Národní centrum kompetence pro materiály, pokročilé technologie, povlakování a jejich aplikace

 • Název: Národní centrum kompetence pro materiály, pokročilé technologie, povlakování a jejich aplikace
 • Akronym: MATCA
 • Poskytovatel: TAČR
 • Program: Národní centra kompetence
 • Koordinátor: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
 • Doba trvání: 1.1.2019 – 30.12.2022
 • Výše podpory: 100 mil. Kč
 • Výše podpory pro TUL:  8 710 000 Kč
 • Web projektu: matca.cz

Anotace projektu:
Centrum má za cíl urychlit vývoj a průmyslové rozšíření plazmatických, laserových a aditivních technologií za účelem přípravy, úpravy a zplyňování průmyslově využitelných materiálů. Přestože jednotlivé technologie v poslední době zaznamenaly v průmyslovém nasazení řadu úspěchů, není jejich potenciál ani zdaleka využit. Vzhledem k šíři tohoto potenciálu a budoucímu dopadu na měnící se ekonomiku představuje zvládnutí, rozvoj a propojování těchto technologií úkol strategické důležitosti. Dílčí projekty řešené v rámci centra se zabývají problémy napříč celým životním cyklem produktu od výroby, přes obnovu až po likvidaci, to vše s důrazem na šetrnost životnímu prostředí a využití nerostných surovin.
V rámci NCK MATCA je Technická univerzita v Liberci zapojena do řešení 3 výzkumných balíčků, které se zabývají problematikou produkčního kovového 3D tisku a zpracování kompozitních materiálů.

Partneři projektu:
Technická univerzita v Liberci 
Masarykova univerzita
CARDAM s.r.o.
Česká zbrojovka a.s.
Univerzita Palackého v Olomouci
BENEŠ a LÁT a.s.
L.E.T. optomechanika Praha, spol. s r.o.
HVM PLASMA, spol. s r.o.
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.
CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU spol. s r.o.
SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o.
Vakuum servis s. r. o.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Ústav termomechaniky AV ČR v.v.i.
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.
OZM Research s.r.o.
Biologické centrum AV ČR, v.v.i.

Ing. Jiří Šafka, Ph.D.

Hlavní řešitel za TUL

Ing. Jiří Šafka, Ph.D.

T +420 48535 3801

E jiri.safka@tul.cz

 • Průmyslový 3D tisk termoplastů a fotopolymerů (FDM/SLA)
 • Nasazení 3D tisku v průmyslové výrobě a prototypování
 • Prototypové odlévání polyuretanů a epoxidů do silikonových forem

 • Vedoucí Oddělení 3D technologií

 

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren