Oddělení fyzikálních měření

Odborným zaměřením oddělení je měření fyzikálních veličin pro účely automatizace a" "optimalizace průmyslových systémů a" "experimentální výzkum fyzikálních dějů v technologických procesech.

Výzkum

Odborným zaměřením laboratoře je měření fyzikálních veličin pro účely automatizace a optimalizace průmyslových systémů a experimentální výzkum fyzikálních dějů v technologických procesech. Výzkumné aktivity se zaměří i do oblasti návrhu a vývoje měřicích metodik a aplikačních měřicích řetězců. Významným úkolem je i poskytování servisních služeb pro další pracoviště CxI.

Laboratoř soustředí technické prostředky pro rychlé sestavení výzkumných a ověřovacích experimentů v odbornosti specifikované v hlavních cílech a aktivitách, nástroje pro vývoj příslušných experimentálních sestav, elektronických modulů a počítačových algoritmů. Výsledky výzkumu a vývoje jsou uplatněny jak v oblasti průmyslového a technologického nasazení, tak v oblasti experimentálního ověřování numerických modelů a simulací.

Spolupráce

  • Prototypy a funkční vzorky měřicích řetězců.
  • Spolupráce na vývoji prototypů strojních zařízení.
  • Metodiky měření a vývoj softwarových nástrojů.

Ing. Michal Kotek, Ph.D.

Vedoucí oddělení

Ing. Michal Kotek, Ph.D.

Global Imaging Metody, Experimentální mechanika tekutin, Vysokorychlostní vizualizace

E michal.kotek@tul.cz

Publikace

2021

MLÝNEK, J., RAHIMIAN KOLOOR, S. S., MARTINEC, T. a PETRŮ, M. Fabrication of High-Quality Straight-Line Polymer Composite Frame with Different Radius Parts Using Fiber Winding Process Polymers 1. vyd. Basel: MDPI, 2021, roč. 13, č. 4. S. neuvedeny (22 stranky). ISSN: 2073-4360. https://www.mdpi.com/2073-4360/13/4/497

RAMAKRISHNAN, R. K. aj. Hierarchically Porous Bio-Based Sustainable Conjugate Sponge for Highly Selective Oil/Organic Solvent Absorption Advanced Functional Materials 1. vyd. Wiley‐VCH GmbH, 2021, roč. 31, č. 18. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 1616-301X. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adfm.202100640

HAVELKA, O. aj. On the Use of Laser Fragmentation for the Synthesis of Ligand-Free Ultra-Small Iron Nanoparticles in Various Liquid Environments Nanomaterials 1. vyd. Switzerland: MDPI, 2021, roč. 11, č. 6. S. neuvedeny (14 stran). ISSN: 2079-4991. https://www.mdpi.com/2079-4991/11/6/1538

Kontakt

Oddělení fyzikálních měření

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace

Technická univerzita v Liberci

Bendlova 1409/7

460 01 Liberec 1

Česká republika


Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren