Patent 306 838

Způsob in-situ sanace horninového prostředí kontaminovaného škodlivými chemickými sloučeninami

Způsob in-situ sanace horninového prostředí kontaminovaného škodlivými chemickými sloučeninami, u kterého se do horninového prostředí alespoň jedním aplikačním vrtem aplikuje sanační činidlo a před a/nebo během a/nebo po jeho aplikaci se do tohoto horninového prostředí prostřednictvím alespoň jedné anody a alespoň jedné katody začne přivádět stejnosměrný elektrický proud. Jeho přívod se přitom během sanace alespoň jednou přeruší a poté se obnoví a/nebo se alespoň jednou sníží a poté zvýší elektrické napětí mezi alespoň jednou anodou a alespoň jednou katodou, a v důsledku toho i proudová hustota stejnosměrného elektrického proudu přiváděného do horninového prostředí, čímž se pH podzemní vody obsažené v daném horninovém prostředí a oxidačně-redukční potenciál tohoto horninového prostředí přivede do a/nebo udrží v předem stanoveném intervalu pro efektivní využití daného sanačního činidla.

Hlavní partneři

Skupina UJV
Škoda Auto
AWAL
Elmarco
Česká Zbrojovka
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Atrea
Innogy
Auren