Seznam zaměstnanců

Ing. Aleš Dittrich, Ph.D., ING.PAED.IGIP

Ing. Aleš Dittrich, Ph.D., ING.PAED.IGIP

T +420 48535 3149

E ales.dittrich@tul.cz

Zařazení
 • Katedra vozidel a motorů (KVM): člen(ka) oddělení
Jazykové znalosti
CZE, ENG

2022

 • PROCHÁZKA, R., DITTRICH, A. a NGUYEN, P. D. COMBUSTION MODEL FOR THE SPARK-IGNITION ENGINE M2D2022 - 9th International Conference on MECHANICS AND MATERIALS IN DESIGN Porto, Portugal: INEGI-Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial Rua Dr Roberto Frias, 2022 S. 531 – 546. ISBN: 978-989-54756-3-6.
 • BRABEC, P., DITTRICH, A. a NGUYEN, P. D. COMPARISON OF CO2 PRODUCTION BY COMBUSTION ENGINE EMISSIONS IN HOMOLOGATION CYCLES FOR COLD AND HOT START M2D2022 - 9th International Conference on MECHANICS AND MATERIALS IN DESIGN Porto, portugal: INEGI-Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial, 2022 S. 523 – 524. ISBN: 978-989-54756-3-6.
 • NGUYEN, P. D. aj. Evaluation of operating parameters of dual-fuel engines when using diesel, CNG/diesel and LPG/diesel 48. mezinárodní konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů Liberec: KVM, TUL, 2022 S. 174 – 181. ISBN: 978-80-7494-606-6, ISSN: 978-80-74. https://etul.publi.cz/book/2076-48-mezinarodni-konference-kateder-dopravnich-manipulacnich-stavebnich-a-zemedelskych-stroju
 • PROCHÁZKA, R. aj. MOTORING ENGINE DUTY CYCLE WITH MAXIMUM CYLINDER PRESSURES AS IN REAL ENGINE OPERATION LIII. International Scientific Conference of Czech and Slovak Universities and Institutions Dealing with Research in Vehicles and Power Units Bratislava, Slovak Republic: STU Bratislava, 2022 S. 31 – 39. ISBN: 978-80-227-5215-2.
 • PROCHÁZKA, R., DITTRICH, A., VOŽENÍLEK, R. a BEROUN, S. New Ways to Measure Mechanical Losses by Motoring an ICE with Increased Cylinder Pressure Applied Sciences Basel: MDPI - Applied Sciences, 2022, roč. 12, č. 4. S. 1 – 22. ISSN: 2076-3417. https://www.mdpi.com/2076-3417/12/4/2155

2021

 • BRABEC, P., DITTRICH, A., POPELKA, J. a SCHOLZ, C. Přesnost měření množství výfukových plynů při nestacionárním cyklu NRTC 52. Mezinárodní vědecká konference českých a slovenských univerzit a institucí zaměřená na výzkumné a výukové metody spojené se spalovacími motory, alternativními pohony a dopravou - KOKA2021 Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2021 S. 55 – 64. ISBN: 978-80-213-3132-7.
 • DITTRICH, A., PROCHÁZKA, R. a BEROUN, S. PROVOZ TRAKTOROVÉHO VZNĚTOVÉHO MOTORU NA PALIVOVOU SMĚS NM BA 47. MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA KATEDIER DOPRAVNÝCH, MANIPULAČNÝCH, STAVEBNÝCH A POĽNOHOSPODÁRSKYCH STROJOV Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2021 S. 24 – 29. ISBN: 978-80-553-3932-0.
 • PROCHÁZKA, R., DITTRICH, A., ZVOLSKÝ, T. a NGUYEN, P. D. The Knocking in the Gas Dual-fuel Engine with Liquid LPG Injection into the Intake Manifold International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research, 2021, roč. 10, č. 12. S. 694 – 701. ISSN: 2278-0149. http://www.ijmerr.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=201&id=1677
 • TUAN, N. T., DITTRICH, A. a NGUYEN, P. D. Theoretical and experimental study of an injector of LPG liquid phase injection system Energy for Sustainable Development Elsevier: Energy for Sustainable Development, 2021 S. 103 – 112. ISSN: 0973-0826. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0973082621000910?dgcid=author

2020

 • BRABEC, P., DITTRICH, A., POPELKA, J. a SCHOLZ, C. ANALYSIS OF THE DETERMINATION OF EXHAUST GAS FLOW IN NON-STATIONARY MEASUREMENTS 7th International Conference INTEGRITY-RELIABILITY-FAILURE In Automotive, Locomotive, Aerospace, Civil Engineering and Biomechanics Porto: INEGI-Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial, 2020 S. 891 – 898. ISBN: 978-989-54756-1-2. https://paginas.fe.up.pt/~irf/Proceedings_IRF2020/data/Downloads.htm
 • PROCHÁZKA, R., NGUYEN, P. D. a DITTRICH, A. Knock Identification Using the Measured Cylinder Pressure Trace of a Spark-Ignition Combustion Engine International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology (IJARET) IAEME Publication, 2020 S. 799 – 815. ISSN: 0976-6480. http://www.iaeme.com/MasterAdmin/Journal_uploads/IJARET/VOLUME_11_ISSUE_10/IJARET_11_10_081.pdf
 • PROCHÁZKA, R., DITTRICH, A. a NGUYEN, P. D. Measurement of low-speed pre-ignition for a contemporary low-volume spark-ignition engine 7th International Conference INTEGRITY-RELIABILITY-FAILURE In Automotive, Locomotive, Aerospace, Civil Engineering and Biomechanics Porto: INEGI-Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial, 2020 S. 213 – 220. ISBN: 978-989-54756-1-2. https://paginas.fe.up.pt/~irf/Proceedings_IRF2020/data/Downloads.htm
 • DITTRICH, A., SCHOLZ, C. a KRÁL, T. Module for the experimental investigation of port injection mixture formation [funkční vzorek]
 • DITTRICH, A., BRABEC, P., POPELKA, J. a SCHOLZ, C. PM PRODUCTION DEPENDING ON ENGINE TEMPERATURE 7th International Conference INTEGRITY-RELIABILITY-FAILURE In Automotive, Locomotive, Aerospace, Civil Engineering and Biomechanics Porto: INEGI-Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial, 2020 S. 231 – 232. ISBN: 978-989-54756-1-2. https://paginas.fe.up.pt/~irf/Proceedings_IRF2020/data/Downloads.htm

2019

 • BRABEC, P., DITTRICH, A., POPELKA, J. a SCHOLZ, C. EFFECT OF HOT AND COLD START OF THE DIESEL ENGINE ON EMISSIONS M2D 2019 8th International Conference MECHANICS AND MATERIALS IN DESIGN Bologna: Società Editrice Esculapio s.r.l., 2019 S. 312 – 313. ISBN: 978-88-9385-155-8.
 • DITTRICH, A. a BEROUN, S. EFFECT OF TEMPERATURE ON VALVE SEALS WHEN OPERATING ON ALTERNATIVE FUELS PROCEEDINGS OF THE 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON MECHANICS AND MATERIALS IN DESIGN (M2D2017) Albufeira, PORTUGAL: INEGI-FEUP, RUA DR ROBERTO FRIAS, PORTO, 4200-465, PORTUGAL, 2019 S. 365 – 372. ISBN: 978-989-98832-7-7.
 • DITTRICH, A. a BEROUN, S. Ignition of the spark plug International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research 7. vyd. International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research, 2019, roč. 8, č. 6. S. 954 – 959. ISSN: 2278-0149. http://www.ijmerr.com/show-171-1235-1.html
 • PROCHÁZKA, R. a DITTRICH, A. Measuring Mechanical Losses of Piston Combustion Engine by Spinning at Various Working Pressures in Engine Cylinders M2D 2019 8 th International Conference MECHANICS AND MATERIALS IN DESIGN Bologna: Società Editrice Esculapio s.r.l., 2019 S. 65 – 66. ISBN: 978-88-9385-155-8. https://www.m2d2019.com/

2018

 • DITTRICH, A., BEROUN, S. a ZVOLSKÝ, T. Diesel gas dual engine with liquid LPG injection into intake manifold Engineering for Rural Development 1. vyd. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2018 S. 1978 – 1983. ISSN: 1691-3043.
 • DITTRICH, A., BEROUN, S., BRABEC, P. a ZVOLSKÝ, T. GAS-FUELED DIESEL ENGINE KOKA 2018, XLIX. INTERNATIONAL CONFERENCE OF CZECH AND SLOVAK UNIVERSITIES, DEPARTMENTS AND INSTITUTIONS DEALING WITH THE RESEARCH OF COMBUSTION ENGINES Nitra: Slovak University of Agriculture in Nitra, 2018 S. 126 – 134. ISBN: 978-80-552-1880-9.
 • BEROUN, S. a DITTRICH, A. HEAT STRESS ON THE SPARK PLUG 24rd International Conference ENGINEERING MECHANICS 2018 Brno: Institute of Solid Mechanics, Mechatronics and Biomechanics; Brno university of Technology, 2018 S. 189 – 192. ISBN: 978-80-86246-91-8, ISSN: 1805-8248. http://www.engmech.cz/im/proceedings/show_p/2018/189
 • DITTRICH, A. a BEROUN, S. Spark Plug with Integrated Chamber MATEC Web of Conferences 220. vyd. EDP Sciences, 2018 S. neuvedeny (5 stran). ISSN: 2261-236X. https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2018/79/matecconf_icmsc2018_04005.pdf
 • BEROUN, S., BRABEC, P., DITTRICH, A. a STACH, Z. Zapalovací svíčka [patent] Udělen 20180509 pod číslem 307354. https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10299220&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=
 • BEROUN, S., BRABEC, P., DITTRICH, A. a ZVOLSKÝ, T. Zařízení ke vstřikování kapalného LPG do sacího potrubí spalovacího motoru [užitný vzor] Zapsán 20180417 pod číslem 31713. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0031/uv031713.pdf

2017

 • DITTRICH, A. a BEROUN, S. Effect of temperature on valve seats when operating on alternative fuels PROCEEDINGS OF THE 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON MECHANICS AND MATERIALS IN DESIGN (M2D2017) Porto, PORTUGAL: INEGI-FEUP, RUA DR ROBERTO FRIAS, PORTO, 4200-465, PORTUGAL, 2017 S. 365 – 372. ISBN: 978-989-98832-7-7.
 • SCHOLZ, C. a DITTRICH, A. FUEL INJECTION IN ENGINE SUCTION DUCT IN NON-STATIONARY MODES XLVIII. mezinárodní vědecká konference českých a slovenských univerzit a institucí zabývajících se výzkumem motorových vozidel a spalovacích motorů Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2017 S. 50 – 60. ISBN: 978-80-7494-354-6.
 • VOŽENÍLEK, R., BEROUN, S. a DITTRICH, A. MĚŘENÍ PASIVNÍCH ODPORŮ PÍSTOVÉHO MOTORU PROTÁČENÍM SE ZVYŠOVÁNÍM TLAKU VE VÁLCI XLVIII. mezinárodní vědecká konference českých a slovenských univerzit a institucí zabývajících se výzkumem motorových vozidel a spalovacích motorů Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2017 S. 191 – 198. ISBN: 978-80-7494-354-6.
 • BEROUN, S. aj. Směrnice pro konverzi vozidlového vznětového motoru na vozidlový plynový duální motor [souhrnná výzkumná zpráva].
 • BEROUN, S. aj. Vozidlový plynový duální motor se vstřikováním kapalného LPG do sacího potrubí [funkční vzorek] http://old.kvm.tul.cz/funkcni_vzorky/
 • VOŽENÍLEK, R., BRABEC, P. a DITTRICH, A. XLVIII. mezinárodní vědecká konference českých a slovenských univerzit a institucí zabývajících se výzkumem motorových vozidel a spalovacích motorů [konference].
 • SCHOLZ, C. aj. ZKOUŠKA PZD [souhrnná výzkumná zpráva].
 • SCHOLZ, C. aj. ZKOUŠKA TWP (II) [souhrnná výzkumná zpráva].

2016

 • BEROUN, S., DITTRICH, A. a BRABEC, P. Injection of liquid LPG thermodynamics 22th International Conference ENGINEERING MECHANICS 2016 1. vyd. Prague: Institute of Termomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2016 S. 62 – 65. ISBN: 978-80-87012-59-8, ISSN: 1805-8248. http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=5&SID=Z23PyAlxRedteT6QkVf&page=1&doc=1
 • DITTRICH, A. aj. Physical and Chemical Characterization of Real-World Particle Number and Mass Emissions from City Buses in Finland Environmental Science and Technology 1. vyd. 1155 Sixteenth Street, NW, Washington, DC 20036: American Chemical Society, 2016, roč. 50, č. 1. S. 294 – 304. ISSN: 0013-936X. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26682775
 • BEROUN, S., BRABEC, P. a DITTRICH, A. Structure of the injector for MPi of liquid state LPG and the process of injection XLVII. International Scientific Conference of the Czech and Slovak University Departments and Institutions Dealing with the Research of Internal Combustion Engines Brno: BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING, 2016 S. 21 – 30. ISBN: 978-80-214-5379-1.
 • DITTRICH, A., BRABEC, P. a BEROUN, S. Vehicle SI Engine with MPI of Liquid State LPG MECCA 1. vyd. Prague: Czech Technical University in Prague, 2016 S. 41 – 47. ISSN: 1214-0821. http://www.degruyter.com/view/j/mecdc.2016.14.issue-1/mecdc-2016-0004/mecdc-2016-0004.xml?format=INT

2015

 • DITTRICH, A., LAURIN, J. a ZVOLSKÝ, T. Device for Detecting the Level of Ionization of the Fuel Mixture in the Cylinder Petrol Engine Applied Mechanics and Materials (Volumes 799-800); Main Theme: Mechanical and Electrical Technology VII; Chapter 6. Motor Systems and Vehicle Engineering 1. vyd. Bali, Indonesia: Trans Tech Publications, Switzerland, 2015 S. 880 – 884. ISBN: 978-3-03835-631-8.
 • BEROUN, S. aj. Ignition of the Homogenous Mixture in the Engine Cylinder by Spark Plug with Integrated Chamber XLVI. International Scientific Conference of the Czech and Slovak University Departments and Institutions Dealing with the Research of Internal Combustion Engines 1. vyd. Bratislava, Slovak Republic: Slovak University of Technology in Bratislava, 2015 S. 67 – 74. ISBN: 978-80-227-4424-9.
 • BEROUN, S., PÁV, K., DITTRICH, A. a MIKULANIN, L. Optimization Research Programme for Spark Plug with Integrated Chamber XLVI. International Scientific Conference of the Czech and Slovak University Departments and Institutions Dealing with the Research of Internal Combustion Engines 1. vyd. Bratislava, Slovak Republic: Slovak University of Technology in Bratislava, 2015 S. 143 – 150. ISBN: 978-80-227-4424-9.
 • BRABEC, P., BEROUN, S. a DITTRICH, A. Porovnání zapalovacích svíček BRISK [souhrnná výzkumná zpráva].
 • LAURIN, J. a DITTRICH, A. Present and future of gas automotive fuels in the Czech Republic 41. Mezinárodní konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2015 S. 128 – 133. ISBN: 978-80-7494-196-2.
 • PECHOUT, M., DITTRICH, A., MAZAČ, M. a VOJTÍŠEK, M. Real Driving Emissions of Two Older Ordinary Cars Operated on High-Concentration Blends of N-Butanol and ISO-Butanol with Gasoline SAE Technical Papers 1. vyd. Warrensdale, Pennsylvania, USA: Society of Automotive Engineers, 2015, roč. 2015, č. September. S. 1 – 49. ISSN: 0148-7191. http://papers.sae.org/2015-24-2488/
 • DITTRICH, A., BEROUN, S., BRABEC, P. a MIKULANIN, L. Spark plug with integrated chamber Applied Mechanics and Materials (Volumes 799-800); Main Theme: Mechanical and Electrical Technology VII; Chapter 6. Motor Systems and Vehicle Engineering 1. vyd. Bali, Indonesia: Trans Tech Publications, Switzerland, 2015 S. 847 – 851. ISBN: 978-3-03835-631-8, ISSN: 1662-7482. http://www.scientific.net/AMM.799-800.847
 • VOŽENÍLEK, R. aj. WP08M02 - Určení podílu hlavních konstrukčních skupin na celkových mechanických ztrátách motoru [souhrnná výzkumná zpráva].
 • BEROUN, S., BRABEC, P. a DITTRICH, A. Zážehový vozidlový motor EA111.03E-LPG s tvořením směsi vstřikováním kapalného LPG do sacího potrubí [funkční vzorek]
 • SCHOLZ, C. aj. Zkouška Ebby PZD na motoru EA, protokol č. 14/2016 [souhrnná výzkumná zpráva].
 • BRABEC, P. aj. Zkouška PZD na motoru EA, protokol č. 12/2015 [souhrnná výzkumná zpráva].
 • SCHOLZ, C. aj. Zkouška PZD na motoru EA, protokol č. 13/2015 [souhrnná výzkumná zpráva].

2014

 • DITTRICH, A., BRABEC, P., BEROUN, S. a MIKULANIN, L. (WP02V002) Zapalovací svíčka s integrovanou zapalovací komůrkou [funkční vzorek] http://old.kvm.tul.cz/funkcni_vzorky/
 • DITTRICH, A., NGUYEN, T. T., BRABEC, P. a BEROUN, S. Injektor of Liquid LPG 20th International Conference ENGINEERING MECHANICS 2014 1. vyd. Brno: Brno University of Technology, 2014 S. 88 – 91. ISBN: 978-80-214-4871-1, ISSN: 1805-8248.
 • BEROUN, S., DITTRICH, A., BRABEC, P. a MIKULANIN, L. Optimalisation of Spark Plug with Integrated Chamber XLV. International Scientific Conference of the Czech and Slovak University Departments and Institutions Dealing with the Research of Internal Combustion Engines 1. vyd. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2014 S. 159 – 167. ISBN: 978-80-7375-801-1.
 • BEROUN, S., DITTRICH, A. a SCHOLZ, C. Porovnání zapalovacích svíček BRISK [souhrnná výzkumná zpráva].
 • MIKULANIN, L., BRABEC, P., DITTRICH, A. a BEROUN, S. Temperature Field of Spark Plug in the SI Engine 20th International Conference ENGINEERING MECHANICS 2014 1. vyd. Brno: Brno University of Technology, 2014 S. 84 – 87. ISBN: 978-80-214-4871-1, ISSN: 1805-8248.
 • BEROUN, S., BRABEC, P. a DITTRICH, A. The New Design of the End Part of Injector of Liquid LPG XLV. International Scientific Conference of the Czech and Slovak University Departments and Institutions Dealing with the Research of Internal Combustion Engines 1. vyd. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2014 S. 206 – 214. ISBN: 978-80-7375-801-1.
 • DITTRICH, A. a BRABEC, P. The Simulation Calculation of Temperatures on Valve Seats of Combustion Engine and Its Verification Advanced Materials Research (Volume 1016) - Mechanical and Aerospace Engineering V 1. vyd. neuvedeno: Trans Tech Publications, 2014 S. 577 – 581. ISBN: 9783038352235, ISSN: 1022-6680. http://www.scientific.net/AMR.1016.577
 • DITTRICH, A., BEROUN, S., BRABEC, P. a DRÁB, O. Zařízení ke vstřikování zkapalněného plynu do sacího potrubí zážehového spalovacího motoru s elektrickým odporovým ohřevem [užitný vzor] Zapsán 20140616 pod číslem 27068. http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=10024924&lan=cs
 • SCHOLZ, C. aj. Zkouška EBBY a TWP na motoru EA 211 MPI 1,4l -66 kW [souhrnná výzkumná zpráva].
 • SCHOLZ, C. aj. Zkouška EBBY a VRT na motoru EA 211 TSI 1,4l -110 kW, II. - III. Etapa [souhrnná výzkumná zpráva].

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren