Filtrování

Skupina přístrojů

Přístroje

Aerodynamický tunel

Aerodynamický tunel

Ing. Darina Liederhausová, Ph.D., ING.PAED.IGIP

T +420 48535 3862

E darina.jasikova@tul.cz

Aerodynamický tunel umožňuje tvorbu stabilního proudění do 30m/s. Používá se při studiu obtékání modelů prototypů při jejich první optimalizaci a odladění numerických simulací.

 
AMFiT 22 (Antimicrobial Filter Tester)

AMFiT 22 (Antimicrobial Filter Tester)

Ing. Jakub Hrůza, Ph.D.

T +420 48535 7348

E jakub.hruza@tul.cz

Testování bakteriální filtrační účinnosti vzduchových filtrů

 
DFT – 4 (Dust Filter Tester)

DFT – 4 (Dust Filter Tester)

Ing. Jakub Hrůza, Ph.D.

T +420 48535 7348

E jakub.hruza@tul.cz

Testování hrubé filtrace atmosférického vzduchu

 
Dynamicko-mechanický analyzátor Q800

Dynamicko-mechanický analyzátor Q800

Ing. Pavel Srb, Ph.D.

E pavel.srb@tul.cz

Identifikace viskoelastických materiálových vlastností polymerů a kompozitních struktur, creepové vlastnosti polymerů

 
Froude Consine, Worcester, England

Froude Consine, Worcester, England

Ing. Josef Břoušek, Ph.D.

E josef.brousek@tul.cz

Válcová emisní brzda

 
Gleeble System 3500 Hydrawedge II

Gleeble System 3500 Hydrawedge II

Ing. Jiří Bobek, Ph.D.

T +420 48535 3897

E jiri.bobek@tul.cz

Simulátor teplotně deformačních stavů materiálu

 
Handy FluorCam

Handy FluorCam

Mgr. Martin Pusztai, Ph.D.

T +420 48535 3576

E martin.pusztai@tul.cz

Analýza fyziologického stavu, případně kvantifikace, rostlin a jejich částí, lišejníků, řas či sinic na základě časově rozlišené fluorescence chlorofylu, a to v laboratoři i v terénu.

 
Hexapod

Hexapod

Ing. Martin Mazač, Ph.D.

E martin.mazac@tul.cz

Realizace obecného prostorového pohybu nebo silového buzení. Speciální uložení pístnic s nízkým třením pro velmi přesnou reprodukci budících signálů

 
Hydromotor pro rychlé děje

Hydromotor pro rychlé děje

Ing. Martin Mazač, Ph.D.

E martin.mazac@tul.cz

Jednoosé vysokorychlostní zatěžování, realizace „crash“ testů

 
Charpyho kladivo Zwick HIT50P

Charpyho kladivo Zwick HIT50P

doc. Ing. Stanislav Petrík, CSc.

T +420 48535 3672

E stanislav.petrik@tul.cz

Měření rázové a vrubové houževnatosti

 
Chemspeed

Chemspeed

Ing. Mateusz Fijalkowski, Ph.D.

E mateusz.fijalkowski@tul.cz

Robotická platforma pro chemické syntézy

 
InfiniProbe TS 160

InfiniProbe TS 160

Ing. Darina Liederhausová, Ph.D., ING.PAED.IGIP

T +420 48535 3862

E darina.jasikova@tul.cz

InfiniProbe TS 160 je makro objektiv umožňující modifikaci na "long-distance" při 16x zvětšení. Standardně osazen barevnou průmyslovou kamerou JAI nebo Basler. V této konfiguraci používán pro vyhodnocení sprejů a bublinek stínovou metodou nebo při inspekci průmyslových součástek na lince.

 
Jednoosé zatěžovací zařízení

Jednoosé zatěžovací zařízení

Ing. Martin Mazač, Ph.D.

E martin.mazac@tul.cz

Kompaktní zařízení pro jednoosé zatěžovaní menších vzorků

 
Klimatická komora s externími zátěžovými boxy ACU DY 600

Klimatická komora s externími zátěžovými boxy ACU DY 600

Ing. Martina Ryvolová

E martina.ryvolova@tul.cz

Realizace zkoušek v různých teplotních a vlhkostních režimech

 
Krüss DSA30E

Krüss DSA30E

Ing. Kateřina Medková

T +420 48535 895

E katerina.medkova@tul.cz

Měření kontaktního úhlu smáčení

 
Laserová dopplerovská anemometrie

Laserová dopplerovská anemometrie

Ing. Darina Liederhausová, Ph.D., ING.PAED.IGIP

T +420 48535 3862

E darina.jasikova@tul.cz

Laserová dopplerovská anemometrie (LDA), také známá jako laserová dopplerovská velocimetrie (LDV), je optická technika ideální pro neintruzivní 1D, 2D a 3D bodové měření rychlosti a distribuce turbulence ve volných i vnitřních tocích tekutin.

 
Měření tvrdosti CMS

Měření tvrdosti CMS

doc. Ing. Stanislav Petrík, CSc.

T +420 48535 3672

E stanislav.petrik@tul.cz

Měření tvrdosti a dalších mechanických vlastností (Youngův modul) tenkých (submikronových) vrstev

 
Měřící systémy

Měřící systémy

Ing. Martin Mazač, Ph.D.

E martin.mazac@tul.cz

Měření základních fyzikálních veličin z oblasti mechaniky pevných těles

 
MFP 1000 HEPA,  PALAS GmbH

MFP 1000 HEPA, PALAS GmbH

Ing. Jakub Hrůza, Ph.D.

T +420 48535 7348

E jakub.hruza@tul.cz

Testování HEPA filtrů

Určeno pro plošné materiály používané na vysoce účinnou filtraci

 
Mikrovlnný reaktor

Mikrovlnný reaktor

Ing. Mateusz Fijalkowski, Ph.D.

E mateusz.fijalkowski@tul.cz

Hydro a solvotermální syntézy podporované MW polem

 
Particle Image Velocimetry

Particle Image Velocimetry

Ing. Darina Liederhausová, Ph.D., ING.PAED.IGIP

T +420 48535 3862

E darina.jasikova@tul.cz

Particle Image Velocimetry (PIV) je neintruzivní laserová optická měřicí technika pro výzkum a diagnostiku proudění, turbulenci. Nachází uplatnění při vývoji mikrofludických čipů, vývoji sprejů, atomizaci kapalin nebo aerifikaci plynů. Dalším rozšířením je metoda Laser Induced fluorescence (LIF), která se používá při měření teplotních polí kapalin v uzavřených nádobách.
Platforma Dantec Dynamics nabízí řadu řešení PIV, která vyhovují různým potřebám výzkumu. Základní systémy využívají jednu kameru k měření dvou složek rychlosti v rovině. Pokročilejší systémy využívají více kamer k měření tří složek rychlosti buď v rovině nebo v objemu.

 
Porometr 3G Micro + Macropulos 55

Porometr 3G Micro + Macropulos 55

Ing. Kateřina Medková

T +420 48535 895

E katerina.medkova@tul.cz

Testování velikosti pórů Bublinkovou metodou

 
Powertrain - TES Vsetín

Powertrain - TES Vsetín

Ing. Robert Voženílek, Ph.D.

T +420 48535 3154

E robert.vozenilek@tul.cz

Možnost zkoušení pohonu 4x4

Možnost zkoušení celého hnacího ústrojí (spal. motor – převodovka – rozvodovka  - poloosa – kolo)

 
Pulzní laser NewWave Gemini

Pulzní laser NewWave Gemini

Ing. Darina Liederhausová, Ph.D., ING.PAED.IGIP

T +420 48535 3862

E darina.jasikova@tul.cz

Gemini PIV je kompaktní duální laserový vysoce stabilní systém. Je to zdroj pulsního světla pro Particle Image Velocimetry (PIV). Výstupní energie 200 mJ (532nm), 45mj (355nm) a 40mJ (266nm) při opakovací frekvenci 15Hz. Umožňuje externí TTL synchronizaci vzájemně nezávislých Q-spínačů.

 

 

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren