Přihlásit

Ombudsman

Úkolem ombudsmana je podpořit základní práva a svobodu zaměstnanců CxI, principy demokracie, pomáhat zaměstnancům CxI při rozporech s právem. Dále má ombudsman funkci mediátora v rámci případných sporů mezi zaměstnancem a vedením CxI ve výše uvedených oblastech. Na ombudsmana se můžete obrátit v případě pochybností o rovném přístupu, svobodě výzkumu, diskriminace a podobných témat.

Vložte obrázek 167x167

Kontakt

Ing. Petr Pavlík, Ph.D.

Budova L, 4. nadzemní podlaží (č.místnosti 4.027)
e-mail: ombudsman.cxi@tul.cz

S ombudsmanem můžete komunikovat třemi způsoby:

 • osobní konzultace – ombudsman je na budově L přítomen každý první čtvrtek v měsíci, případně individuálně po dohodě
 • e-mailová komunikace
 • anonymně prostřednictvím schránky umístěné ve výtahu budovy L

Odborný profil Petra Pavlíka

Ing. Petr Pavlík, Ph.D., v současnosti působí jako zástupce vedoucí Katedry genderových studií Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, kde vyučuje kurzy zaměřené na metodologii sociálních věd, filozofii vědy a prosazování principů nediskriminace. Ve svém výzkumu se věnuje primárně prosazování rovných příležitostí žen a mužů a transformaci vědy v ČR. Je předsedou Výboru pro institucionální zabezpečení politiky rovných příležitostí Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR