Oddělení modelování procesů a umělé inteligence

Realizaci a analýzy modelů přírodních procesů a vývoj specializovaného software.

Výzkum

Oddělení se zaměřuje na správu dat s cílem zajistit podporu v oblasti ukládání, zpracování, vyhodnocování a pokročilých analýz při správě velkých objemů dat. Podpora a spolupráce při řešení jednotlivých úkolů patří mezi každodenní úkoly našeho oddělení.

Nabízíme:

Správa dat od které se očekává zajištění podpory v oblasti ukládání, zpracování, vyhodnocování a pokročilých analýz a prezentace velkých objemů dat.

Pokročilé metody prezentace výsledků výzkumu, podpora v oblasti projektování, modelování a simulací s důrazem na zvýšení atraktivity prezentace výsledků výzkumu a tendrů pomocí využití virtuální, smíšené a rozšířené reality či zařízení velkoplošné projekce, využití systémů GIS.

Podpora spolupráce a individuálních řešení, tedy zajištění podpory spolupráce a sdílení výsledků výzkumu v rámci výzkumných týmů interně, ale i směrem k výzkumným partnerům externě, správa dokumentů, efektivní řízení úkolů a času na projektech a tím zvýšení efektivity a kvality práce řídících, výzkumných a podpůrných pracovníků jednotlivců i samotných výzkumných projektů.

Ing. Jan Kočí

Vedoucí oddělení

Ing. Jan Kočí

Digitalizace, řízení, podniková a softwarová architektura, integrace

E jan.koci@tul.cz

Bc. Věnceslav Chumchal

Člen(ka) oddělení

Bc. Věnceslav Chumchal

Aplikované strojové učení a umělá inteligence, správa dat, numerické výpočty, python/jupyter, vývoj aplikací

E venceslav.chumchal@tul.cz

Ing. Bohumil Kolář

Člen(ka) oddělení

Ing. Bohumil Kolář

Měřící a regulační systémy, Průmysl 4.0, ML/AI, C, Matlab

E bohumil.kolar@tul.cz

Martin Schindler

Člen(ka) oddělení

Martin Schindler

Matematická statistika, strojové učení a techniky dolování dat, programování v R

E martin.schindler@tul.cz

Denis Tauchman

Člen(ka) oddělení

Denis Tauchman

Python vývojář; machine learning a AI, Django, Javascript, backend development, DevOps, vývoj aplikací

E denis.tauchman@tul.cz

Ing. Pavel Tyl

Člen(ka) oddělení

Ing. Pavel Tyl

  • Databáze
  • Webové technologie (sémantický web, ontologie)
  • Datamining

E pavel.tyl@tul.cz

Bekir Yildirim

Člen(ka) oddělení

Bekir Yildirim

Průmyslové aplikace počítačového vidění a zpracování obrazu, aplikace strojového učení, python/jupyter

E bekir.yildirim@tul.cz

Jakub Zach

Člen(ka) oddělení

Jakub Zach

Python programování, správa dat, analýza a zpracování dat, data scientist, správa dat FAIR

E jakub.zach@tul.cz

Kontakt

Oddělení modelování procesů a umělé inteligence

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace

Technická univerzita v Liberci

Bendlova 1409/7

460 01 Liberec 1

Česká republika


Hlavní partneři

Skupina UJV
Škoda Auto
AWAL
Elmarco
Česká Zbrojovka
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Atrea
Innogy
Auren