Modernizace a upgrade VVI Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost

  • Název: Modernizace a upgrade VVI Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost
  • Akronym: Pro-NanoEnviCz II
  • Poskytovatel: MŠMT  
  • Program: OP VVV
  • Koordinátor: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR v.v.i.
  • Doba trvání: 1.1.2020 – 31.12.2022
  • Výše podpory TUL: 14 907 865Kč
  • Web projektu: www.nanoenvicz.cz/en/services

Anotace projektu:
Projekt přímo navazuje na program stávající výzkumné infrastruktury NanoEnviCz a doplňuje ji v oblasti kriticky chybějícího přístrojového vybavení a expertíz. Pořízení nových přístrojů posílí výzkumný potenciál infrastruktury a povede k úspěšnému splnění vědeckých cílů zaměřených na syntézu, komplexní charakterizaci, optimální nastavení funkčních vlastností a objasnění možných aplikací nanomateriálů v rámci ochrany životního prostředí a při stanovení jejich potenciální nebezpečnosti. Na TUL jsou součástí projektu dva přístroje: LC-HRMS pro identifikaci a stanovení polutantů, léčiv a jejich metabolitů v environmentálních a medicínských matricích a NMR pro validaci chemické struktury nově syntetizovaných nanomateriálů.

Partneři projektu:
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.
Technická univerzita v Liberci
Ústav anorganické chemie
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Univerzita Palackého v Olomouci
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.

Hlavní partneři

Skupina UJV
Škoda Auto
AWAL
Elmarco
Česká Zbrojovka
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Atrea
Innogy
Auren