Seznam zaměstnanců

Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.

Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.

T +420 48535 3526

E tomas.martinec@tul.cz

Kancelář L04417

Zařazení
 • Ústav mechatroniky a technické informatiky (MTI): člen katedry
 • Oddělení mechatronických systémů a robotiky (OMR): člen(ka) oddělení
IS/STAG
profil na portálu STAG
Specializace
Embedded aplikace v oblasti měření a zpracování signálů
Měření a řízení teplotních polí
Průmyslová automatizace, PLC, SCADA
Vývoj nových materiálů (technologie Slush, kompozity)
Využití robotů při vývoji kompozitních materiálů
Další funkce

Účast na řešení projektů

 • Výzkumné centrum TEXTIL a Výzkumné centrum TEXTIL II - spolupráce na vývoji měřících a komunikačních modulů
 • OPVK CZ.1.07/2.2.00/07.0008 - Inteligentní multimediální E-learningový portál: zpracovatel E-learningového materiálu, expert v oblasti online a offline streamování a v archivaci přednášek
 • OPVK CZ.1.07/2.3.00/09.0103 - Podpora a motivace žáků základních a středních škol k jejich budoucímu zapojení do výzkumu a vývoje v technických oborech: odborný pracovník vývoje didaktických pomůcek
 • OPVK CZ.1.07/2.3.00/09.0235 - Nové talenty pro vědu a výzkum: vývoj demonstračního zařízení, tvorba výukových materiálů
 • CZ.1.07/2.2.00/29.0011 - Zkvalitnění a rozšíření možností studia na TUL pro studenty se SVP: expert dohlížející na vybavení učebny pro streamování
 • CZ.1.07/2.2.00/07.0247 - Reflexe požadavků průmyslu na výuku v oblasti automatického řízení a měření: pedagog
 • MPO FR-TI1/266 - Inovace technologie výroby umělých kůží: zástupce vedoucího za TUL jako spoluřešitele
 • CZ.1.07/2.3.00/30.0024 - Rozvoj řešitelských týmů projektů VaV na Technické univerzitě v Liberci: Postdok
 • LO1201 - Rozvoj Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci: Junior researcher
 • LJ14005 - Nové aplikace v technologii výroby a použití kompozitních rámů z vláknových kompozitů: programování robotů, výroba prototypů
 • TAČR TH01020796 - Optimalizace tepelných toků na laminovacím stroji s použitím moderních metod modelování: hlavní řešitel za TUL jako spoluřešitele

 

 

2023

2022

 • ŠEVČÍK, L., PETRŮ, M., MARTINEC, T. a HANČIL, D. Detekovací stanice vad automobilních filtrů [funkční vzorek]
 • ŠEVČÍK, L., PETRŮ, M., MARTINEC, T. a PRISLINGER, M. Funkční vzorek jednoticího zařízení [funkční vzorek]
 • ŠEVČÍK, L., PETRŮ, M., MARTINEC, T. a PRISLINGER, M. Funkční vzorek systému transportu semen [funkční vzorek]
 • MAŠÍN, I., MARTINEC, T., BUCHTA, J. a MALENA, V. Inteligentní plynový ohřívač vzduchu [funkční vzorek]
 • PETRŮ, M. aj. Modulární platforma pro autonomní podvozky specializovaných elektrovozidel pro dopravu nákladu a zařízení - Generace 0 [funkční vzorek]
 • VOŽENÍLEK, R. aj. Modulární platforma pro autonomní podvozky specializovaných elektrovozidel pro dopravu nákladu a zařízení - Generace 1 [funkční vzorek]
 • MARTINEC, T. aj. Plynový ohřívač vzduchu a topný systém obsahující alespoň jeden takový plynový ohřívač vzduchu [užitný vzor] Zapsán 20220607 pod číslem 36118. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0036/uv036118.pdf

2021

 • MLÝNEK, J., RAHIMIAN KOLOOR, S. S., MARTINEC, T. a PETRŮ, M. Fabrication of High-Quality Straight-Line Polymer Composite Frame with Different Radius Parts Using Fiber Winding Process Polymers 1. vyd. Basel: MDPI, 2021, roč. 13, č. 4. S. neuvedeny (22 stranky). ISSN: 2073-4360. https://www.mdpi.com/2073-4360/13/4/497
 • PETRŮ, M. aj. Funkční vzorek nosného prvku rámové konstrukce [funkční vzorek]
 • MALENA, V. aj. Inteligentní regulační subsystém pro ohřívače vzduchu [funkční vzorek]
 • MARTINEC, T. Snímač kvality povrchu vytvořeného 3D tiskem [užitný vzor] Zapsán 20210803 pod číslem 35302. https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PUV/38885&plang=CS
 • SVRČEK, J., TŮMA, P. a MARTINEC, T. Více směrový 3D tisk s využitím průmyslového robota [souhrnná výzkumná zpráva].

2020

2019

 • MLÝNEK, J., PETRŮ, M. a MARTINEC, T. Design of composite frames used in agricultural machinery TAE 2019 - Proceeding of 7th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2019 1. vyd. Praha: Czech University of Life Sciences, 2019 S. 396 – 401. ISBN: 978-80-213-2953-9. https://2019.tae-conference.cz/proceeding/TAE2019-068-Jaroslav-Mlynek.pdf
 • MALENA, V. aj. Hořák na principu kinetického spalování [funkční vzorek] https://cxi.tul.cz/vysledky/projekt-tacr-epsilon-th03020122
 • MLÝNEK, J., PETRŮ, M. a MARTINEC, T. Mathematical Modelling and Calculation of Suitable Robot Trajectory in Composite Frame Manufacturing Recent Trends in Fibrous Matherial Science 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2019 S. 183 – 210. ISBN: 978-80-7494-493-2.
 • SVRČEK, J. aj. Metodika pro měření a eliminaci polohových chyb robota při 3D tisku [souhrnná výzkumná zpráva].
 • PETRŮ, M., MLÝNEK, J. a MARTINEC, T. Optimization of Industrial Robot Trajectory in Composite Production Proceedings of the 2018 18th International Conference on Mechatronics - Mechatronika, ME 2018 1. vyd. Brno: Brno University of Technology, 2019 S. 270 – 275. ISBN: 9788021455443.
 • PETRŮ, M., MLÝNEK, J., MARTINEC, T. a RYVOLOVÁ, M. Vybranné postupy konstruování kompozitu vyztuženého dlouhými vlákny 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2019 ISBN: 978-80-7494-477-2.

2018

2017

2016

2015

 • PETRŮ, M. aj. Analysis and Study of Vibrations of a Clamping Device used for Winding Carbon Fibers into the Core of a Frame EAN 2015 - 53rd Conference on Experimental Stress Analysis 1. vyd. Prague: Technical University of Prague, 2015 S. 287 – 292. ISBN: 9788001057346.
 • PETRŮ, M., RYVOLOVÁ, M., MARTINEC, T. a LEPŠÍK, P. Analysis of Changes in the Surface Quality of a UD Prepregs Composite due to Mechanical Loading Materials Science Forum 1. vyd. Švýcarská konfederace: Trans Tech Publications Inc., 2015 S. 109 – 112. ISBN: 9783038354697, ISSN: 0255-5476.
 • MARTINEC, T., MLÝNEK, J. a PETRŮ, M. Calculation of the robot trajectory for the optimum directional orientation of fibre placement in the manufacture of composite profile frames Robotics and Computer-Integrated Manufacturing 1. vyd. Boston: Elsevier, 2015, roč. 35, č. 10. S. 42 – 54. ISSN: 0736-5845. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0736584515000228
 • MARTINEC, T. a BUCHTA, J. Robotised line for glass finishing with automatic quality check using robot vision, 2D vision and 3D vision [souhrnná výzkumná zpráva].
 • MARTINEC, T., RYVOLOVÁ, M., SRB, P. a KEJZLAR, P. Vlákny vyztužené kompozity [souhrnná výzkumná zpráva].
 • MARTINEC, T. aj. Výzkumná zpráva - optimalizace tepelných toků na laminovacím stroji s použitím moderních metod modelování [souhrnná výzkumná zpráva].

2014

 • MLÝNEK, J. a MARTINEC, T. Mathematical Model of Compositemanufacture and Calculation of Robot Trajectory Proceedings of the 16 th International Conference on Mechatronics – Mechatronika 2014 1. vyd. Brno: Brno University of technology, 2014 S. 345 – 351. ISBN: 978-80-214-4817-9. http://mechatronika2014.cedupoint.cz/
 • MARTINEC, T. Optimalizace výrobního procesu, návrh hardwarového a softwarového řešení automatického řízení pro montážní linku [souhrnná výzkumná zpráva].
 • MARTINEC, T. aj. Systém pro nanášení funkčních aditiv na kompozitní nanovlákenné tkaniny a následnou stabilizaci [poloprovoz]. 2014.
 • MARTINEC, T. Technická pomoc při stabilizaci výroby na Slush linkách [souhrnná výzkumná zpráva].

2013

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren