Enhanced In Situ Bioremediation for Contaminated Land Remediation

  • Název: Enhanced In Situ Bioremediation for Contaminated Land Remediation
  • Akronym: EiCLaR
  • Poskytovatel: European Commission
  • Program: Horizon 2020
  • Koordinátor: Ecole Centrale de Lyon
  • Trvání. 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
  • Grant: for TUL 200 000 EUR
  • Web: www.eiclar.org
 

Anotace projektu:

Tým projektu EiClar tvoří 18 partnerů z Evropy a Číny, hlavním koordinátorem je Ecole Centrale v Lyonu. Projekt EiCLaR se zaměřuje na výzkum a vývoj bioremediačních technologií pro sanaci in-situ. Cílem je vyvinout průmyslově využitelné technologie, které umožní rychlé a účinné (technologicky i ekonomicky) odstranění kontaminace z horninového prostředí (chlorovaná rozpouštědla, těžké kovy, uhlovodíky). Projekt se zaměřuje především na tyto technologie: elektro-nanobioremediace, monitorovaná bioaugmentace, bioremediace a zesílená fytoremediace. Cílem je rozšířit rozsah jejich použití na průmyslové lokality obsahující komplexní směsi znečišťujících látek s vysokými koncentracemi. Metody projektu EiClar povedou k environmentálně udržitelným technologiím s minimálními negativními dopady a výsledky projektu budou k dispozici širokému okruhu odborníků (výzkumným pracovníkům, správcům lokalit, vývojářům, zadavatelům veřejných zakázek, poskytovatelům služeb a dodavatelům sanačních technologií) v celé EU a Číně.

Partneři:
Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches – Technischwissenschaftlicher Verein EV
University of Stuttgart
Photon Water Technology s. r. o.
Luleå tekniska universitet
Technická univerzita v Liberci
SPAQUE
Contaminated Land: Applications Inreal Environments
Dutch Sino Business Promotions
BoSS Consult GmbH
Serpol
Ekogrid Oy

Ing. Jaroslav Nosek, Ph.D.

Hlavní řešitel za TUL

Ing. Jaroslav Nosek, Ph.D.

T +420 48535 3895

E jaroslav.nosek1@tul.cz

Pokročilé sanační technologie (elektro-geochemicky podporované sanační technologie).

 

Hlavní partneři

Skupina UJV
Škoda Auto
AWAL
Elmarco
Česká Zbrojovka
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Atrea
Innogy
Auren