Seznam zaměstnanců

Ing. Leoš Beran, Ph.D.

Ing. Leoš Beran, Ph.D.

T +420 48535 3772

E leos.beran@tul.cz

Kancelář A-1004

Zařazení
 • Oddělení vozidel (OVZ): člen(ka) oddělení
IS/STAG
profil na portálu STAG
Další funkce

Spolupráce s průmyslem

Elektrické pohony – nabízíme návrh elektrických pohonů pro konkrétní aplikace v průmyslu. Vhodné dimenzování je klíčem ke spolehlivému pohonu a nízké ceně. Nasazujeme pohony SIEMENS, Bernecke+Rainer, Maxon a Faulhaber. Na vyžádání i další výrobci. Záleží na konkrétním technickém řešení.

Průmyslová automatizace – nabízíme návrh a studie proveditelnosti v oblasti průmyslové automatizace. V případě zájmu zajistíme realizaci projektu. Naši odběratelé se mohou spolehnout na servis a další vývoj dle aktuální potřeby technologie a zařízení. Zabýváme se implementací bezpečnostních funkcí (Safety). Používáme systémy SIEMENS a Bernecker + Rainer.

CNC systémy – nabízíme spolupráci v oblasti implementace CNC systémů společnosti Bernecker + Rainer. Díky inovativnímu partnerovi dokážeme nabízet moderní průmyslová řešení. Jsme schopni připravit CNC zařízení pro konkrétní technologii (laser, obrábění, manipulátory, 3D tiskárny aj.)

Diagnostika el. strojů – nabízíme diagnostiku el. strojů, měření parametrů, určení příčiny závady, technické analýzy v dodavatelsko-odběratelských sporech.

Naše řešení lze nalézt např. ve společnostech:
ABB s.r.o., Busch Výroba CZ s.r.o., Bohemia Trafo s.r.o., DAKO-CZ, a.s., Gama Hard s.r.o., GEA Heat Exchangers a. s. aj.

Seznam ocenění

2007 Cena Siemens za disertační práci na téma „Analýza zkratového proudu a jeho tepelného účinku v malých asynchronních motorech“

2023

 • BERAN, L. aj. Řídicí systém pro robotické rameno Printing Mantis [funkční vzorek]
 • PETR, T. aj. Robotické rameno Printing Mantis [funkční vzorek]
 • MYSLIVEC, T., KAJZR, D. a BERAN, L. Software pro řízení tiskové hlavy a ovládání robotického ramene Printing Mantis [software]. Dostupné z: http://3dstar.tul.cz/.

2022

 • RÁFTL, J. aj. 3D STAR - 3D tisk ve stavebnictví a architektuře 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2022 ISBN: 978-80-7494-632-5.
 • PETRŮ, M. aj. Modulární platforma pro autonomní podvozky specializovaných elektrovozidel pro dopravu nákladu a zařízení - Generace 0 [funkční vzorek]
 • VOŽENÍLEK, R. aj. Modulární platforma pro autonomní podvozky specializovaných elektrovozidel pro dopravu nákladu a zařízení - Generace 1 [funkční vzorek]
 • SUCHOMEL, J., ZELENÝ, P. a BERAN, L. Ochranná známka názvu a označení „Printing Mantis” včetně loga, 2022 http://3dstar.tul.cz/
 • BŘOUŠEK, J. aj. Robotic Arm Design, Development and Control for Printing Cement Mixtures MM Science Journal MM SCIENCE, 2022, roč. 2022, č. 03. S. 5550 – 5558. ISSN: 1803-1269. https://www.mmscience.eu/journal/issues/march-2022/articles/robotic-arm-design-development-and-control-for-printing-cement-mixtures

2021

2020

2019

 • BERAN, L. a ŠEVČÍK, L. Vývoj automatizovaného stohovacího systému „SysLogeum 3000“ [funkční vzorek]

2017

2016

 • VOJÍŘ, M. a BERAN, L. Angular displacement determination of an iron board for the cutting plan correction Proceedings of the 2016 17th International Carpathian Control Conference, ICCC 2016 Tatranská Lomnica: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2016 S. 798 – 803. ISBN: 978-1-4673-8606-7.
 • BERAN, L. a DIBLÍK, M. Indirect torque measurement using industrial vector control frequency converter Proceedings of the 2016 17th International Carpathian Control Conference, ICCC 2016, 2016 S. 48 – 53. ISBN: 9781467386067.
 • KAJZR, D., DIBLÍK, M., BERAN, L. a HUBKA, L. The possibilities for design and implementation of multivariate control for a level control in a double tank process Proceedings of the 2016 17th International Carpathian Control Conference, ICCC 2016, 2016 S. 297 – 302. ISBN: 9781467386067.
 • BERAN, L. a VOJÍŘ, M. Vývoj algoritmu identifikace polohy materiálu na pracovním stole. [souhrnná výzkumná zpráva].
 • BERAN, L. Vývoj polohového servoměniče tramvajové brzdy [souhrnná výzkumná zpráva].
 • BERAN, L., ČERNÍK, M., KAJZR, D. a VOJÍŘ, M. Vývoj pracoviště pro identifikaci závad řídicí jednotky plynového hořáku [souhrnná výzkumná zpráva].
 • BERAN, L. Vývoj řídicího systému a pohonu pro řízení automobilové nápravy - dokumentace [souhrnná výzkumná zpráva].

2015

 • BRABEC, P., VOŽENÍLEK, R., ZÁDA, V. a BERAN, L. Construction of a special mobile robot that uses a special travelling wheel MATEC Web of Conferences 40. vyd. France: EDP Sciences, 2015 S. 03004. ISSN: 2261-236X. http://www.matec-conferences.org/10.1051/matecconf/20164003004/pdf
 • VOJÍŘ, M. a BERAN, L. Global Data Structure for Positioning Machine Controlled by PLC Proceedings of 2015 IEEE International Workshop of Electronics, Control, Measurement, Signals and their Application to Mechatronics (ECMSM) 1. vyd. Liberec: TUL, 2015 S. 1 – 6. ISBN: 978-1-4799-6972-2. http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=MarkedList&qid=7&SID=S22MqbuSJ1HAk6Yi1Kh&page=1&doc=1&colName=WOS
 • BERAN, L., DIBLÍK, M., ČERNÍK, M. a VOJÍŘ, M. Měřící pracoviště pro Liftertrafo [souhrnná výzkumná zpráva].
 • BERAN, L. a MEJDR, F. Single-Phase Induction Motor Noise Caused by Improper Manufacturer Design Proceedings of 2015 IEEE International Workshop of Electronics, Control, Measurement, Signals and their Application to Mechatronics (ECMSM) 1. vyd. Liberec: TUL, 2015 S. 1 – 6. ISBN: 978-1-4799-6972-2.
 • MEJDR, F. a BERAN, L. The implementation of CNC control using smart device controller Proceedings of 2015 IEEE International Workshop of Electronics, Control, Measurement, Signals and their Application to Mechatronics (ECMSM) 1. vyd. Liberec: TUL, 2015 S. 1 – 6. ISBN: 978-1-4799-6972-2.
 • VOŽENÍLEK, R., BRABEC, P., BUKVIC, M. a BERAN, L. Uspořádání brzdy, zejména pro kolejová vozidla [patent] Udělen 20150415 pod číslem 305171. http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=2064624&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=
 • BERAN, L. a DIBLÍK, M. Verifikace měření mechanického momentu pomocí jednotky CU240S DP [souhrnná výzkumná zpráva].
 • BERAN, L. a DIBLÍK, M. Verifikace měření mechanického momentu pomocí jednotky CU250S-2 [souhrnná výzkumná zpráva].
 • BERAN, L. a VOJÍŘ, M. Vývoj algoritmu a zdrojového kódu pro zaměření materiálu na materiálovém stole. [souhrnná výzkumná zpráva].
 • BERAN, L. a MEJDR, F. Vývoj regulátoru polohového servoměniče tramvajové brzdy [souhrnná výzkumná zpráva].

2014

 • MEJDR, F. a BERAN, L. Měření el. parametrů 1f ventilátoru - upravené technické řešení [souhrnná výzkumná zpráva].
 • BERAN, L. a MEJDR, F. Měření elektrických parametrů jednofázových ventilátorů [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ČERNÍK, M., BERAN, L. a DIBLÍK, M. Návrh pracoviště pro automatizované testování transformátorů [souhrnná výzkumná zpráva].

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren