Laboratoř chemických sanačních procesů

AKREDITOVANÁ ČIA POD ČÍSLEM L 1611

Chemické a mikrobiologické zkoušky a rozbory vod, půd, hornin, kalů, sedimentů a odpadů, výluhů, rostlinných materiálů, chemikálií, kovů, silikátových materiálů a ovzduší.

Nabízíme

Akreditované rozbory

  • pitných, odpadních a teplých vod,
  • bazénových vod a venkovních koupališť
  • kontrolu účinnosti sterilizátorů a autoklávů
  • rozbory vod ke kolaudačnímu řízení
  • stanovení řas v omítkách

 

ODBĚRY VZORKŮ STERILIZÁTORŮ

Jitka Landová, tel: 734 518 420,  jitka.landova@tul.cz

ODBĚRY VZORKŮ VOD

Hana Pohlreichová, tel:485 353 849, 603 114 007, hana.pohlreichova@tul.cz
Daniela Myšáková, tel: 737 133 817, daniela.mysakova@tul.cz

Ing. Karel Havlíček, Ph.D.

Ing. Karel Havlíček, Ph.D.

Biotechnologie vod; Nanomateriály; Respirometrie; Vedení a řešení projektů, Komunikace s odbornou veřejností (publikace, konference aj.)

Expertní člen CzWA; Člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace Libereckého kraje

 

E karel.havlicek@tul.cz

Mgr. Milena Johnová

Mgr. Milena Johnová

Technologie čištění odpadních vod

Membránové procesy; filtrace kapalin

Příprava a vedení projektů, komunikace s firemními partnery

E milena.johnova@tul.cz

Jitka Landová

Laborant/technický personál

Jitka Landová

E jitka.landova@tul.cz

Daniela Myšáková

Laborant/technický personál

Daniela Myšáková

E daniela.mysakova@tul.cz

Hana Pohlreichová

Laborant/technický personál

Hana Pohlreichová

E hana.pohlreichova@tul.cz

Mgr. Tereza Sázavská, Ph.D.

Mgr. Tereza Sázavská, Ph.D.

Plynová chromatografie

Stanovení parametru C10-40

E tereza.sazavska@tul.cz

Ing. Klára Lísková

Vedoucí oddělení

Ing. Klára Lísková

Vedoucí laboratoře

Cenové nabídky, objednávky

E klara.liskova1@tul.cz

Ing. Vojtěch Antoš, Ph.D.

Ing. Vojtěch Antoš, Ph.D.

Plynová chromatografie, stanovení TOL

E vojtech.antos@tul.cz

Ing. Lenka Lacinová, Ph.D.

Samostatný pracovník vědy a výzkumu

Ing. Lenka Lacinová, Ph.D.

GSM +420 725 052 812

Manažer kvality, cenové nabídky, objednávky

E lenka.lacinova@tul.cz

Kontakt

Akreditovaná laboratoř chemických sanačních procesů

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace

Technická univerzita v Liberci

Bendlova 1409/7

460 01 Liberec 1

Česká republika


Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren