Seznam zaměstnanců

Ing. David Krčmařík, Ph.D.

Ing. David Krčmařík, Ph.D.

T +420 48535 3819

E david.krcmarik@tul.cz

Kancelář 5516

Zařazení
 • Oddělení SW architektury a vývoje (OSW): externí pracovník

2022

2021

 • CÝRUS, J. aj. Funkční vzorek adaptivní loT platformy a odpovídajících technických zařízení pro správu a řízení AUE [funkční vzorek]
 • CÝRUS, J. aj. Funkční vzorek hybridní scény a technických zařízení využívajících metod zpřesnění polohy objektu/pozorovatele [funkční vzorek]

2020

 • CÝRUS, J., KRČMAŘÍK, D., PETRŮ, M. a KOČÍ, J. Cooperation of Virtual Reality and Real Objects with HoloLens Advances in Intelligent Systems and Computing 1. vyd. Springer, Cham, 2020 S. 94 – 106. ISBN: 978-303017797-3, ISSN: 2194-5357. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-17798-0_10
 • KRČMAŘÍK, D., CÝRUS, J. a KOČÍ, J. Hololens sloužící pro přesnou lokalizaci zařízení bez podpůrné infrastruktury [funkční vzorek] http://147.230.187.146:5555/Positions/Index
 • MOEZZI, R., KRČMAŘÍK, D., HLAVA, J. a CÝRUS, J. Hybrid SLAM modelling of autonomous robot with augmented reality device Materials Today: Proceedings 1. vyd. Oxford: Elsevier, 2020 S. 103 – 107. ISSN: 2214-7853. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214785320318101
 • KRČMAŘÍK, D., MOEZZI, R. a HLAVA, J. Model predictive control for modeling human gait motions assisted by Vicon technology Journal Europeen des Systemes Automatises 1. vyd. International Information and Engineering Technology Association, 2020, roč. 53, č. 5. S. 589 – 600. ISSN: 1269-6935. http://www.iieta.org/journals/jesa/paper/10.18280/jesa.530501
 • KRČMAŘÍK, D. aj. Prototyp komunikační jednotky sbírající data [funkční vzorek]
 • KRČMAŘÍK, D., MOEZZI, R., PETRŮ, M. a KOČÍ, J. Smart Agriculture with Advanced IoT Communication and Sensing Unit Advances in Intelligent Systems and Computing 1. vyd. Cham: Springer, 2020 S. 903 – 912. ISBN: 978-3-030-39444-8, ISSN: 2194-5357. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39445-5_65
 • KAJZR, D. aj. Software pro řízení autonomního vozidla 0. generace [software].
 • KOČÍ, J., KRČMAŘÍK, D., JANDUROVÁ, L. a ZDVYHAL, M. SW řešení optimalizace 3D dat a BIM konverzi [software]. Dostupné z: http://cxi.tul.cz/cameb.
 • KRČMAŘÍK, D. a PETRŮ, M. Systém pro kontrolu kvality osazení LED pro energeticky nenáročné osvětlování [funkční vzorek]
 • PETRŮ, M. aj. Technologie pro efektivní výrobu plastových obalů [ověřená technologie]. 2020.
 • KRČMAŘÍK, D. aj. Zařízení pro napájení elektroniky internetu věcí na zemědělském stroji [užitný vzor] Zapsán 20200901 pod číslem 34350. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0034/uv034350.pdf

2019

 • KRČMAŘÍK, D., NOVÁK, O. a PETRŮ, M. A Novel Method for Non-Invasive Imaging for Medicine and Material Testing Materials Science Forum 1. vyd. Switzerland: Trans Tech publication, 2019, roč. 952, č. 2019. S. 285 – 294. ISSN: 0255-5476. https://www.scientific.net/MSF.952.285.pdf
 • BAHRI, H., KRČMAŘÍK, D. a KOČÍ, J. Accurate Object Detection System on HoloLens Using YOLO Algorithm Proceedings - 2019 3rd International Conference on Control, Artificial Intelligence, Robotics and Optimization, ICCAIRO 2019 1. vyd. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2019 S. 219 – 224. ISBN: 978-1-72813-572-4. https://ieeexplore.ieee.org/document/9057151
 • MOEZZI, R., HLAVA, J., KRČMAŘÍK, D. a BAHRI, H. Autonomous Vehicle Control based on HoloLens Technology and Raspberry Pi Platform: an Educational Perspective IFAC-PapersOnLine, Volume 52, Issue 27 1. vyd. Amsterdam: Elsevier, 2019 S. 80 – 85. ISSN: 2405-8963. https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2019.12.737
 • KRČMAŘÍK, D., MOEZZI, R., KOČÍ, J. a BAHRI, H. Efficient Use of Mixed Reality for BIM system using Microsoft HoloLens IFAC-PapersOnLine 1. vyd. Elsevier, 2019 S. 235 – 239. ISSN: 2405-8963. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405896319327119?via=ihub
 • MOEZZI, R., HLAVA, J., KRČMAŘÍK, D. a KOČÍ, J. Experimental technique to enhance SLAM modelling of autonomous vehicle with Microsoft© Hololens Experimental Stress Analysis - 57th International Scientific Conference, EAN 2019 - Conference Proceedings 1. vyd. Czech Society for Mechanics, 2019 S. 314 – 321. ISBN: 978-802145766-9.
 • KOČÍ, J., CÝRUS, J., KRČMAŘÍK, D. a SVRČEK, J. Funkční vzorek makety vozu a hybridní scény VR/AR [funkční vzorek]
 • MAŠÍN, I., PETRŮ, M., JANDURA, P. a KRČMAŘÍK, D. Funkční vzorek technického systému pro rychlé změny sortimentu na stroji pro výrobu průmyslových třídících sít [funkční vzorek]
 • DOLEŽAL, I. aj. Funkční vzorek zpracování signálu z tenzometru [funkční vzorek]
 • CÝRUS, J. aj. Hololens Used for Precise Position Tracking of the Third Party Devices - Autonomous Vehicles Communications, Scientific Letters of the University of Zilina 1. vyd. Zilina: University of Zilina, 2019, roč. 21, č. 2. S. 18 – 23. ISSN: 1335-4205. http://www3.uniza.sk/komunikacie/archiv/2019/2/2_2019en.pdf
 • KRČMAŘÍK, D., PETRŮ, M. a MAŠÍN, I. Increasing of Precision Technology of Glass Sorting Based on Very Fast Reconfigurable Image Processing Manufacturing Technology 1. vyd. Ústí nad Labem: , 2019, roč. 19, č. 3. S. 431 – 438. ISSN: 1213-2489. https://www.researchgate.net/publication/334748553_Increasing_of_Precision_Technology_of_Glass_Sorting_Based_on_Very_Fast_Reconfigurable_Image_Processing
 • KRČMAŘÍK, D., PETRŮ, M. a MOEZZI, R. Innovative IoT Sensing and Communication Unit in Agriculture European Journal of Electrical Engineering 1. vyd. Lavoisier, 2019, roč. 21, č. 3. S. 273 – 278. ISSN: 2103-3641. https://www.researchgate.net/publication/335790604_Innovative_IoT_Sensing_and_Communication_Unit_in_Agriculture
 • KRČMAŘÍK, D., CÝRUS, J., PETRŮ, M. a KOČÍ, J. Motion tracking in mixed reality Experimental Stress Analysis - 57th International Scientific Conference, EAN 2019 - Conference Proceedings 1. vyd. Czech Society for Mechanics, 2019 S. 232 – 240. ISBN: 978-802145766-9.
 • KRČMAŘÍK, D., PETRŮ, M. a KOČÍ, J. Thorax measurement and analysis using electrical impedance tomography Vibroengineering Procedia 1. vyd. Kaunas: JVE International, 2019 S. 68 – 73. ISSN: 2345-0533. https://www.jvejournals.com/article/20986/pdf

2018

 • HOTAŘ, V. aj. Camera control of Heating-foil - Detection possibility analysis of under-foil bubbles for off-line solution [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠEVČÍK, L. aj. Prototyp výrobní modulární linky na výrobu sofistikovaných adhezních krytů ran [funkční vzorek]

2017

 • NOVOTNÝ, F. aj. Demonstrátor Bin Pickingu [souhrnná výzkumná zpráva].
 • KRČMAŘÍK, D., PETRŮ, M. a MAŠÍN, I. Improved Approach to Electrical Impedance Tomography through Pseudo-absolute Imaging Method Current Respiratory Medicine Reviews Bentham Science Publishers Ltd., 2017, roč. 13, č. 4. S. 202 – 212. ISSN: 1573-398X. http://www.eurekaselect.com/159874
 • HORÁLEK, R., PETRŮ, M. a KRČMAŘÍK, D. Vývoj měřicího a řídícího systému pro měření měření přenosu tepla [souhrnná výzkumná zpráva].

2016

 • NOVOTNÝ, F. aj. Aplikační potenciál bezdotykového měření autoskel [souhrnná výzkumná zpráva].
 • HOTAŘ, V. aj. Detekce přilnavosti plastu na twindisk kotoučích pomocí kamer – 2. fáze: implementace na dvě zařízení a modifikace zařízení na základě zkušeností z reálného provozu [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠEVČÍK, L. aj. Detekce vad v automobilových filtrech [ověřená technologie]. 2016.
 • PETRŮ, M., MAŠÍN, I., KRČMAŘÍK, D. a SRB, P. Funkční prototyp zařízení pro kontrolu kvality laserem vytvořených značek nebo popisů [funkční vzorek]
 • KOČÍ, J. aj. IoT komunikační jednotka a cloudová platforma pro sběr telemetrických dat [souhrnná výzkumná zpráva].
 • KOČÍ, J., KRČMAŘÍK, D. a KRETSCHMER, P. Využití smíšené reality pro prezentaci užitných vlastností výrobku nebo inovativní prototypování [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠEVČÍK, L. aj. Vývojové řešení prototypové linky na detekci vad v automobilových filtrech [souhrnná výzkumná zpráva].
 • PETRŮ, M. aj. Zařízení pro kontrolu kvality laserem vytvořených značek nebo popisů [užitný vzor] Zapsán 20160906 pod číslem 29766. https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10213570&lan=cs&s_majs=&s_puvo=petrů&s_naze=&s_anot=

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren