roztoků [užitný vzor] Zapsán 20220920 pod číslem 36360. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0036/uv036360.pdf

HŘEBÍČEK, T. aj. Zvlákňovací hlava [užitný vzor] Zapsán 20220322 pod číslem 35 864. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0035/uv035864.pdf

2021

KALINOVÁ, K. a KOLEK, O. A Sound Absorbing Means Containing At Least One Cavity Resonator [patent] Udělen 20211110 pod číslem EP 2875506 B1. https://register.epo.org/application?number=EP14705963

XIONG, X. aj. An experimental evaluation of convective heat transfer in multi-layered fibrous materials composed by different middle layer structures Journal of Industrial Textiles 1. vyd. SAGE PUBLICATIONS INC, 2021, roč. 51, č. 3. S. 362 – 379. ISSN: 1528-0837. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1528083719878845

MLÝNEK, J., RAHIMIAN KOLOOR, S. S., MARTINEC, T. a PETRŮ, M. Fabrication of High-Quality Straight-Line Polymer Composite Frame with Different Radius Parts Using Fiber Winding Process Polymers 1. vyd. Basel: MDPI, 2021, roč. 13, č. 4. S. neuvedeny (22 stranky). ISSN: 2073-4360. https://www.mdpi.com/2073-4360/13/4/497

RAMAKRISHNAN, R. K. aj. Hierarchically Porous Bio-Based Sustainable Conjugate Sponge for Highly Selective Oil/Organic Solvent Absorption Advanced Functional Materials 1. vyd. Wiley‐VCH GmbH, 2021, roč. 31, č. 18. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 1616-301X. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adfm.202100640

JAGOŠ, J. aj. Influence of Turbulence in Aorta-like Tube: Computational and Experimental Study Journal of Applied Fluid Mechanics ISFAHAN UNIV TECHNOLOGY, 2021, roč. 14, č. 5. S. 1411 – 1420. ISSN: 1735-3572. https://www.jafmonline.net/article_1172_5cccd1f5887ed9d2c2961b7f855919f1.pdf

HAVELKA, O. aj. On the Use of Laser Fragmentation for the Synthesis of Ligand-Free Ultra-Small Iron Nanoparticles in Various Liquid Environments Nanomaterials 1. vyd. Switzerland: MDPI, 2021, roč. 11, č. 6. S. neuvedeny (14 stran). ISSN: 2079-4991. https://www.mdpi.com/2079-4991/11/6/1538

XIONG, X. aj. Thermal Behavior of Aerogel-Embedded Nonwovens in Cross Airflow Autex Research Journal 1. vyd. LODZ: AUTEX, 2021, roč. 21, č. 1. S. 115 – 124. ISSN: 1470-9589. https://www.researchgate.net/publication/339502155_Thermal_Behavior_of_Aerogel-Embedded_Nonwovens_in_Cross_Airflow

2020

MLÝNEK, J., PETRŮ, M., MARTINEC, T. a RAHIMIAN KOLOOR, S. S. Fabrication of High-Quality Polymer Composite Frame by a New Method of Fiber Winding Process Polymers 1. vyd. Basel: MDPI, 2020, roč. 12, č. 5. S. neuvedeny (30 stranky). ISSN: 2073-4360. https://www.mdpi.com/2073-4360/12/5/1037

ŠEDIVÝ, D., FIALOVÁ, S., ROMAN, K. a KOTEK, M. FSI Computation and Experimental Verification of Fluid Flow in Flexible Tubes MEASUREMENT SCIENCE REVIEW SCIENDO, 2020, roč. 20, č. 3. S. 104 – 114. ISSN: 1335-8871. https://doi.org/10.2478/msr-2020-0013

SIERATOVSKI, J. aj. Lamella for Fireproof Gates And a Fireproof Gate Comprising These Lamellas [patent] Udělen 20200708 pod číslem EP3511510 B1. https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20190717&CC=EP&NR=3511510A1&KC=A1

ŠKODOVÁ, M., SAMAL, S. M., ABATE, L. a BLANCO, I. Magneto-Rheological Elastomer Composites. A Review Applied Sciences 1. vyd. Basel: MDPI, 2020, roč. 10, č. 14. S. neuvedeny (19 stran). ISSN: 2076-3417. https://www.mdpi.com/2076-3417/10/14/4899

SAMAL, S. M. aj. Magnetorheological Elastomer Composites: The Influence of Iron Particle Distribution on the Surface Morphology Macromolecular Symposia 1. vyd. Wiley-VCH Verlag, 2020, roč. 389, č. 1. S. neuvedeny (4 stranky). ISSN: 1022-1360. https://doi.org/10.1002/masy.201900053

MALÍK, M. aj. Mixing of two immiscible phases measured by industrial electrical impedance tomography system Mechanics & Industry 1. vyd. France: EDP Sciences, 2020, roč. 20, č. 7. S. neuvedeny (5 stran). ISSN: 2257-7777.

ŠKODOVÁ, M., GLOMBÍKOVÁ, V., KOMÁRKOVÁ, P. a HAVELKA, A. Performance of textile materials for the needs of children with skin problems Fibres and textiles (Vlákna a textil) 1. vyd., 2020, roč. 27, č. 4. S. 96 – 101. ISSN: 1335-0617. http://vat.ft.tul.cz/2020/4/VaT_2020_4_13.pdf

MALENA, V., PETRŮ, M. a MARTINEC, T. Prototyp infračerveného plynového zářiče s možností plynulé regulace výkonu [funkční vzorek] https://cxi.tul.cz/vysledky/projekt-tacr-epsilon-th03020122

HANČIL, D. Software pro pořízení a zpracování informací o počtu osob a dalších nenainstalovaných, ale přítomných zdrojů tepla [software].

RYVOLOVÁ, M., ŠKODOVÁ, M., LOUDA, P. a VOLESKÝ, L. Studium degradace skleněných vláken v zásaditém prostředí pomocí zobrazovacích metod Jemná mechanika a optika olomouc: FZU AV ČR, 2020 S. 98 – 102. ISSN: 0447-6441. https://jmo.fzu.cz/sites/jmo.fzu.cz/files/oldweb/2020/2020-04/jmo_20_04_obsah.pdf

PETRŮ, M. aj. Technologie pro efektivní výrobu plastových obalů [ověřená technologie]. 2020.

ŠULC, R. aj. The Minimum Recording Time for PIV Measurements in a Vessel Agitated by a High-Shear Tooth Impeller Fluid Dynamics 1. vyd. Pleiades Publishing, 2020, roč. 55, č. 2. S. 231 – 240. ISSN: 0015-4628. https://link.springer.com/content/pdf/10.1134/S0015462820020123.pdf

MALENA, V., MARTINEC, T. a PETRŮ, M. Zkušební pracoviště pro testování infrazářičů [funkční vzorek] https://cxi.tul.cz/vysledky/projekt-tacr-epsilon-th03020122

2019

DOLEŽAL, I., HES, L. a BAL, K. A non-destructive single plate method for measurement of thermal resistance of polymer sheets and fabrics International Journal of Occupational Safety and Ergonomics 1. vyd. OXON, ENGLAND: Taylor & Francis Online, 2019, roč. 25, č. 4. S. 562 – 567. ISSN: 1080-3548. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10803548.2018.1477247

LIEDERHAUSOVÁ, D., RYSOVÁ, M. a KOTEK, M. Application of laser-induced breakdown cavitation bubbles for cell lysis in vitro International Journal of Applied Pharmaceutics 1. vyd. Mahaveer Apartment, Near SIRT College,: Innovare Academics Sciences Pvt. Ltd, 2019, roč. 11, č. 5. S. 186 – 190. ISSN: 0975-7058. https://innovareacademics.in/journals/index.php/ijap/article/view/35860

MALÍK, M. aj. Design of a felxible tube with mechanical properties similar to a real vein for the purpose of measuring the characterisctic of flow inside Proceedings of the International conference Experimental Fluid Mechanics 2019 Liberec: KEZ, 2019 S. neuvedeny (5 stran).

MLÝNEK, J., PETRŮ, M. a MARTINEC, T. Design of composite frames used in agricultural machinery TAE 2019 - Proceeding of 7th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2019 1. vyd. Praha: Czech University of Life Sciences, 2019 S. 396 – 401. ISBN: 978-80-213-2953-9. https://2019.tae-conference.cz/proceeding/TAE2019-068-Jaroslav-Mlynek.pdf

ŠULC, R. aj. Effect of Particle Image Velocimetry Setting Parameters on Local Velocity Measurements in an Agitated Vessel CHEMICAL ENGINEERING & TECHNOLOGY 1. vyd. POSTFACH: WILEY-V C H VERLAG GMBH, 2019, roč. 42, č. 4. S. 827 – 834. ISSN: 0930-7516. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ceat.201800589

SAMAL, S. M., ŠKODOVÁ, M. a BLANCO, I. Effects of Filler Distribution on Magnetorheological Silicon-Based Composites Materials 1. vyd. Basel: MDPI, 2019, roč. 12, č. 18. S. neuvedeny (13 stran). ISSN: 1996-1944. https://www.mdpi.com/1996-1944/12/18/3017

SCHOVANEC, P., LIEDERHAUSOVÁ, D., KOTEK, M. a KOPECKÝ, V. Evolution and implosion of cavitation bubbles towards solid surface Proceedings of the International conference Experimental Fluid Mechanics 2019 1. vyd. Liberec: Technical University of Liberec, 2019 S. 449 – 452.

LIEDERHAUSOVÁ, D., KOTEK, M., POCHYLÝ, F. a KOPECKÝ, V. Flow field velocity measurement of liquid interaction with rigid and flexible wall EXPERIMENTAL FLUID MECHANICS 2018 (EFM18) 1. vyd. CEDEX A, FRANCE: EDP Sciences, 2019 S. neuvedeny (4 stranky). ISSN: 2100-014X. https://www.epj-conferences.org/articles/epjconf/abs/2019/18/epjconf_efm18_02031/epjconf_efm18_02031.html

MALENA, V. aj. Hořák na principu kinetického spalování [funkční vzorek] https://cxi.tul.cz/vysledky/projekt-tacr-epsilon-th03020122

MALÍK, M. aj. Influence of an External Air Flow on a System of High-Voltage Asymmetrical Electrodes Journal of Applied Mechanics and Technical Physics 1. vyd. Novosibirsk: Pleiades Publishing, 2019, roč. 60, č. 1. S. 1 – 6. ISSN: 0021-8944. https://link.springer.com/article/10.1134/S0021894419010012

LUKEŠOVÁ, H., ANDERSEN, H. L., HOLST, B. a ŠKODOVÁ, M. Is It Hop? Identifying Hop Fibres in a European Historical Context Archaeometry 1. vyd. Wiley-Blackwell: Blackwell Publishing Ltd, 2019, roč. 61, č. 2. S. 494 – 505. ISSN: 0003-813X.

SCHOVANEC, P. aj. Laser generated plasma followed by shocks and increasing cavitation bubble in a mini-glass tube ACC JOURNAL 1. vyd. Liberec: TUL v Liberci, 2019 S. neuvedeny (10 stran). ISSN: 1803-9782. https://acc-ern.tul.cz/images/journal/sbornik/ACC_JOURNAL_2019_A.pdf

SCHOVANEC, P. aj. Laser generated plasma followed by shocks and increasing cavitation bubble in a mini-glass tube Proceedings of the International conference Experimental Fluid Mechanics 2018 Liberec: Technical University of Liberec, 2019 S. 485 – 489.

TORRES MENDIETA, R. O. aj. Laser-assisted synthesis of Fe-Cu oxide nanocrystals Applied Surface Science 1. vyd. Netherlands: Elsevier, 2019, roč. 469, č. MAR. S. 1007 – 1015. ISSN: 0169-4332. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169433218331210

MLÝNEK, J., PETRŮ, M. a MARTINEC, T. Mathematical Modelling and Calculation of Suitable Robot Trajectory in Composite Frame Manufacturing Recent Trends in Fibrous Matherial Science 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2019 S. 183 – 210. ISBN: 978-80-7494-493-2.

ERBEN, J. a LIEDERHAUSOVÁ, D. Měření rychlostních polí proudění v reálném modelu karotidové bifurkace metodou PIV SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ XI. Liberecké konference nelékařských oborů a XII. Studentské vědecké konference Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2019 S. 26 – 27. ISBN: 978-80-7494-494-9.

SVRČEK, J. aj. Metodika pro měření a eliminaci polohových chyb robota při 3D tisku [souhrnná výzkumná zpráva].

BAKALOVA, T. aj. Non-destructive Evaluation of Pore Size and Structural Change in Geopolymer Composite Materials with Added Fibres Manufacturing Technology 1. vyd. Ústí n. L.: J. E. Purkyne University in Usti nad Labem, 2019, roč. 19, č. 1. S. 71 – 76. ISSN: 1213-2489. https://arl.ujep.cz/arl-ujep/cs/csg/?repo=ujeprepo&key=55283799343

PETRŮ, M., MLÝNEK, J. a MARTINEC, T. Optimization of Industrial Robot Trajectory in Composite Production Proceedings of the 2018 18th International Conference on Mechatronics - Mechatronika, ME 2018 1. vyd. Brno: Brno University of Technology, 2019 S. 270 – 275. ISBN: 9788021455443.

LIEDERHAUSOVÁ, D., KOTEK, M. a KOPECKÝ, V. PIV measurement in manufactured transparent models of carotid artery bifurcation International conference Experimental Fluid Mechanics 2019 Liberec: , 2019 S. 196 – 202.

TICHÝ, M. aj. Plošná textilie, zejména pro tepelnou ochranu seniorů v zimním období [užitný vzor] Zapsán 20190625 pod číslem 32957. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0032/uv032957.pdf

BOHÁČOVÁ, J. aj. Prototypová kolekce ošacení [funkční vzorek]

PETRŮ, M., MLÝNEK, J., MARTINEC, T. a RYVOLOVÁ, M. Vybranné postupy konstruování kompozitu vyztuženého dlouhými vlákny 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2019 ISBN: 978-80-7494-477-2.

ŠKODOVÁ, M., NEMČOKOVÁ, R. a KOLDINSKÁ, M. Využití systému KES pro hodnocení senzorického komfortu speciálních pletenin Jemná mechanika a optika 1. vyd. Praha: Akademie věd, 2019 S. 213 – 217. ISSN: 0447-6441.

2018

LIEDERHAUSOVÁ, D. aj. A feasibility study for mapping the movement of raising fibers in DC and AC electric field Proceedings 19th LISBON Symposium ON APPLICATION OF LASER AND IMAGING TECHNIQUES TO FLUID MECHANICS, 2018 S. neuvedeny (15 stran). https://drive.google.com/file/d/1el3rns9xwplXVSUCpzk21Mqpy1huv9zV/view

MAZARI, A. A. aj. A STUDY ON THE PERFORMANCE OF ANTI-MITE & ANTI-BACTERIAL TEXTILES FOR CLIENTS AT NURSING HOMES Strutex 1. vyd. Liberec: Technical University of Liberec, 2018 S. 351 – 354. ISBN: 978-80-7494-430-7.

GLOMBÍKOVÁ, V., KOMÁRKOVÁ, P., HAVELKA, A. a KOLÍNOVÁ, M. Approach to evaluation of car seats fabrics performance Industria Textila 1. vyd. Bukurešt: Research Development National Institute for Textile and Leather, 2018, roč. 69, č. 2. S. 96 – 103. ISSN: 1222-5347. http://www.revistaindustriatextila.ro/index.php/en/2018/2018-2

LIEDERHAUSOVÁ, D., SCHOVANEC, P., KOTEK, M. a KOPECKÝ, V. Comparison of cavitation bubbles evolution in viscous media EPJ Web of Conferences. Volume 180, 2018 EFM17 – Experimental Fluid Mechanics 2017 180. vyd. CEDEX A, FRANCE: EPJ Web of Conferences, 2018 S. neuvedeny (6 stran). ISSN: 2100-014X. https://www.epj-conferences.org/articles/epjconf/pdf/2018/15/epjconf_efm2018_02038.pdf

LIEDERHAUSOVÁ, D. aj. Compiled visualization with IPI method for analysing of liquid-liquid mixing process EPJ Web of Conferences. Volume 180, 2018 EFM17 – Experimental Fluid Mechanics 2017 1. vyd. CEDEX A, FRANCE: EPJ Web of Conferences, 2018 S. neuvedeny (6 stran). ISSN: 2100-014X. https://www.epj-conferences.org/articles/epjconf/pdf/2018/15/epjconf_efm2018_02039.pdf

PETRŮ, M. aj. Development of an anti-flood board to protect the interiors and exteriors of the infrastructure EPJ Web of Conferences 1. vyd., 2018 S. 1 – 4. ISSN: 2101-6275. https://www.epj-conferences.org/articles/epjconf/pdf/2018/15/epjconf_efm2018_02083.pdf

NOVÁK, O. aj. Development of fire shutters based on numerical optimizations EPJ Web of Conferences 1. vyd., 2018 S. 1 – 4. ISSN: 2101-6275. https://www.epj-conferences.org/articles/epjconf/pdf/2018/15/epjconf_efm2018_02076.pdf

KŘENĚK, R., JAKŮBEK, F., KOTEK, M. a KOPECKÝ, V. DEVICE FOR HIGH-SPEED MONITORING OF THE PROCESS OF PRODUCTION OF NANOFIBERS BY ELECTROSTATIC SPINNING [užitný vzor] Zapsán 20181109 pod číslem CN208071854 (U). https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20181109&CC=CN&NR=208071854U&KC=U#

KYSELA, B. aj. Droplets size evolution of dispersion in a stirred tank EPJ Web of Conferences. Volume 180, 2018 EFM17 – Experimental Fluid Mechanics 2017 1. vyd. CEDEX A, FRANCE: EPJ Web of Conferences, 2018 S. neuvedeny (5 stran). ISSN: 2100-014X. https://www.epj-conferences.org/articles/epjconf/pdf/2018/15/epjconf_efm2018_02053.pdf

LIEDERHAUSOVÁ, D., KOTEK, M., POCHYLÝ, F. a KOPECKÝ, V. Flow field velocity measurement of liquid interaction with rigid and flexible wall International Conference Experimental Fluid Mechanics 2018- Conference Proceedings 1. vyd., 2018 S. neuvedeny (4 stranky).

ŠEDIVÝ, D., FIALOVÁ, S. a LIEDERHAUSOVÁ, D. Flow of Newtonian and non-Newtonian fluid through pipe with flexible wall AIP Conference Proceedings 7. vyd. American Institute of Physics Inc., 2018 S. neuvedeny (6 stran). ISBN: 978-073541716-8, ISSN: 0094-243X. https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.5049922

PETRŮ, M. aj. Funkční vzorek materiálu s nanostrukturami [funkční vzorek]

SIERATOVSKI, J. aj. Lamela pro lamelová protipožární vrata nebo lamelovou protipožární příčku, lamelová protipožární vrata a lamelová protipožární příčka opatřená takovými lamelami [užitný vzor] Zapsán 20180821 pod číslem 31983. http://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0031/uv031983.pdf

SIERATOVSKI, J. aj. Lamela pro lamelová protipožární vrata, zejména pro rychloběžná lamelová protipožární vrata, a lamelová protipožární vrata, zejména rychloběžná lamelová protipožární vrata, obsahující tyto lamely [patent] Udělen 20181128 pod číslem 307613. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/307/307613.pdf

JACINA, P. aj. Lamelová rychloběžná protipožární vrata [funkční vzorek] http://cxi.tul.cz/vyzkumne-projekty/ministerstvo-vnitra/vyuziti-modernich-metod-modelovani-pri-vyvoji-a-zkouseni-protipozarnich-uzaveru

DITL, P. aj. Local Turbulent Energy Dissipation Rate in an Agitated Vessel: Experimental and Turbulence Scaling Theoretical Foundations of Chemical Engineering 1. vyd. NEW YORK: Maik Nauka/Interperiodica Publishing, 2018, roč. 52, č. 1. S. 122 – 134. ISSN: 0040-5795. https://link.springer.com/content/pdf/10.1134/S0040579518010037.pdf

ŠULC, R. aj. Local velocity scaling in an impeller discharge flow in T400 vessel agitated by tooth impeller in a fully turbulent region EPJ Web of Conferences. Volume 180, 2018 EFM17 – Experimental Fluid Mechanics 2017 1. vyd. CEDEX A, FRANCE: EPJ Web of Conferences, 2018 S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 2100-014X. https://www.epj-conferences.org/articles/epjconf/pdf/2018/15/epjconf_efm2018_02102.pdf

ŠULC, R. aj. Local velocity scaling in upward flow to tooth impeller in a fully turbulent region International Conference Experimental Fluid Mechanics 2018- Conference Proceedings 1. vyd., 2018 S. neuvedeny (10 stran).

LIEDERHAUSOVÁ, D. aj. Measurement of drop size distribution time rate for liquid-liquid dispersion using IPI method International Conference Experimental Fluid Mechanics 2018- Conference Proceedings 1. vyd., 2018 S. neuvedeny (6 stran).

SIERATOVSKI, J. aj. Metodika zkoušení protipovodňových systémů ve vodním zkušebním kanále JaP-Jacina: Hydrodynamická zkouška vlnami . : , 2018.

SIERATOVSKI, J. aj. Metodika zkoušení protipovodňových systémů ve vodním zkušebním kanále JaP-Jacina: Zkouška hydrostatickým zatížením . : , 2018.

SIERATOVSKI, J. aj. Metodika zkoušení protipovodňových systémů ve vodním zkušebním kanále JaP-Jacina: Zkouška náraz impaktoru . : , 2018.

SIERATOVSKI, J. aj. Metodika zkoušení protipovodňových systémů ve vodním zkušebním kanále JaP-Jacina: Zkouška přívalovou vlnou . : , 2018.

JACINA, P. aj. Mobilní protipovodňová deska [patent] Udělen 20180530 pod číslem 307377. http://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/307/307377.pdf

JACINA, P. aj. Mobilní protipovodňová zábrana bez spodní stavby [funkční vzorek] http://cxi.tul.cz/vyzkumne-projekty/ministerstvo-vnitra/vyvoj-protipovodnovych-systemu-pro-zvyseni-ochrany-obyvatelstva-a-infrastruktury

MARTINEC, T., PETRŮ, M. a NOVÁK, O. Modeling and experimental measurement on heated lamination cylinder for optimization of heat flows Experimental Stress Analysis - 56th International Scientific Conference, EAN 2018 - Conference Proceedings 1. vyd. Liberec: Technical university of Liberec, 2018 S. 258 – 262. ISBN: 978-802704062-9.

ŠEVČÍK, L., PETRŮ, M., TŮMA, P. a MARTINEC, T. Modulární linka na výrobu sofistikovaných adhezních krytů ran [souhrnná výzkumná zpráva].

BAKALOVA, T. aj. Non-destructive Evaluation of Pore Size And Structural Change in Geopolymer Composite Materials with And Without Added Fibre ICTKI 2018 - Nové poznatky v technologiích a technologické informace 1. vyd. Praha: Jan Evengelista Purkyně University in Ústí nad Labem, 2018 S. 91 – 96. ISBN: 978-80-7561-056-0.

MARTINEC, T., PETRŮ, M. a KULHAVÝ, P. Numerické modelování a měření žáruvzdorných materiálů pro výplně požárních uzávěrů Technológ 1. vyd. ŽIlina: Žilinská univerzita v Žilině, 2018, roč. 10, č. 2. S. 49 – 53. ISSN: 1337-8996.

JACINA, P. aj. Optimalizovaná mobilní protipovodňová deska [funkční vzorek] http://cxi.tul.cz/vyzkumne-projekty/ministerstvo-vnitra/vyvoj-protipovodnovych-systemu-pro-zvyseni-ochrany-obyvatelstva-a-infrastruktury

JACINA, P. aj. Protipovodňová zábrana [patent] Udělen 20181114 pod číslem 307585. https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PT/2017-89&plang=CS

ŠEVČÍK, L. aj. Prototyp výrobní modulární linky na výrobu sofistikovaných adhezních krytů ran [funkční vzorek]

LIEDERHAUSOVÁ, D., KOTEK, M. a KOPECKÝ, V. Stereoscopic TR PIV measurement and POD analysis of flow behind the turbine prototype of model size MATEC Web of Conferences 1. vyd. EDP Sciences, 2018 S. neuvedeny (10 stran). ISSN: 2261-236X. https://www.matec-conferences.org/10.1051/matecconf/201816805002/pdf

LIEDERHAUSOVÁ, D., KOTEK, M. a KOPECKÝ, V. Studium laserem indukované kavitace vizualizačními metodami 32nd SYMPOSIUM ON ANEMOMETRY PROCEEDINGS 1. vyd., 2018 S. neuvedeny (11 stran).

ŠOLTYS, M. aj. Těsnění, zejména pro těsnění mezery mezi lamelami lamelových protipožárních vrat [užitný vzor] Zapsán 20181002 pod číslem 32133. http://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0032/uv032133.pdf

MALÍK, M. aj. Volume ratio of two immiscible phases measured by electrical impedance tomography MATEC Web of Conferences 1. vyd. EDP Sciences, 2018 S. neuvedeny (8 stran). ISSN: 2261-236X. https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2018/27/matecconf_xxi.aeanmifmae-2018_07012.pdf

KOTEK, M., LIEDERHAUSOVÁ, D. a KOPECKÝ, V. Využití metody PIV pro studium proudění v částích dýchacích cest 32nd SYMPOSIUM ON ANEMOMETRY 1. vyd. Holany-Litice: , 2018 S. neuvedeny (6 stran).

MALENA, V., MARTINEC, T., PETRŮ, M. a FENKL, M. Vývoj hořáku pro plynový infrazářič na principu kinetického spalování [souhrnná výzkumná zpráva].

2017

DANČOVÁ, P., VÍT, T., LIEDERHAUSOVÁ, D. a NOVOSÁD, J. Active control of continuous air jet with bifurcated synthetic jets EPJ Web of Conferences EFM16 – Experimental Fluid Mechanics 2016, 2017 S. neuvedeny (8 stran). ISSN: 2100-014X. https://www.epj-conferences.org/articles/epjconf/pdf/2017/12/epjconf_efm2017_02016.pdf

MLÝNEK, J., PETRŮ, M. a MARTINEC, T. Calculation of industrial robot trajectory in frame composite production Proc. of the conference Programs and Algorithms of Numerical Mathematics 18 1. vyd. Praha: Matematický ústav AV ČR, 2017 S. 81 – 88. ISBN: 978-80-85823-67-7. https://dml.cz/bitstream/handle/10338.dmlcz/703001/PANM_18-2016-1_13.pdf

LIEDERHAUSOVÁ, D., SCHOVANEC, P., KOTEK, M. a KOPECKÝ, V. Comparison of cavitation bubbles evolution in viscous media Proceedings of the International conference Experimental Fluid Mechanics 2017 Liberec: , 2017 S. 235 – 240.

LIEDERHAUSOVÁ, D. aj. Comparison of ultrasound and LIB generated cavitation bubble EPJ Web of Conferences 1. vyd., 2017 S. neuvedeny (6 stran). ISSN: 2100-014X.

LIEDERHAUSOVÁ, D. aj. Compiled visualization with IPI method for analysing of liquid-liquid mixing process Proceedings of the International conference Experimental Fluid Mechanics 2017 1. vyd., 2017 S. 214 – 246.

MARTINEC, T., MLÝNEK, J. a PETRŮ, M. Composite production and industrial robot trajectory calculation Mechanisms and Machine Science 44. vyd. Kluwer Academic Publishers, 2017 S. 271 – 276. ISBN: 978-3-319-44086-6, ISSN: 2211-0984. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-44087-3_35

KYSELA, M. aj. Computed Tomography in Forensic Research Scientific-technical union of mechanical engineering "INDUSTRY 4.0" Sofia: , 2017 S. 87 – 90. ISSN: 2535-0153. http://cxi.tul.cz/vyzkumne-projekty/ministerstvo-vnitra/pocitacova-tomografie-ve-forenznim-vyzkumu

KYSELA, B. aj. Droplets size evolution of dispersion in a stirred tank Proceedings of the International conference Experimental Fluid Mechanics 2017 1. vyd., 2017 S. 353 – 357.

LIEDERHAUSOVÁ, D., KOTEK, M., FIALOVÁ, S. a KOPECKÝ, V. Effect of Hydrophobic Surface on Velocity Profile of Pipe Flow WSEAS Transactions on Biology and Biomedicine 1. vyd., 2017 S. 83 – 88. ISSN: 1109-9518. http://www.wseas.org/multimedia/journals/biology/2017/a245808-066.php

KOČÍ, J. aj. Elektronika a cloudová platforma pro pilotní firemní carsharing [souhrnná výzkumná zpráva].

KYSELA, B. aj. Evaluation of the turbulent kinetic dissipation rate in an agitated vessel EPJ Web of Conferences 1. vyd., 2017 S. neuvedeny (6 stran). ISSN: 2100-014X.

LIEDERHAUSOVÁ, D. aj. Experimental Study of Two-Phase Flow Using Shadowgraphy and IPI Technique International Journal of Theoretical and Applied Mechanics 1. vyd., 2017 S. 107 – 114. ISSN: 2367-8992. http://www.iaras.org/iaras/home/caijtam/experimental-study-of-two-phase-flow-using-shadowgraphy-and-ipi-technique

TŮMA, P., LINDR, D. a BUCHTA, J. FrontEnd program pro řízení IACG; Kamerový vyhodnocovací systém; Regulační deska; Řídící program dynamického zkušebního stavu, 2017

TŮMA, P. a BUCHTA, J. Funkční vzorek komunikačního modulu MVB, 2017

VEČERNÍK, J. aj. GFRP kompozit modifikovaný hybridními nanočásticovými systémy pro výrobu lopatky větrné elektrárny [funkční vzorek]

KOČÍ, J., TUMAJER, P., MARTINEC, T. a CÝRUS, J. IIoT vizualizační jednotka [souhrnná výzkumná zpráva].

HANČIL, D. aj. Inspection of Nanofibrous Cloth Defects for Industrial Application WSEAS Transactions on Information Science and Applications 1. vyd. World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS), 2017 S. 82 – 88. ISSN: 1790-0832. http://www.wseas.org/multimedia/journals/information/2017/a205809-087.php

MARTINEC, T., PETRŮ, M., ŠEVČÍK, L. a BRÝDL, O. Laminační válec s ohřevem na principu radiace [funkční vzorek]

ŠULC, R. aj. Local velocity scaling in an impeller discharge flow in T400 vessel agitated by tooth impeller in a fully turbulent region Proceedings of the International conference Experimental Fluid Mechanics 2017 1. vyd., 2017 S. 628 – 635.

ŠULC, R. aj. Local velocity scaling in T400 vessel agitated by Rushton turbine in a fully turbulent region EPJ Web of Conferences 1. vyd. France: EPJ Web of Conferences, 2017 S. neuvedeny (6 stran). ISSN: 2100-014X.

TUNÁKOVÁ, V. aj. Material, structure, chosen mechanical and comfort properties of kinesiology tape Journal of the Textile Institute 1. vyd. Oxon: Taylor and Francis Ltd., 2017, roč. 108, č. 12. S. 2132 – 2146. ISSN: 0040-5000. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00405000.2017.1315797

JACINA, P. aj. Mobilní protipovodňová deska [užitný vzor] Zapsán 20171023 pod číslem 31104. http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0031/uv031104.pdf

LIEDERHAUSOVÁ, D. aj. Optoelectronic System for Control of Nanofiber Materials Production Using Wire Electrospinning Process WSEAS Transactions on Electronics 1. vyd., 2017 S. 48 – 58. ISSN: 1109-9445. http://www.wseas.org/multimedia/journals/electronics/2017/a165817-082.php

KOTEK, M. aj. PIV Study of Flow Field in Rushton Turbine Stirred Vessel Influenced by Spatial Resolution International Journal of Theoretical and Applied Mechanics 1. vyd., 2017 S. 79 – 84. ISSN: 2367-8992. http://www.iaras.org/iaras/home/caijtam/piv-study-of-flow-field-in-rushton-turbine-stirred-vessel-influenced-by-spatial-resolution

KOLÍNOVÁ, M. aj. Počítačová tomografie ve forenzním výzkumu Jemná mechanika a optika Olomouc: FZÚ AV ČR, 2017 S. 190 – 193. ISSN: 0447-6441. http://cxi.tul.cz/vyzkumne-projekty/ministerstvo-vnitra/pocitacova-tomografie-ve-forenznim-vyzkumu

JACINA, P. aj. Protipovodňová zábrana [užitný vzor] Zapsán 20170307 pod číslem 30450. http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0030/uv030450.pdf

TŮMA, P. a MARTINEC, T. Řídící software pro spolupráci PLC a robota pro nová lůžka Snowman; Software pro řízení linky MQB2 a pro Colorado 1; Řídící program měření Z pozic, 2017

LIEDERHAUSOVÁ, D., KOTEK, M., MÜLLER, M. a KOPECKÝ, V. Single cavitation bubble interaction close to hydrophobic surface International Journal of Mechanics 1. vyd. North Atlantic University Union, 2017, roč. 11, č. 2017. S. 73 – 81. ISSN: 1998-4448.

KOTEK, M., LIEDERHAUSOVÁ, D. a KOPECKÝ, V. Studium proudění a vzduchové vrstvy v blízkosti hydrofobního povrchu 31st symposium on anemometry Praha: Institute of hydrodynamics CAS, 2017 S. neuvedeny (6 stran).

HES, L. a DOLEŽAL, I. Testing of Air Permeability of Distant Knitted Fabrics in the Direction of their Plane Journal of Textile Engineering & Fashion Technology Edmond: MedCrave Group, LLC, 2017 S. neuvedeny (3 stranky). ISSN: 2574-8114. http://medcraveonline.com/JTEFT/JTEFT-02-00083.pdf

KOŠVANEC, P. aj. Testovací trať umožňující testování filtrů pro kapalinovou filtraci [funkční vzorek]

LIEDERHAUSOVÁ, D. aj. The interaction between fluid flow and ultra-hydrophobic surface in mini channel EPJ Web of Conferences 1. vyd. EDP Sciences, 2017 S. neuvedeny (6 stran). ISSN: 2101-6275.

ŠULC, R. aj. The minimum record time for PIV measurement in a vessel agitated by a Rushton turbine EPJ Web of Conferences 1. vyd., 2017 S. neuvedeny (6 stran). ISSN: 2100-014X.

KOLÍNOVÁ, M., RYVOLOVÁ, M., KOMÁRKOVÁ, P. a TŘEŠŇÁK, R. The thermal and porous properties of protective rubber boots Fibres and textiles (Vlákna a textil) Bratislava: Faculty of Chemical and Food Technology, 2017, roč. 24, č. 4. S. 15 – 21. ISSN: 1335-0617.

FIALOVÁ, S., POCHYLÝ, F., LIEDERHAUSOVÁ, D. a KOTEK, M. Velocity profiles of fluid flow close to a hydrophobic surface EPJ Web of Conferences 1. vyd., 2017 S. neuvedeny (6 stran). ISSN: 2100-014X. https://www.epj-conferences.org/articles/epjconf/abs/2017/12/epjconf_efm2017_02023/epjconf_efm2017_02023.html

ŠEVČÍK, L. aj. Vyhřívaný laminační válec pro laminační zařízení, a laminační zařízení osazené tímto laminačním válcem [užitný vzor] Zapsán 20170905 pod číslem 30982. http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0030/uv030982.pdf

TŮMA, P. a BUCHTA, J. Výzkum a vývoj řídící jednotky, 2017

PETRŮ, M. aj. Zařízení pro ukládání vlákenné výztuže na jádro vláknové kompozitní konstrukce [užitný vzor] Zapsán 20170905 pod číslem 30980. http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0030/uv030980.pdf

KOTEK, M., KOPECKÝ, V., KŘENĚK, R. a JAKŮBEK, F. Zařízení pro vysokorychlostní monitorování procesu výroby nanovláken elektrostatickým zvlákňováním [užitný vzor] Zapsán 20170403 pod číslem 30554. https://www.knihovny.cz/Record/upv.St36_CZ_30554_U1?referer=aHR0cDovL3d3dy5rbmlob3ZueS5jei9TZWFyY2gvUmVzdWx0cz90eXBlPUFsbEZpZWxkcyZsaW1pdD0xMCZmaWx0ZXI9TVlld2RnemdEZ3BzQXVCWENCOUM4Qk9LQzJBM0FYQUVRQ01BOUFDcHdBV1lBbGdOWUNHQU5BQVR6VmdnQTJJQTVyUmdVWUFEM2kxdVl

BERAN, J. aj. Způsob provádění průtokového cytometrického měření [patent] Udělen 20170301 pod číslem 306640. http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/306/306640.pdf

2016

LIEDERHAUSOVÁ, D., KOTEK, M., FIALOVÁ, S. a KOPECKÝ, V. A liquid interaction with ultrahydrophobic surfaces EPJ Web of Conferences 1. vyd. Prague: EDP Sciences, 2016 S. neuvedeny (6 stran). ISSN: 2101-6275. http://www.epj-conferences.org/articles/epjconf/abs/2016/09/epjconf_efm2016_02052/epjconf_efm2016_02052.html

DANČOVÁ, P., VÍT, T., LIEDERHAUSOVÁ, D. a NOVOSÁD, J. Active control of axisymmetric flow with two synthetic jets worked in bifurcated mode WSEAS TRANSACTIONS on FLUID MECHANICS 1. vyd., 2016 S. 98 – 105. ISSN: 2224-347X. http://www.wseas.org/multimedia/journals/fluid/2016/a225813-164.pdf

LIEDERHAUSOVÁ, D., KOTEK, M. a KOPECKÝ, V. An effect of entrance length on development of velocity profile in channel of millimeter dimensions AIP Conference Proceedings 1745. vyd. Melville, NY: American Institute of Physics, 2016 S. 1 – 7. ISBN: 978-0-7354-1402-0, ISSN: 0094-243X. http://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.4953712

PETRŮ, M., ŠEVČÍK, L., LUFINKA, A. a MARTINEC, T. Analysis of stress and deformation of the flood barrier EAN 2016 - 54th International Conference on Experimental Stress Analysis Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016 S. neuvedeny (4 stranky). ISBN: 978-802610624-1. http://cxi.tul.cz/vyzkumne-projekty/ministerstvo-vnitra/vyvoj-protipovodnovych-systemu-pro-zvyseni-ochrany-obyvatelstva-a-infrastruktury

ŘIDKÝ, O. a ZUZÁNEK, L. Analýza zbytkových napětí pomocí rentgenové difrakce [souhrnná výzkumná zpráva].

ŘIDKÝ, O., ZUZÁNEK, L., GANEV, N. a KOLAŘÍK, K. Analýza zbytkových napětí pomocí rentgenové difrakce dílů vstřikovací lišty [souhrnná výzkumná zpráva].

HERAJN, P. a TŮMA, P. Automatizace výrobního procesu kalibrace skleněných trubek [souhrnná výzkumná zpráva].

LIEDERHAUSOVÁ, D., MÜLLER, M., KOTEK, M. a KOPECKÝ, V. Cavitation Bubble Interaction Close to Ultra-Hydrophobic Surface WSEAS Transactions on Fluid Mechanics 1. vyd., 2016, roč. 11, č. 2016. S. 166 – 172. ISSN: 2224-347X. http://wseas.org/wseas/cms.action?id=12562

POCHYLÝ, F. aj. Coandã effect with the influence of hydrophobic surface AIP Conference Proceedings 1. vyd. American Institute of Physics Inc., 2016 S. neuvedeny (6 stran). ISBN: 978-0-7354-1426-6, ISSN: 0094-243X.

DOLEŽAL, I. Dálkové odemykání vozu mobilním telefonem [funkční vzorek]

ŠEVČÍK, L. aj. Detekce vad v automobilových filtrech [ověřená technologie]. 2016.

MILITKÝ, J. aj. Evaluation of Football Dresses Thermal Comfort in Simulated Conditions Advances in Fibrous Material Science 1. vyd. Liberec: OPS, 2016 S. 211 – 229. ISBN: 978-80-87269-48-0.https://www.kosmas.cz/knihy/225447/advances-in-fibrous-material-science/

KYSELA, B. aj. Evaluation of the turbulent kinetic dissipation rate in an agitated vessel Conference Proceedings of International Conference Experimental Fluid Mechanics 2016 1. vyd. KEZ: TUL Liberec, 2016 S. neuvedeny (4 stranky).

PETRŮ, M. aj. Experimental Analysis and Optimization of Vibrations of a Clamping Device by Using Hyperelastic Elements Applied Mechanics and Materials, 2016, roč. 827, č. 2. S. 99 – 104. ISSN: 1662-7482. http://www.scientific.net/AMM.827.99

LIEDERHAUSOVÁ, D. aj. Experimental setup for laser-induced breakdown in aqueous media Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 1. vyd. SPIE Proceedings, 2016 S. neuvedeny (6 stran). ISBN: 978-1-5106-0753-8, ISSN: 1996-756X. http://proceedings.spiedigitallibrary.org/proceeding.aspx?articleid=2585086&resultClick=1

SIERATOVSKI, J. aj. Funkční prototyp mobilní protipovodňové desky [funkční vzorek] http://cxi.tul.cz/vyzkumne-projekty/ministerstvo-vnitra/vyvoj-protipovodnovych-systemu-pro-zvyseni-ochrany-obyvatelstva-a-infrastruktury

KALOUS, T., SOUKUPOVÁ, J., VOSÁHLO, J. a LIEDERHAUSOVÁ, D. Global Imaging method for measuring ionic wind in the vicinity of the HV powered electrode NANOCON 2016 - Conference Proceedings, 8th International Conference on Nanomaterials - Research and Application Brno: Tanger Ltd., 2016 S. 201 – 206. ISBN: 9788087294710. http://www.nanocon.eu/cz/

SIERATOVSKI, J. aj. Inovovaný požární uzávěr – rolovací vrata [funkční vzorek] http://cxi.tul.cz/vyzkumne-projekty/ministerstvo-vnitra/vyuziti-modernich-metod-modelovani-pri-vyvoji-a-zkouseni-protipozarnich-uzaveru

KOČÍ, J. aj. IoT komunikační jednotka a cloudová platforma pro sběr telemetrických dat [souhrnná výzkumná zpráva].

ŠULC, R. aj. Local velocity scaling in T400 vessel agitated by Rushton turbine in a fully turbulent region Conference Proceedings of International Conference Experimental Fluid Mechanics 2016 1. vyd. KEZ: TUL Liberec, 2016S.

PETRŮ, M., MLÝNEK, J., MARTINEC, T. a BRONČEK, J. Mathematical modelling of fibre winding process for composite frames Communications, Scientific Letters of the University of Zilina ŽILINA: University of Zilina, 2016, roč. 18, č. 4. S. 103 – 111. ISSN: 1335-4205. http://komunikacie.uniza.sk/index.php/communications/article/view/296

SAMAL, S. M., KOLÍNOVÁ, M. a REICHMANN, D. Micro computed Tomography Characterization of Impacted Fiber Reinforced Geo-Polymer Composite Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí 2016 1. vyd. Praha: Česká technika - Nakladatelství ČVUT, 2016 S. 46 – 49. ISBN: 978-80-01-05941-8.

RYVOLOVÁ, M., KOLÍNOVÁ, M. a PETRŮ, M. Micro-tomography analysis of the failures in glass fiber reinforced plastic 6 th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2016 Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016 S. 615 – 620. ISBN: 978-80-213-2683-5.

SIERATOVSKI, J. aj. Model rolovacího protipožárního uzávěru [funkční vzorek] http://cxi.tul.cz/vyzkumne-projekty/ministerstvo-vnitra/vyuziti-modernich-metod-modelovani-pri-vyvoji-a-zkouseni-protipozarnich-uzaveru

KOČÍ, J., LINDR, D., MARTINEC, T. a SVOBODA, P. Nová koncepce řízení výroby náprav dle principů INDUSTRY 4.0 [souhrnná výzkumná zpráva].

PETRŮ, M., MLÝNEK, J. a MARTINEC, T. Numerical model describing optimization of fibres winding process on open and closed frame Journal of Physics: Conference Series Bristol: IOP Publishing Ltd., 2016 S. 1 – 7. ISSN: 1742-6588. http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/738/1/012094/meta;jsessionid=FF712F9E2D29FA483E4573D995FE375F.c3.iopscience.cld.iop.org

PETRŮ, M., MARTINEC, T. a MLÝNEK, J. Numerical model description of fibres winding process for new technology of winding fibres on the frames Manufacturing Technology Ústí nad Labem: Institute of Technology and Production Management University of J.E. Purkyne, 2016, roč. 16, č. 4. S. 778 – 785. ISSN: 1213-2489. http://journal.strojirenskatechnologie.cz/templates/obalky_casopis/XVI_2016-4.pdf

KOLÍNOVÁ, M. a KOLDINSKÁ, M. Objektivní hodnocení omaku funkčních pletenin Fibres and textiles (Vlákna a textil) 1. vyd. Bratislava: , 2016, roč. 23, č. March. S. 24 – 31. ISSN: 1335-0617.

BUCHTA, J. Pokročilé řízení brzdového systému kolejových vozidel [souhrnná výzkumná zpráva].

MARTINEC, T., PETRŮ, M., ŠEVČÍK, L. a BRÝDL, O. Prototyp nové příruby pro upevnění válce laminátoru [funkční vzorek]

MARTINEC, T. a BUCHTA, J. Robotised line for glass finishing with automatic quality check using robot vision, 2D vision and 3D vision [souhrnná výzkumná zpráva].

DOLEŽAL, I. Smart combined geophysical sensor cell (electronics & firmware) [funkční vzorek]

LIEDERHAUSOVÁ, D. aj. The interaction between fluid flow and ultra-hydrophobic surface in mini channel Conference Proceedings of International Conference Experimental Fluid Mechanics 2016 1. vyd. KEZ: TUL Liberec, 2016S.

ŠULC, R. aj. The minimum record time for PIV measurement in a vessel agitated by a Rushton turbine Conference Proceedings of International Conference Experimental Fluid Mechanics 2016 1. vyd. KEZ: TUL Liberec, 2016S.

FIALOVÁ, S., POCHYLÝ, F., KOTEK, M. a LIEDERHAUSOVÁ, D. Velocity profiles of fluid flow close to a hydrophobic surface Conference Proceedings of International Conference Experimental Fluid Mechanics 2016 1. vyd. KEZ: TUL Liberec, 2016S.

LIEDERHAUSOVÁ, D., GASIČ, M., KOTEK, M. a KOPECKÝ, V. Visualization and measurement of the air film close ultra-hydrophobic surfaces Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 1. vyd. SPIE Proceedings, 2016 S. neuvedeny (6 stran). ISBN: 978-1-5106-0753-8, ISSN: 0277-786X. http://proceedings.spiedigitallibrary.org/proceeding.aspx?articleid=2585075

KOČÍ, J., KRČMAŘÍK, D. a KRETSCHMER, P. Využití smíšené reality pro prezentaci užitných vlastností výrobku nebo inovativní prototypování [souhrnná výzkumná zpráva].

ZUZÁNEK, L., ŘIDKÝ, O., GANEV, N. a KOLAŘÍK, K. X-ray diffraction analysis of steel with oxidised surface layer Defect and Diffusion Forum 1. vyd. Pfaffikon - Switzerland: Trans Tech Publication, 2016 S. 99 – 102. ISBN: 978-3-03835-720-9, ISSN: 1012-0386. http://www.scientific.net/DDF.368.99

KOTEK, M., LIEDERHAUSOVÁ, D. a KOPECKÝ, V. Zpráva z měření proudových polí uvnitř světlometu [souhrnná výzkumná zpráva].

2015

LIEDERHAUSOVÁ, D., KOTEK, M. a KOPECKÝ, V. A liquid interaction with ultrahydrophobic surfaces EPJ Web of Conferences 1. vyd. Liberec: TUL Liberec, 2015 S. 355 – 360. ISBN: 978-80-260-5375-0, ISSN: 2101-6275.

LIEDERHAUSOVÁ, D. aj. A visualization of rising fibres from wire technology process NART 2015-Nanofibers, Applications and Related Technologies 1. vyd. Liberec: TECHNICAL UNIVERSITY LIBEREC, 2015 S. 75 – 86. ISBN: 978-80-7494-265-5.

LIEDERHAUSOVÁ, D. aj. A visualization of rising fibres from wire technology process Nanofibers, Applications and Related Technologies - NART 2015, Conference Proceedings 1. vyd. Technical University of Liberec, Czech Republic: Technical University of Liberec, Czech Republic, 2015 S. 75 – 86. ISBN: 978-80-7494-265-5.

PETRŮ, M. aj. Analysis and Study of Vibrations of a Clamping Device used for Winding Carbon Fibers into the Core of a Frame EAN 2015 - 53rd Conference on Experimental Stress Analysis 1. vyd. Prague: Technical University of Prague, 2015 S. 287 – 292. ISBN: 9788001057346.

PETRŮ, M., RYVOLOVÁ, M., MARTINEC, T. a LEPŠÍK, P. Analysis of Changes in the Surface Quality of a UD Prepregs Composite due to Mechanical Loading Materials Science Forum 1. vyd. Švýcarská konfederace: Trans Tech Publications Inc., 2015 S. 109 – 112. ISBN: 9783038354697, ISSN: 0255-5476.

MARTINEC, T., MLÝNEK, J. a PETRŮ, M. Calculation of the robot trajectory for the optimum directional orientation of fibre placement in the manufacture of composite profile frames Robotics and Computer-Integrated Manufacturing 1. vyd. Boston: Elsevier, 2015, roč. 35, č. 10. S. 42 – 54. ISSN: 0736-5845. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0736584515000228

BORŮVKOVÁ, K., WIENER, J. a KOLÍNOVÁ, M. Changes in Selected Properties of Carboxymethyl Cellulose Materials after Lyophilization NanoCon 2014, 6th International Conference, Conference Proceedings 6. vyd. Ostrava: TANGER Ltd., Ostrava, 2015 S. 289 – 295. ISBN: 978-80-87294-53-6.

LIEDERHAUSOVÁ, D., HANČIL, D. a KOPECKÝ, V. Drop movement analysis on inclined surface for the adhesion coefficient determination 2015 IEEE International Workshop of Electronics, Control, Measurement, Signals and their application to Mechatronics (ECMSM) 1. vyd. Liberec: IEEE, 2015 S. 1 – 5. ISBN: 978-1-4799-6972-2. http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7208696

LIEDERHAUSOVÁ, D., KYSELA, B., KONFRŠT, J. a ŠULC, R. Estimation of turbulence dissipation rate by Large eddy PIV method in an agitated vessel EPJ Web of Conferences 1. vyd. France: EDP Sciences, 2015 S. neuvedeny (5 stran). ISSN: 2100-014X. http://epjwoc.epj.org/articles/epjconf/abs/2015/11/epjconf_efm2014_02045/epjconf_efm2014_02045.html

KOLÍNOVÁ, M. a KOLDINSKÁ, M. Hodnocení senzorického komfortu funkčních pletenin Jemná mechanika a optika 1. vyd. Akademie věd České republiky: , 2015 S. 296 – 298. ISSN: 0447-6441.

LIEDERHAUSOVÁ, D., KOPECKÝ, V. a KOTEK, M. Měření proudových polí za vířičem v kruhové experimentální trati [souhrnná výzkumná zpráva].

LIEDERHAUSOVÁ, D. a KOPECKÝ, V. Metody pro studium interakcí kapalin s hydrofobnímy povrchy 29th symposium on anemometry 1. vyd. Praha: Institute of Hydrodynamics ASCR, v.v.i., 2015 S. 28 – 33. ISBN: 978-80-87117-13-2.

RYVOLOVÁ, M. aj. Možnosti detekování vnitřní struktury uhlíkového kompozitu pomocí mikrotomografu, 2015 http://tkmost.kez.tul.cz/planovane-akce55/experimentalni-metody-jested

VOLESKÝ, L., BAKALOVA, T., KOLÍNOVÁ, M. a KOLENIČ, M. Non-destructive method for Observation and Evaluation of Properties of Natural Structures Fundamental Sciences and Applications 1. vyd. Plovdiv: Technical University - Sofia, Plovdiv branch, Bulgaria, 2015, roč. 21, č. neuvedeno. S. 9 – 14. ISSN: 1310-8271.

KOTEK, M., LIEDERHAUSOVÁ, D., KOPECKÝ, V. a KŘENĚK, R. Ověřená technologie monitorovacího systému nanovlákenného zvlákňovacího stroje [ověřená technologie]. 2015.

MARTINEC, T. a BUCHTA, J. Robotised line for glass finishing with automatic quality check using robot vision, 2D vision and 3D vision [souhrnná výzkumná zpráva].

LIEDERHAUSOVÁ, D. aj. Study of the influence of adhesion coefficient on the cavitation formation and the cavitation zone width [souhrnná výzkumná zpráva].

BORŮVKOVÁ, K., WIENER, J. a KOLÍNOVÁ, M. Suitability of Lyophilized Polymers based on CMC for Cell Proliferation NANOCON 2015: 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION 1. vyd. Ostrava: Tanger Ltd. Ostrava, 2015 S. 565 – 570. ISBN: 978-80-87294-63-5. http://www.nanocon.eu/cz/

LIEDERHAUSOVÁ, D. aj. The design of the experimental device for the measurement of slip velocity near the wall depending on Coand effect ; Study of the influence of adhesion coefficient on the formation of vortex structures depending on the Coand effect [souhrnná výzkumná zpráva].

LIEDERHAUSOVÁ, D., KYSELA, B., KOTEK, M. a KOPECKÝ, V. The experimental study of the coherent structures generated in the agitated vessels and effected by fluid viscosity International Journal of Mechanics 1. vyd. Oregon: North Atlantic University Union, 2015, roč. 9, č. 2015. S. 61 – 68. ISSN: 1998-4448. http://naun.org/cms.action?id=10208

LIEDERHAUSOVÁ, D., KOTEK, M. a KOPECKÝ, V. The feasible study of the water flow in the micro channel with the Y-junction and narrow structure for various flow rates EPJ Web of Conferences 92. vyd. FRANCE: EDP Sciences, 2015 S. 1 – 6. ISSN: 2100-014X. http://www.epj-conferences.org/articles/epjconf/pdf/2015/11/epjconf_efm2014_02030.pdf

LIEDERHAUSOVÁ, D., MÜLLER, M., KOTEK, M. a KOPECKÝ, V. The synchronized force impact measurement and visualization of single cavitation bubble generated with LIB International Journal of Mechanics 1. vyd. North Atlantic University Union, 2015, roč. 9, č. Januar. S. 76 – 82. ISSN: 1998-4448.

LIEDERHAUSOVÁ, D., KOTEK, M. a KOPECKÝ, V. Time Resolved PIV Measurement of Fluid Dynamics in Agitated Vessels Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 1. vyd. US - Spojene státy americké: SPIE, 2015 S. 1 – 7. ISBN: 9781628415575, ISSN: 0277-786X.

MARTINEC, T., RYVOLOVÁ, M., SRB, P. a KEJZLAR, P. Vlákny vyztužené kompozity [souhrnná výzkumná zpráva].

KOTEK, M., KOPECKÝ, V., LIEDERHAUSOVÁ, D. a NĚMCOVÁ, L. Vysokorychlostní vizualizace v průmyslové i výzkumné praxi 29th symposium on anemometry 1. vyd. Praha: Institute of Hydrodynamics ASCR, v.v.i., 2015 S. 34 – 39. ISBN: 978-80-87117-13-2.

MARTINEC, T. aj. Výzkumná zpráva - optimalizace tepelných toků na laminovacím stroji s použitím moderních metod modelování [souhrnná výzkumná zpráva].

PETRŮ, M., RYVOLOVÁ, M., KOLÍNOVÁ, M. a NOVÁK, O. X-ray Microtomograph Detection of Internal Defects for a UD Prepreg Composite Materials Science Forum 1. vyd. Švýcarská konfederace: Trans Tech Publications Inc., 2015 S. 295 – 298. ISBN: 9783038354697, ISSN: 0255-5476.

KOTEK, M. aj. Zefektivnění akumulace energie a zajištění stability rozvodné sítě rozšířením provozního pásma přečerpávacích vodních elektráren [souhrnná výzkumná zpráva].

2014

ŘIDKÝ, O., ZUZÁNEK, L. a KOLAŘÍK, K. Analýza zbytkových napětí leteteckých dílů [souhrnná výzkumná zpráva].

ŘIDKÝ, O., ZUZÁNEK, L., KOLAŘÍK, K. a GANEV, N. Analýza zbytkových napětí pomocí rentgenové difrakce [souhrnná výzkumná zpráva].

ŘIDKÝ, O., ZUZÁNEK, L., KOLAŘÍK, K. a GANEV, N. Analýza zbytkových napětí povrchu železniční nápravy metodou RTG difrakce [souhrnná výzkumná zpráva].

MALÍK, M., PRIMAS, J., KOPECKÝ, V. a SVOBODA, M. Calculation and Measurement of a Neutral Air Flow Velocity Impacting a High Voltage Capacitor with Asymmetrical Electrodes AIP Advances 1. vyd. Melville, NY: AIP Publishing LLC, 2014, roč. 4, č. 1. S. 1 – 8. ISSN: 2158-3226. http://scitation.aip.org/

CHÁRA, Z., KOTEK, M., KYSELA, B. a KONFRŠT, J. Evaluation and Accuracy of the Local Velocity Data Measurements in an Agitated Vessel EPJ Web of Conferences 1. vyd. Paříž: EDP Sciences, 2014 S. neuvedeno. ISBN: 9788026053750, ISSN: 2100-014X.

LIEDERHAUSOVÁ, D., KOTEK, M., KYSELA, B. a KOPECKÝ, V. Experimental Identification of the Flow Vortex Structures Generated in the Agitated Vessels Recent Advances in Mechanical Engineering 11. vyd. IT - Italská republika: World Academy of Science, 2014, roč. 11, č. 1. S. 215 – 222. ISSN: 2227-4596. http://www.wseas.us/e-library/conferences/2014/Florence/MECH/MECH-28.pdf

MLÝNEK, J. a MARTINEC, T. Mathematical Model of Compositemanufacture and Calculation of Robot Trajectory Proceedings of the 16 th International Conference on Mechatronics – Mechatronika 2014 1. vyd. Brno: Brno University of technology, 2014 S. 345 – 351. ISBN: 978-80-214-4817-9. http://mechatronika2014.cedupoint.cz/

BAKALOVA, T., KOLÍNOVÁ, M. a LOUDA, P. Micro CT Analysis of Geopolymer Composites Manufacturing technology 1. vyd. Ústí nad Labem: Faculty of Production Technology and Management, 2014, roč. 14, č. 4. S. 505 – 510. ISSN: 1213-2489. http://journal.strojirenskatechnologie.cz/

DOLEŽAL, I. a SVOBODA, P. Modul optoelektronického detektoru separátoru nežádoucích částic z proudu skleněných částic, [užitný vzor] Zapsán 20140505 pod číslem 26902. http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=10026231

BAKALOVA, T. a KOLÍNOVÁ, M. Možnosti použití počítačové tomografie (CT) v technice Jemná mechanika a optika 1. vyd. Přerov: Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, v.v.i, 2014 S. 111 – 114. ISSN: 0447-6441. http://jmo.fzu.cz/

BUCHTA, J. Návrh a realizace software pro zpracování rentgenových snímků [souhrnná výzkumná zpráva].

MARTINEC, T. Optimalizace výrobního procesu, návrh hardwarového a softwarového řešení automatického řízení pro montážní linku [souhrnná výzkumná zpráva].

WIENER, J., GLOMBÍKOVÁ, V., KOMÁRKOVÁ, P. a KOLÍNOVÁ, M. Optimization of quality and speed scanning of fabrics structure by computed microtomography systems Book of abstracts 14th AUTEX world textile conference 2014 14. vyd. Bursa: Uludag University, 2014 S. 145. ISBN: 978-605-63112-4-6.

KYSELA, B. aj. Study of the Turbulent Flow Structure Around a Standard Rushton Impeller CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING-INZYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA 1. vyd. PL - Polská republika: , 2014, roč. 2014, č. 35/1. S. 137 – 147. ISSN: 0208-6425. http://www.degruyter.com/dg/viewarticle.fullcontentlink:pdfeventlink/$002fj$002fcpe.2014.35.issue-1$002fcpe-2014-0010$002fcpe-2014-0010.pdf?t:ac=j$002fcpe.2014.35.issue-1$002fcpe-2014-0010$002fcpe-2014-0010.xml

LIEDERHAUSOVÁ, D., KOTEK, M. a KOPECKÝ, V. The Feasible Study of the Water Flow in the Micro Channel with the Y-junction and Narrow Structure for Various Flow Rates Experimental Fluid Mechanics 2014 - Conference Proceedings 1. vyd. Liberec: Polypress s.r.o, 2014 S. 236 – 241. ISSN: 2100-014X.

LIEDERHAUSOVÁ, D., NĚMCOVÁ, L. a KOPECKÝ, V. The Methodic for Study of Smart Surfaces Using PIV Technique AIP Conference Proceedings 1. vyd. US - Spojené státy americké: American Institute of Physics Inc., 2014 S. 80 – 87. ISBN: 9780735412446, ISSN: 0094-243X. http://scitation.aip.org/content/aip/proceeding/aipcp/10.1063/1.4892712

LIEDERHAUSOVÁ, D., MÜLLER, M., KOTEK, M. a KOPECKÝ, V. The Study of Single Cavitation Bubble Generated with Lib Technique and Its Force Impact on the Solid Wall Recent Advances in Civil Enginnering and Mechanics 36. vyd. IT - Italská republika: World Academy of Science, 2014, roč. 36, č. 1. S. 168 – 175. ISSN: 2227-4588.

KOLÍNOVÁ, M. Vybrané metody studia hmyzích fosilií v jantaru, 2014 http://ziva.avcr.cz/2014-5/vybrane-metody-studia-hmyzich-fosilii-v-jantaru.html

2013

LIEDERHAUSOVÁ, D. a KOTEK, M. The Estimation of Dynamic Contact Angle of Ultra-hydrophobic Surfaces Using Inclined Surface and Impinging Droplet Methods International conference Experimental fluid mechanics 2013 - Conference Proceedings 1. vyd. Kutná Hora: Technická univerzita v Liberci, 2013 S. 328 – 333. ISBN: 978-80-260-5375-0, ISSN: 2100-014X. http://www.epj-conferences.org/articles/epjconf/abs/2014/04/epjconf_efm-13_02049/epjconf_efm-13_02049.html

KOPECKÝ, V., KOTEK, M. a LIEDERHAUSOVÁ, D. The Study of Super Hydrophobic Surfaces Using High Speed Shadowgraphy World Academy of Science, Engineering and Technology 1. vyd., 2013, roč. 7, č. 11. S. 813 – 818. ISSN: 2010-3778.

Hlavní partneři

Skupina UJV
Škoda Auto
AWAL
Elmarco
Česká Zbrojovka
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Atrea
Innogy
Auren