Vývoj mobilní energeticky nezávislé jednotky úpravny pitné vody pro pohotovostní nasazení v krizových situacích

  • Název: Vývoj mobilní energeticky nezávislé jednotky úpravny pitné vody pro pohotovostní nasazení v krizových situacích
  • Akronym: IMPACT
  • Poskytovatel: Ministerstvo vnitra
  • Program: Bezpečnostní výzkum
  • Koordinátor: ENVI-PUR, s.r.o.
  • Doba trvání: 1.1.2021 – 31.12.2022
  • Výše podpory: 11 480 000Kč

Anotace projektu:
V krizových situacích, kdy dochází k problémům se zásobováním pitnou vodou (povodně, znečištění či nedostatečná kapacita zdroje, humanitární a evakuační akce) je nezbytné zajistit její rychlou dodávku. To však může být při využití stávajících kapacit problém a je nutné hledat sekundární zdroj PV. Projekt tuto problematiku řeší vývojem mobilní jednotky úpravny PV, kterou bude možné do 24 h zprovoznit v daném místě a zajistit dodávky PV.
Technologie úpravy bude založena na mikro-/ultrafiltraci (separace biologických agens) v kombinaci se sorpcí na uhlíkových nanotrubičkách (retence nebezpeč. chemikálií) a dezinfekci. Technologie bude instalována v kontejneru s vlastním dieselagregátem (nezávislost na okolní elektrické síti), čímž se zvýší její aplikační potenciál pro pohotovostní nasazení.

Partneři projektu:
Technická univerzita v Liberci

Ing. Mgr. Lukáš Dvořák, Ph.D.

Hlavní řešitel za TUL

Ing. Mgr. Lukáš Dvořák, Ph.D.

T +420 48535 3260

E lukas.dvorak@tul.cz

Membránové bioreaktory; technologie vody; aplikace nanomateriálů

 

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren