Tým Oddělení nanochemie

doc. RNDr. Michal Řezanka, Ph.D.

doc. RNDr. Michal Řezanka, Ph.D.

T +420 48535 3445

E michal.rezanka@tul.cz

Organická chemie, funkcionalizace nanomateriálů

2022

2021

 

Ostatní členové

Mohamed M. Ahmed

Mohamed M. Ahmed

E mohamed.ahmed@tul.cz

2021

 
Christopher Hobbs

Christopher Hobbs

T +420 48535 3863

E christopher.hobbs@tul.cz

2020

 
Ing. Ilona Krabicová

Ing. Ilona Krabicová

T +420 48535 3863

E ilona.krabicova@tul.cz

Nanotechnologie

Organická chemie

Cyklodextrinové polymery

2022

2021

2020

2017

2016

 • STRNADOVÁ, K. aj. Functionalization and biocompatibility evaluation of drawn fibers for neural tissue implants Fiber Society 2016 Spring Conference: Textile Innovations - Opportunities and Challenges Fiber Society, 2016 S. 126 – 127. ISBN: 978-2-9556560-0-6.
 • STRNADOVÁ, K. aj. Příprava orientovaných scaffoldů pro tkáňové inženýrství metodou drawing VIII. mezinárodní konference Bioimplantologie 2016 Brno: , 2016 S. 38 – 39. ISBN: 978-80-7392-251-1.

2015

 • LUKÁŠEK, J. aj. New Aligned Microfibers for Tissue Engineering Nanocon 2015: 7th International Conference on Nanomaterials - Research and Application Ostrava: TANGER Ltd., 2015 S. 399 – 403. ISBN: 978-80-87294-63-5.
 
Mgr. Veronika Máková, Ph.D.

Mgr. Veronika Máková, Ph.D.

T +420 48535 3445

E veronika.makova@tul.cz

2022

 • HOTAŘ, V., STARÁ, M., MÁKOVÁ, V. a NIKENDEY HOLUBOVÁ, B. Present state of 3D printing from glass Pure and Applied Chemistry Berlin: De Gruyter, 2022, roč. 94, č. 2. S. 169 – 179. ISSN: 0033-4545. https://doi.org/10.1515/pac-2021-0707

2021

2020

 • MÁKOVÁ, V. aj. (1S,2S)-Cyclohexane-1,2-diamine-based Organosilane Fibres as a Powerful Tool Against Pathogenic Bacteria Polymers 1. vyd. MDPI AG, 2020, roč. 12, č. 1. S. neuvedeny (12 stran). ISSN: 2073-4360. https://www.mdpi.com/2073-4360/12/1/206
 • SWAR, S. aj. A comparative study between chemically modified and copper nanoparticle immobilized Nylon 6 films to explore their efficiency in fighting against two types of pathogenic bacteria European Polymer Journal 1. vyd. PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2020, roč. 122, č. 1(1). S. neuvedeny (12 stran). ISSN: 0014-3057. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014305719318567?via=ihub
 • NIKENDEY HOLUBOVÁ, B. aj. Novel chapter in hybrid materials: One-pot synthesis of purely organosilane fibers Polymer 1. vyd. Elsevier BV, 2020, roč. 190, č. March. S. neuvedeny (10 stran). ISSN: 0032-3861. https://doi.org/10.1016/j.polymer.2020.122234
 • SWAR, S., MÁKOVÁ, V. a STIBOR, I. The Covalent Tethering of Poly(ethylene glycol) to Nylon 6 Surface via N,N′-Disuccinimidyl Carbonate Conjugation: A New Approach in the Fight against Pathogenic Bacteria Polymers 1. vyd. Basel: MDPI, 2020, roč. 12, č. 10. S. neuvedeny (15 stran). ISSN: 2073-4360. https://www.mdpi.com/2073-4360/12/10/2181

2019

 • SWAR, S., MÁKOVÁ, V. a STIBOR, I. Effectiveness of Diverse Mesoporous Silica Nanoparticles as Potent Vehicles for the Drug L-DOPA Materials 1. vyd. MDPI: BASEL, SWITZERLAND, 2019, roč. 12, č. 19. S. neuvedeny (15 stran). ISSN: 1996-1944. https://www.mdpi.com/1996-1944/12/19/3202

2018

 • SWAR, S. aj. Effective poly(ethylene glycol) methyl ether grafting technique onto Nylon 6 surface to achieve resistance against pathogenic bacteria Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa Journal of Materials Science 1. vyd. Kluwer Academic Publishers, 2018, roč. 53, č. 20. S. 14104 – 14120. ISSN: 0022-2461. https://link.springer.com/article/10.1007/s10853-018-2636-2
 • HORÁKOVÁ, J. aj. Heparinizace cévních náhrad aneb „Kam s ním?“ Biomateriály a jejich povrchy 1. vyd. Praha: ČVUT, 2018 S. 17 – 18. ISBN: 978-80-01-06471-9. https://www.irsm.cas.cz/ext/biomaterialy/
 
Mgr. Jana Melicheríková

Mgr. Jana Melicheríková

T +420 48535 3417

E jana.melicherikova@tul.cz

Elementární analýza, Disková centrifuga

 

 
Ing. Martin Stuchlík

Ing. Martin Stuchlík

T +420 48535 3417

E martin.stuchlik@tul.cz

Infračervená a Ramanova spektroskopie, Termogravimetrická analýza

2022

 • YANG, K. aj. Crystallization mechanism of micro flake Cu particle-filled poly(ethylene glycol) composites Thermochimica Acta AMSTERDAM: Elsevier BV, 2022, roč. 710, č. 179172. S. neuvedeny (17 stran). ISSN: 0040-6031. https://doi.org/10.1016/j.tca.2022.179172

2021

2019

 • LUKÁŠEK, J. aj. Cyclodextrin-polypyrrole coatings of scaffolds for tissue engineering Polymers 1. vyd., 2019, roč. 11, č. 3. S. neuvedeny (11 stran). ISSN: 2073-4360. https://www.mdpi.com/2073-4360/11/3/459

2018

 • SILVESTRI, D. aj. A poly(3-hydroxybutyrate)-chitosan polymer conjugate for the synthesis of safer gold nanoparticles and their applications Green Chemistry 1. vyd. Royal Society of Chemistry, 2018, roč. 20, č. 21. S. 4975 – 4982. ISSN: 1463-9262. https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2018/gc/c8gc02495b#!divAbstract
 • KUŽELOVÁ KOŠŤÁKOVÁ, E. aj. Composite Electrospun Fibrous Structures by Different Fiber Generators NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 1. vyd. Ostrava: TANGER, 2018 S. 75 – 81. ISBN: 978-80-87294-81-9. http://publikace.tul.cz/mvcr/6036.pdf
 • SEIBERT, O. aj. Green Synthesis of Iron Oxide Nanoparticle (2018) NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application. 1. vyd. Ostrava: TANGER Ltd., 2018 S. 685 – 691. ISBN: 9788087294819. http://publikace.tul.cz/mvcr/5874.pdf
 • STUCHLÍK, M. aj. Materiál pro výplň mezikruží mezi stěnou geotermálního vrtu a potrubím geotermální sondy, a vodná suspenze tohoto materiálu [užitný vzor] Zapsán 20180522 pod číslem 31795. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0031/uv031795.pdf
 
Mgr. Jana Karpíšková, Ph.D.

Mgr. Jana Karpíšková, Ph.D.

E jana.karpiskova@tul.cz

2022

2021

2020

 • HAUZEROVÁ, ?. Á. aj. Adsorpce proteinů na biodegradabilní polyesterové vlákenné nosiče Biomateriály a jejich povrchy XIII. 1. vyd. České vysoké učení technické v Praze: , 2020 S. 15 – 16. ISBN: 978-80-01-06754-3. https://www.irsm.cas.cz/ext/biomaterialy/

2019

2017

2016

2014

 
Ing. Johana Kulhánková

Ing. Johana Kulhánková

T +420 48535 3863

E johana.kulhankova@tul.cz

2021

2020

 • NIKENDEY HOLUBOVÁ, B. aj. Novel chapter in hybrid materials: One-pot synthesis of purely organosilane fibers Polymer 1. vyd. Elsevier BV, 2020, roč. 190, č. March. S. neuvedeny (10 stran). ISSN: 0032-3861. https://doi.org/10.1016/j.polymer.2020.122234
 
Ing. Jana Müllerová, Ph.D.

Ing. Jana Müllerová, Ph.D.

T +420 48535 3417

E jana.mullerova@tul.cz

2022

2021

 • KLÁPŠŤOVÁ, A. aj. Antiadhesive Nanofibers for Novel Applications in Gastrointestinal Surgery Nanocon 2021- Abstracts 1. vyd. Ostrava: TANGER Ltd., 2021S. ISBN: 978-80-88365-00-6. https://www.confer.cz/nanocon/2021
 • AHMED, M. M. aj. Corrigendum to “Revisiting the polyvinylidene fluoride heterogeneous alkaline reaction mechanism in propan-2-ol: An additional hydrogenation step” [Eur. Polym. J. 156 (2021) 110605] European Polymer Journal OXFORD: Elsevier, 2021, roč. 159, č. OCT 5.S. ISSN: 0014-3057. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014305721004444
 • NOVOTNÁ, J., TOMKOVÁ, B. a MÜLLEROVÁ, J. DIELECTRICAL ANALYSIS OF COMPOSITE MATERIALS WITH RECYCLED CARBON FIBERS konference Nanocon 1. vyd. Brno: TANGER Ltd, 2021 S. 68 – 74. ISBN: 978-80-87294-98-7, ISSN: 2694-930X. https://www.confer.cz/nanocon/2020/3690-dielectrical-analysis-of-composite-materials-with-recycled-carbon-fibers
 • LISNENKO, M. aj. Fyzikální síťování nanovlákenných materiálů založených na PVA metodou freeze – thaw II. česko-slovenský kongres Mezioborové přístupy v hojení ran Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2021S. ISBN: 978-80-01-06921-9.
 • HAVLÍČKOVÁ, K. aj. Kopolymer PLCL - zvláknitelnost a vliv sterilizační metody na degradační chování II. česko-slovenský kongres Mezioborové přístupy v hojení ran Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2021 S. neuvedeny (2 stranky). ISBN: 978-80-01-06921-9.
 • AHMED, M. M. aj. Revisiting the polyvinylidene fluoride heterogeneous alkaline reaction mechanism in propan-2-ol: An additional hydrogenation step European Polymer Journal 1. vyd., 2021, roč. 156, č. August. S. neuvedeny (6 stran). ISSN: 0014-3057. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0014305721003396
 • JENČOVÁ, V. aj. The Effect of a Polyester Nanofibrous Membrane with a Fibrin-Platelet Lysate Coating on Keratinocytes and Endothelial Cells in a Co-Culture System Nanomaterials Basel: MDPI, 2021, roč. 11, č. 2. S. 457 – 483. ISSN: 2079-4991. https://www.mdpi.com/2079-4991/11/2/457
 • LISNENKO, M. aj. Vliv stabilizační metody freeze – thaw na vlastnosti nanovlákenných scaffoldů založených na PVA Biomateriály a jejich povrchy XIV. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2021S. ISBN: 978-80-01-06872-4.
 
Ing. Barbora Nikendey Holubová, Ph.D.

Ing. Barbora Nikendey Holubová, Ph.D.

E barbora.holubova@tul.cz

2022

 • HOTAŘ, V., STARÁ, M., MÁKOVÁ, V. a NIKENDEY HOLUBOVÁ, B. Present state of 3D printing from glass Pure and Applied Chemistry Berlin: De Gruyter, 2022, roč. 94, č. 2. S. 169 – 179. ISSN: 0033-4545. https://doi.org/10.1515/pac-2021-0707

2021

2020

 • MÁKOVÁ, V. aj. (1S,2S)-Cyclohexane-1,2-diamine-based Organosilane Fibres as a Powerful Tool Against Pathogenic Bacteria Polymers 1. vyd. MDPI AG, 2020, roč. 12, č. 1. S. neuvedeny (12 stran). ISSN: 2073-4360. https://www.mdpi.com/2073-4360/12/1/206
 • NIKENDEY HOLUBOVÁ, B. aj. Novel chapter in hybrid materials: One-pot synthesis of purely organosilane fibers Polymer 1. vyd. Elsevier BV, 2020, roč. 190, č. March. S. neuvedeny (10 stran). ISSN: 0032-3861. https://doi.org/10.1016/j.polymer.2020.122234
 

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren