Patent 305 320

Lineární textilní útvar typu jádro-plášť obsahující plášť z polymerních nanovláken a filtrační prostředek pro filtrování plynných médií

Lineární textilní útvar typu jádro-plášť obsahuje plášť (2) z polymerních nanovláken a jádro (1) je tvořeno lineárním vlákenným a/nebo mikrovlákenným útvarem, který na 1 metru své délky obsahuje alespoň 100 vláken (11) o délce alespoň 1 mm, která vystupují nad jeho povrch. Plášť (2) z polymerních nanovláken je pak uložen na těchto vláknech (11) a je s nimi spojen přirozenou fyzikální adhezí mezi těmito vlákny (11) a nanovlákny pláště (2). Filtrační prostředek obsahuje alespoň jednu filtrační vrstvu, která obsahuje volně uložený nebo navinutý lineární textilní útvar typu jádro-plášť.

Hlavní partneři

Skupina UJV
Škoda Auto
AWAL
Elmarco
Česká Zbrojovka
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Atrea
Innogy
Auren