Nové výzvy - národní archiv

Otevřená výzva DOPRAVA 2030

TAČR zveřejnil na svých stránkách výzvu DOPRAVA 2030. Cílem tohoto programu je podpora výzkumu a inovací v oblasti dopravy.

Termín pro podání návrhů: 24.4.2024

Stručné shrnutí výzvy naleznete zde

 Otevřená výzva ZEMĚ II

Ministerstvo zemědělství na svých stránkách zveřejnilo veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích Programu ZEMĚ II.

Termín pro podání návrhů: 26. 7. 2023

Stručné shrnutí výzvy naleznete zde

Otevřená výzva Prostředí pro život

TAČR zveřejnil na svých stránkách 7. výzvu Prostředí pro život. Cílem tohoto programu je podpora výzkumu a inovací v oblasti životního prostředí.

Termín pro podání návrhů: 13.9.2023

Stručné shrnutí výzvy naleznete zde

Otevřená výzva DOPRAVA 2030

TAČR zveřejnil na svých stránkách výzvu DOPRAVA 2030. Cílem tohoto programu je podpora výzkumu a inovací v oblasti dopravy.

Termín pro podání návrhů: 28.6.2023

Stručné shrnutí výzvy naleznete zde

Otevřená výzva Delta 2

TAČR na svých stránkách zveřejnil 5. veřejnou soutěž programu DELTA 2. Pro tuto výzvu jsou jako partnerské lokality tyto země: Korejská republika, Spolková republika Německo (pouze Sasko), USA, Izrael, Tchaj-wan.

Termín pro podání návrhů: 19. 7. 2023

Stručné shrnutí výzvy naleznete zde

Otevřená výzva MŠMT INTER-ACTION USA

MŠMT na svých stránkách zveřejnilo veřejnou soutěž v programu Inter-excellence s partnerem z USA v kategorii základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, a to se zaměřením do všech vědných oblastí.

Termín pro podání návrhů: 30.6.2023

Stručné shrnutí výzvy naleznete zde

Otevřená výzva M-ERA-NET


Technologická agentura ČR zveřejnila na svých stránkách výzvu M-ERA-NET. Cílem tohoto programu je podpora materiálového výzkumu a inovací.

Termín pro podání návrhů: 16.5.2023

Stručné shrnutí výzvy naleznete zde

Otevřená výzva MV SECTECH


Ministerstvo vnitra zveřejnilo na svém webu výzvu 2. veřejné soutěže Programu bezpečnostního výzkumu ČR 2021-2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií (SECTECH).

Termín pro podání návrhů: 3. května 2023

Stručné shrnutí výzvy naleznete zde

Otevřená výzva TAČR TREND - 10. veřejná soutěž Technologičtí lídři


TAČR na svých stránkách zveřejnil 10. veřejnou soutěž programu TREND v podprogramu Technologičtí lídři.

Termín pro podání návrhů: 24. 5. 2023

Stručné shrnutí výzvy naleznete zde

Otevřená výzva TAČR TREND - 9. veřejná soutěž

Technologická agentura ČR zveřejnila 9. veřejnou soutěž programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND v podprogramu NOVÁČCI.

Termín pro podání návrhů: 11. 1. 2023

Stručné shrnutí 9. veřejné soutěže naleznete zde

Otevřená výzva OP TAK APLIKACE - 1. veřejná soutěž

Ministerstvo průmyslu a obchodu a Agentura API zveřejnilo veřejnou soutěž OP TAK Aplikace. Cílem výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Termín pro podání návrhů: 31. 1. 2023

Stručné shrnutí výzvy naleznete zde

Otevřená výzva CHIST-ERA Call 2022 Výzva v oblasti ICT

Mezinárodní síť CHIST-ERA ERA-NET Cofund vyhlásila mezinárodní výzvu CHIST-ERA Call 2022, která je zaměřená na podporu výzkumu v oblasti ICT.  Koordinátorem této výzvy v ČR je TAČR.

Témata výzvy jsou:

  • Security and Privacy in Decentralised and Distributed Systems (SPiDDS)
  • Machine Learning-based Communication Systems, towards Wireless AI (WAI)

Termín pro podání návrhů: 2. 2. 2023

Otevřená výzva TAČR DELTA 2

Technologická agentura ČR zveřejnila 4. veřejnou soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2. Tato výzva je zaměřena na podporu mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu českých podniků a výzkumných organizací s organizacemi z vybraných zemí.

Termín pro podání návrhů: 13. července 2022

Stručné shrnutí výzvy naleznete zde

Otevřená výzva MŠMT_EIG CONCERT Japan 2022

MŠMT zveřejnilo na svých stránkách výzvu EIG CONCERT Japan 2022. Cílem tohoto programu je podpora mezinárodní spolupráce s Japonskem na téma „Design of Materials with Atomic Precision"

Termín pro podání návrhů: 18. července 2022

Stručné shrnutí výzvy naleznete zde

Otevřená výzva ZEMĚ

Ministerstvo zemědělství na svých stránkách zveřejnilo veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích Programu ZEMĚ.

Termín pro podání návrhů: 13. července 2022

Stručné shrnutí výzvy naleznete zde

 

Otevřená výzva TAČR THÉTA

Technologická agentura České republiky zveřejnila 5. veřejnou soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti energetiky.

Termín pro podání návrhů: 27. července 2022

Stručné shrnutí výzvy naleznete zde

Otevřené výzvy GAČR

Grantová agentura České republiky vyhlásila veřejnou soutěž napříč všemi vědními obory v základním výzkumu.

Termín pro podání návrhů: 7.4.2022

Stručné shrnutí všech otevřených výzev GAČR naleznete zde

Otevření výzvy programu INO:EX - Středočeské inovační centrum

Program INO je rychlá a efektivní podpora pro malé a střední firmy, které chtějí úspěšně inovovat stávající výrobky nebo služby.

Výše podpory: 50-500 tis. Kč
Míra podpory: je nejvýše 65%
Délka trvání programu od spuštění: 9 měsíců
Plánované vyhlášení programu INO: EX: 4.4.2022

INOvuj produkt (s-ic.cz)

Otevřená výzva DOPRAVA 2020+

Technologická agentura České republiky spolu s Ministerstvem dopravy zveřejnili 4. veřejnou soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy.

Termín pro podání návrhů: 1. června 2022

Stručné shrnutí výzvy naleznete zde

 

Mezinárodní cofundová výzva M-ERA.NET 3

M-ERA.NET je silná evropská síť veřejných finančních organizací, která podporuje národní a regionální programy financování výzkumu a inovací v oblasti materiálů a bateriových technologií na podporu Green Deal.

Termín pro podání návrhů: 15. června 2022

Stručné shrnutí výzvy naleznete zde

Otevřená výzva bezpečnostního výzkumu OPSEC (Ministerstvo vnitra)

Ministerstvo vnitra zveřejnilo na svých stránkách výzvu bezpečnostního výzkumu OPSEC. Hlavním cílem programu OPSEC je systematicky podněcovat a rozvíjet zájem výzkumné a inovační sféry o zapojení do řešení bezpečnostních výzev pro moderní společnost.

Termín pro podání návrhů: 8. června 2022

Stručné shrnutí výzvy naleznete zde

Inovační vouchery Libereckého kraje

Liberecký kraj na svých stránkách zveřejnil výzvu v programu Regionální inovační program. Maximální výše dotace je 200 tis., míra podpory 70% a žadatelem může být podnikatelský subjekt se sídlem či provozovnou v Libereckém kraji.

Termín pro podání návrhů: 15.6.2022

Otevřené výzvy TAČR TREND - 6. a 7. veřejná soutěž

Technologická agentura ČR zveřejnila 6. a 7. veřejnou soutěž programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND.

Termín pro podání návrhů:

  • 6. veřejná soutěž (leadři) 16. června 2022
  • 7. veřejná soutěž (5G) 13. června 2022

Stručné shrnutí 6. veřejné soutěže naleznete zde a 7. veřejné soutěže naleznete zde

Otevřená výzva k Česko - Rakouské, Česko - Francouzské a Česko - Německé projekty zaměřené na mobilitu

MŠMT otevřelo výzvy na řešení projektů, které napomáhají v navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech (Rakousko, Franci, Německo), a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků a pracovnic spolupracujících na přípravě mezinárodních projektů základního výzkumu.

Termín pro podání návrhů: 30. června 2022

Stručné shrnutí výzvy Rakousko, Francie, Německo

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren