Centrum pokročilých materiálů a efektivních budov

  • Název: Centrum pokročilých materiálů a efektivních budov
  • Akronym: CAMEB
  • Poskytovatel: TAČR
  • Program: Národní centra kompetence
  • Koordinátor: České vysoké učení technické v Praze
  • Doba trvání: 1.1.2019 – 31.12.2022
  • Výše podpory: 100 mil. Kč
  • Výše podpory pro TUL:  9 mil. Kč
  • Web projektu: https://www.cameb.cz/

Anotace projektu:
Motivací pro založení Národního centra kompetence CAMEB je ubývání, resp. řídnutí neobnovitelných přírodních zdrojů, a to jak materiálových, tak energetických, a dopad tohoto jevu do stavitelství. Cílem bylo vytvořit centrum, kde se soustředí znalosti pro inovace ve stavitelství – kromě postupného zdokonalování stávajících technologií, materiálů a procesů chceme v souladu s obecnými průmyslovými trendy také propojovat stavebnictví s ostatními obory, zejména informačními technologiemi, kybernetikou a řízením procesů.
CXI je zapojeno do řešení dvou výzkumných projektů.
STD4.0
Hlavním cílem pro CXI bylo zavedení pokročilých metod augmented reality do procesu přípravy stavby, optimalizace procesu přípravy BIM strukturovaných dat včetně návrhu automatizovaných konverzních nástrojů, využití nositelných AR zařízení pro efektivní komunikaci se zákazníkem – jako pilotní implementaci jednoho z prvků Stavebnictví 4.0.
RESOPT
V souvislosti s přechodem na výstavbu téměř nulových budov po roce 2020 se hledají řešení, která umožňují výrazně zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie při zachování optimálních podmínek vnitřní prostředí budov. Projekt se zabývá vývojem pokročilých metod pro návrh skladby zdrojů a akumulačních kapacit a nových algoritmů pro jejich řízení s využitím pokročilých funkcí jako jsou predikce podmínek vnějšího prostředí, predikce a sledování uživatelského chování, dynamika budovy či implementované zjednodušené modely hlavních prvků systému.

Partneři projektu:
České vysoké učení technické v Praze
Vysoké učení technické v Brně
Mendelova univerzita v Brně
i5 architekti inženýři s.r.o.
D Rýmařov s. r. o.
INFRAM a.s.
KNAUF Praha, spol. s r. o.
Siemens, s.r.o.

Ing. Jan Kočí

Hlavní řešitel za TUL

Ing. Jan Kočí

T +420 48535 3606, +420 725 578 591

E jan.koci@tul.cz

Digitalizace, řízení, podniková a softwarová architektura, integrace

 

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren