Projekt Oddělení enviromentální chemie

 • ADVAnced technologies for sustainable bioremediation of persistent POLutants detail
 • Advanced wastewater treatment for abatement of pathogens, active genetic material, and pollutants. detail
 • Bioplasty založené na polymerech rostlinných gum - nový biodegradabilní materiál pro aplikace v obalové technice potravin detail
 • Charakterizace reaktivních forem kyslíku a jejich komplexních reakcí v systémech na bázi persíranů detail
 • Inovativní fotokatalytické stěrky a přísady do betonu. detail
 • Konverze rtuti na solidifikovaný sulfid rtuťnatý detail
 • LAB-NEC: Laser-Based design of Nanoalloys for Enantioselective Catalysis detail
 • Laserové záření jako nástroj pro kontrolované řízení počtu interagujících míst mezi kovy a jejich nosiči v nanokatalyzátorech detail
 • Management of urban water resources in Central Europe facing climate change detail
 • Modernizace a upgrade VVI Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost. detail
 • Monitoring a odstraňování mikropolutantů v systémech zvyšujících retenční schopnosti krajiny detail
 • Monitoring kvality závlahové vody pro zemědělské účely detail
 • Nanobiokompozity vytvořené z přírodních bioaktivních látek a jejich využití pro náhradu ropných produktů detail
 • Nanočástice elementárního železa a cyklodextriny – jejich synergický účinek pro čištění vod detail
 • Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost detail
 • Nízkonákladové systémy čištění vod detail
 • Novel Ways to Monitor and Eliminate Chlorinated & Fluorinated persistent chemicals in environmental sources and study of their health and environmental risks detail
 • Odstraňování antibiotik a rezistentních bakteriálních genů z odpadních vod pomocí inovativní technologie na bázi síranových radikálů detail
 • Optimalizace souboru opatření pro zemědělská povodí v rámci procesu pozemkových úprav detail
 • Porézní biologické 2D membrány a 3D struktury vystavěné z polysacharidů funkcionalizovaných rostlinných gum a jejich environmentální aplikace detail

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren