Oddělení SW architektury a vývoje

Naše aktivity jsou zaměřeny na vývoj a integraci softwarových i hardwarových komponent do výzkumu a průmyslu. Umíme navrhnout architekturu sw i hw řešení, kterou implementujeme do cílových procesů, kde využíváme IoT zařízení, Cloudové služby a rozšířenou realitu. Jako první jsme získali ocenění Microsoft Awards 2017 za projekt využívajíci HoloLens

Výzkum

Návrh a aplikace IoT Technologií

Využití rozšířené a smíšené reality

Návrh a implementace algoritmů umělé inteligence do procesů

Architektura cloudových řešení

Vývoj aplikací pro vizuální kontrolu kvality

Automatické třídění skleněných střepů v reálném čase s technologií FPGA.

Detekce chyb vyráběných auto filtrů pomocí Labview Vision.

Vývoj specifických aplikací na přání

Publikace

2020

MOEZZI, R. a CÝRUS, J. Control of Radial Increment And Winding Density of Composite Cylindrical Shells MM Science Journal 1. vyd., 2020, roč. 2020, č. 11. S. 4149 – 4153. ISSN: 1803-1269. https://www.mmscience.eu/journal/issues/november-2020/articles/control-of-radial-increment-and-winding-density-of-composite-cylindrical-shells

CÝRUS, J., KRČMAŘÍK, D., PETRŮ, M. a KOČÍ, J. Cooperation of Virtual Reality and Real Objects with HoloLens Advances in Intelligent Systems and Computing 1. vyd. Springer, Cham, 2020 S. 94 – 106. ISBN: 978-303017797-3, ISSN: 2194-5357. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-17798-0_10

MOEZZI, R., KRČMAŘÍK, D., HLAVA, J. a CÝRUS, J. Hybrid SLAM modelling of autonomous robot with augmented reality device Materials Today: Proceedings 1. vyd. Oxford: Elsevier, 2020 S. 103 – 107. ISSN: 2214-7853. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214785320318101

ZDVYHAL, M. Metodika přípravy a optimalizace 3D dat s výstupem pro VR a AR

KRČMAŘÍK, D. aj. Prototyp komunikační jednotky sbírající data [funkční vzorek]

KRČMAŘÍK, D., MOEZZI, R., PETRŮ, M. a KOČÍ, J. Smart Agriculture with Advanced IoT Communication and Sensing Unit Advances in Intelligent Systems and Computing 1. vyd. Cham: Springer, 2020 S. 903 – 912. ISBN: 978-3-030-39444-8, ISSN: 2194-5357. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39445-5_65

Kontakt

Oddělení SW architektury a vývoje

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace

Technická univerzita v Liberci

Bendlova 1409/7

460 01 Liberec 1

Česká republika


Hlavní partneři

Skupina UJV
Škoda Auto
AWAL
Elmarco
Česká Zbrojovka
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Atrea
Innogy
Auren