Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Design a syntéza funkcionalizovaných magnetických nanočástic pro efektivní odstranění nových per- a polyfluorovaných sloučenin (PFAS) z vody detail
 • Distributed Artificial Intelligent Systems - MŠMT detail
 • European MIC Network – New paths for science, sustainability and standards detail
 • Mikroplasty uvolněné z textilu ve vodních ekosystémech: identifikace, charakterizace a hodnocení účinků detail
 • Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost detail
 • Povrchově upravená nanovlákenná struktura pro zvýšenou tvorbu biofilmu v mikrobiálních palivových článcích detail
 • Průlomové laserové technologie pro chytrou výrobu, vesmírné a biotechnologické aplikace detail
 • Průlomové laserové technologie pro chytrou výrobu, vesmírné a biotechnologické aplikace - jednorázové částky detail
 • Snižování znečištění těžkými kovy v zemědělství "Metallica" detail
 • Upgrade a modernizace VVI Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost detail
 • Vliv mikrobiální aktivity na životnost kontejneru pro hlubinné úložiště radioaktivního odpadu detail

Hlavní partneři

Skupina UJV
Škoda Auto
AWAL
Elmarco
Česká Zbrojovka
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Atrea
Innogy
Auren