Projekt Oddělení enviromentální chemie

 • Porozumění a charakterizace reaktivních forem kyslíku v systémech na bázi persíranů detail
 • PROSYKO 2 - Kompozitní přípravek na bázi vermikulitu pro zemědělské účely - bal.13 detail
 • Sorpční modul pro likvidaci těžké havárie jaderné elektrárny - ÚJV ŘEŽ detail
 • Studium rolí ferátů a modifikovaného nanoželeza v aktivačním procesu persulfátů detail
 • Udržitelné porézní 2D membrány a 3D houby pro odstraňování a detekci mikroplastů a nanoplastů detail
 • Udržitelný a ekologický přístup k přípravě uhlíkových struktur s nanokompozity MXenes a přírodních gum pro energetické a environmentální aplikace detail
 • Udržitelný vývoj dvourozměrných uhlíkových nanostruktur vyztužených biogumem MXene detail
 • ULTRA-SMALL: Laserová syntéza extrémně malých nanočásticových slitin pro vývoj účinných katalyzátorů detail
 • Visegrad Fund – Stanislaw Waclawek detail
 • Visegrad Fund_S. Waclawek_D. Lukowiec detail
 • Využití krátkodobých RAdiostopovačů a vývoj jejich DEtekčních METod pro popis procesů, ovlivňujících transport kontaminantů v životním prostředí detail
 • Využití krátkodobých RAdiostopovačů a vývoj jejich DEtekčních METod pro popis procesů, ovlivňujících transport kontaminantů v životním prostředí detail
 • Využití odpadního materiálu z vápencových lomů v kombinaci s biouhlem ke zlepšení půdních vlastností zemědělsky využívaných ploch detail
 • Vývoj a testování kombinované sanační metody redoxně-oxidační in-situ bioremediace chlorovaných rozpouštědel detail
 • Vývoj chytré retenční nádrže na dešťovou vodu - SmartRainFlow detail
 • Vývoj mobilní modulární technologie odstranění pesticidních látek, farmak a hormonů pro úpravu surové vody detail
 • Výzkum a vývoj ekologického filtru pitné vody s použitím nanovrstvy grafenu detail
 • Výzkum a vývoj ekologického filtru pitné vody s použitím nanovrstvy grafenu detail
 • Výzkum podmínek a forem aplikace produktů lignitu jako sorbentu amoniaku a stimulátorů biologické aktivity rostlinných buněk detail
 • Výzkum podmínek pro biochemické aplikace lignitu v půdách detail

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren