Filtrování

Skupina přístrojů

Přístroje

CCD spektrometr Q4 Tasman

CCD spektrometr Q4 Tasman

Ing. Jiří Bobek, Ph.D.

T +420 48535 3897

E jiri.bobek@tul.cz

Přesný multi-bázový optický emisní  spektrometr

Jedná se o plně digitální jiskrový optický emisní spektrometr s digitálním Bit-Stream plazmovým generátorem a dvojitým CCD optickým systémem. Byl navržen pro rutinní analýzy sléváren, laboratoří a provozů pro kontrolu kvality

 
delta - ANALYSER

delta - ANALYSER

Ing. Robert Voženílek, Ph.D.

T +420 48535 3154

E robert.vozenilek@tul.cz

Due to its self-learning test method, delta-ANALYSER will not only provide fully automated and reliable protection from total loss of test objects and test benches. Additionally it offers information on the start of damage and cause of damage and thus provides engineers valuable input to optimise the design.

Thanks to the highly reproducible measurement results and the clear analysis, delta-ANALYSER helps to carry out comparison tests related to service strength and emergency operating features for variable assemblies, components or material combinations under realistic load conditions in a complete system. So users can put their products even closer to the physical limits regarding weight, emissions, service life and quality – and continue to leave the pack behind!

Fields of Application:

 • Transmissions: Manual transmissions, automatic transmissions, dual clutch transmissions, CVT-transmissions, transfer cases and rear axle drives
 • Engines: In-line engines, v-engines, w-engines, boxer engines, diesel engines, natural-gas engines, petrol engines,  hybrid engines  and electric motors
 • Components: Hydraulic pumps, hydraulic motors, small gears, servomotors and compressors, drive shafts, small components (roller cam followers, etc.)
 
Disková centrifuga (DC24000 UHR, CPS Instruments)

Disková centrifuga (DC24000 UHR, CPS Instruments)

Mgr. Jana Melicheríková

T +420 48535 3417

E jana.melicherikova@tul.cz

Analýza distribuce velikosti částic v rozsahu 1 nm-5 µm, založená na rozdílné sedimentaci částic při působení odstředivé síly.

 
Domena B3, Domena Promag, Domena NC

Domena B3, Domena Promag, Domena NC

Ing. Robert Voženílek, Ph.D.

T +420 48535 3154

E robert.vozenilek@tul.cz

Magnetická strukturoskopie

Magnetický tvrdoměr
Měření  perlitu, feritu, martenzitu, bainitu
Degradace a deformace austenitických  ocelí

 
Elektroforetická aparatura, Blottovací aparatura

Elektroforetická aparatura, Blottovací aparatura

Ing. Hana Tománková, M.Sc.

T +420 48535 3760

E hana.tomankova@tul.cz

Separace biomolekul s možností následné detekce a kvantifikace.

 
Elementární analyzátor prvků CHNS (Vario EL, Elements)

Elementární analyzátor prvků CHNS (Vario EL, Elements)

Mgr. Jana Melicheríková

T +420 48535 3417

E jana.melicherikova@tul.cz

Analýza využívající spálení organického materiálu na definované plynné produkty, na jejichž základě je následně určen obsah prvků C, H, N, S v matrici.

 
FTIR Nicolet Antaris IGS

FTIR Nicolet Antaris IGS

Ing. Aleš Dittrich, Ph.D., ING.PAED.IGIP

T +420 48535 3149

E ales.dittrich@tul.cz

Možnost analýzy plynných látek
Spektrálním rozsahem 6 000 – 650 cm-1
Kontinuální kvantitativní analýza se zobrazením až sta složek současně
Možnost rozšíření na analýzy kapalin a pevných látek

 
FTIR spektrometr (Nicolet iZ10 a Nicolet iN10 MX, Thermo Scientific)

FTIR spektrometr (Nicolet iZ10 a Nicolet iN10 MX, Thermo Scientific)

Ing. Martin Stuchlík

T +420 48535 3417

E martin.stuchlik@tul.cz

Nedestruktivní analýza především organických látek, využitelná pro určení struktury molekul, identifikaci látek a jejich směsí.

 
Hmotnostní spektrometr s indukčně vázanou plazmou (ICP-MS)

Hmotnostní spektrometr s indukčně vázanou plazmou (ICP-MS)

Ing. Martin Palušák

T +420 48535 3937

E martin.palusak@tul.cz

Ultrastopová analýza prvků v kapalných (vodných) vzorcích, v pevných vzorcích po rozkladu. Stanovení koncentrace iontů a velikosti nanočástic.

 
Horiba Mexa 9430H , 9100H

Horiba Mexa 9430H , 9100H

Ing. Aleš Dittrich, Ph.D., ING.PAED.IGIP

T +420 48535 3149

E ales.dittrich@tul.cz

Emisní analyzátory (HORIBA MEXA-9430H, 9100H)
Analyzátory emisí s analytickými moduly NGA, zahrnuje:

 • Process Multi-Method
 • Channel Analyzer (MLT 1)
 
IonTorrent PGM sekvenátor

IonTorrent PGM sekvenátor

RNDr. Alena Ševců, Ph.D.

T +420 48535 3805

E alena.sevcu@tul.cz

Sekvenování DNA

 
Iontový chromatograf 1

Iontový chromatograf 1

Daniela Myšáková

T +420 48535 3849

E daniela.mysakova@tul.cz

Stanovení nízkých koncentrací aniontů ve vodných vzorcích

 
Iontový chromatograf 2

Iontový chromatograf 2

Daniela Myšáková

T +420 48535 3849

E daniela.mysakova@tul.cz

Stanovení aniontů ve vodných vzorcích

 
Kapalinový chromatograf s DAD a ELSD detektorem

Kapalinový chromatograf s DAD a ELSD detektorem

Mgr. Vít Novotný

T +420 48535 3125

E vit.novotny@tul.cz

Stanovení polárních látek, molární hmotnost polymerů v GPC módu

 
Kapalinový chromatograf s DAD detektorem

Kapalinový chromatograf s DAD detektorem

Mgr. Daniele Silvestri, Ph.D.

T +420 48535 3838

E daniele.silvestri@tul.cz

Stanovení polárních organických látek

 
Kapalinový chromatograf s hmotnostním spektrometrem (HPLC-MS)

Kapalinový chromatograf s hmotnostním spektrometrem (HPLC-MS)

Mgr. Vít Novotný

T +420 48535 3125

E vit.novotny@tul.cz

Stanovení polárních polutantů ve vodách

 
Kapalinový chromatograf s vysokorozlišujícím hmotnostním spektrometrem (HPLC-HRMS qTOF)

Kapalinový chromatograf s vysokorozlišujícím hmotnostním spektrometrem (HPLC-HRMS qTOF)

Mgr. Vít Novotný

T +420 48535 3125

E vit.novotny@tul.cz

Stanovení polárních mikropolutantů a jejich metabolitů v environmentálních matricích (pesticidy, farmaka, aditiva, …). Možnost necílového monitoringu.

 
NMR spektrometr (JNM-ECZ400R/M1, JEOL)

NMR spektrometr (JNM-ECZ400R/M1, JEOL)

doc. RNDr. Michal Řezanka, Ph.D.

T +420 48535 3445

E michal.rezanka@tul.cz

Nedestruktivní analýza roztoků i pevných látek, využitelná pro určení struktury molekul, jejich interakce a kinetiky chemických reakcí.

 
Optický emisní spektrometr s indukčně vázanou plazmou (ICP-OES)

Optický emisní spektrometr s indukčně vázanou plazmou (ICP-OES)

Hana Pohlreichová

T +420 48535 3849

E hana.pohlreichova@tul.cz

Stanovení vybraných prvků v kapalných (vodných) vzordích, v pevných vzorcíxh po rozkladu

 
Oxford Aztec

Oxford Aztec

doc. Ing. Stanislav Petrík, CSc.

T +420 48535 3672

E stanislav.petrik@tul.cz

Součást SEM
EDS System – AztecEnergy

 • X-Max detektor
 • Kvalitativní a kvantitativní analýza lokálního chemického složení (od Be po Pu)

WDS System - INCAWave

 • INCAWave 500
 • Ultra-přesná analýza lokálního chemického složení
 • Energetický rozsah od 0,17 do 10,84 keV

EBSD System - AZtecHKL

 • HKLNordlysNano
 • Krystalografické informace
 
Plynový chromatograf s FID, µECD a MS detektorem

Plynový chromatograf s FID, µECD a MS detektorem

Mgr. Tereza Hulswit Sázavská, Ph.D.

T +420 48535 3882

E tereza.sazavska@tul.cz

Stanovení nepolárních polutantů v environmentálních matricích.

 
Plynový chromatograf s přímým vstupem a FID + TCD detektorem

Plynový chromatograf s přímým vstupem a FID + TCD detektorem

Mgr. Daniele Silvestri, Ph.D.

T +420 48535 3838

E daniele.silvestri@tul.cz

Monitoring plynných polutantů v reaktorech

 
Plynový chromatograf s tandemovým hmotnostním spektrometrem GC-MS/MS 1

Plynový chromatograf s tandemovým hmotnostním spektrometrem GC-MS/MS 1

Mgr. Tereza Hulswit Sázavská, Ph.D.

T +420 48535 3882

E tereza.sazavska@tul.cz

Stanovení těkavých organických látek a permanentních plynů ve vodách

 
Plynový chromatograf s tandemovým hmotnostním spektrometrem GC-MS/MS 2

Plynový chromatograf s tandemovým hmotnostním spektrometrem GC-MS/MS 2

Mgr. Tereza Hulswit Sázavská, Ph.D.

T +420 48535 3882

E tereza.sazavska@tul.cz

Stopové stanovení perzistentních polutantů v environmentálních matricích.

 
Ramanův mikroskop (Nicolet DXR Microscope, Thermo Scientific)

Ramanův mikroskop (Nicolet DXR Microscope, Thermo Scientific)

Ing. Jana Müllerová, Ph.D.

T +420 48535 3417

E jana.mullerova@tul.cz

Nedestruktivní analýza roztoků a pevných látek, využitelná pro určení struktury molekul, identifikaci látek a jejich směsí.

 

 

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren