Oddělení modelování procesů a umělé inteligence

Realizaci a analýzy modelů přírodních procesů a vývoj specializovaného software.

Výzkum

Oddělení se zaměřuje na správu dat s cílem zajistit podporu v oblasti ukládání, zpracování, vyhodnocování a pokročilých analýz při správě velkých objemů dat. Podpora a spolupráce při řešení jednotlivých úkolů patří mezi každodenní úkoly našeho oddělení.

Nabízíme:

Správa dat od které se očekává zajištění podpory v oblasti ukládání, zpracování, vyhodnocování a pokročilých analýz a prezentace velkých objemů dat.

Pokročilé metody prezentace výsledků výzkumu, podpora v oblasti projektování, modelování a simulací s důrazem na zvýšení atraktivity prezentace výsledků výzkumu a tendrů pomocí využití virtuální, smíšené a rozšířené reality či zařízení velkoplošné projekce, využití systémů GIS.

Podpora spolupráce a individuálních řešení, tedy zajištění podpory spolupráce a sdílení výsledků výzkumu v rámci výzkumných týmů interně, ale i směrem k výzkumným partnerům externě, správa dokumentů, efektivní řízení úkolů a času na projektech a tím zvýšení efektivity a kvality práce řídících, výzkumných a podpůrných pracovníků jednotlivců i samotných výzkumných projektů.

Kontakt

Oddělení modelování procesů a umělé inteligence

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace

Technická univerzita v Liberci

Bendlova 1409/7

460 01 Liberec 1

Česká republika


Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren