Inovační vouchery

 • Výzkum užitných vlastností a aplikačních možností lehkých polymerních kompozitů pro stavbu karoserie detail
 • Výzkum v oblasti výroby motorových dílů s využitím aditivních technologií - technologický voucher detail
 • Výzkum zvýšení objemu podzemních vod intenzifikací infiltrace čištěných povrchových vod detail
 • Výzkumná infrastruktura pro geotermální energii (RINGEN) detail
 • VZ k ÚJV ŘEŽ ( MPO OP PIK - APLIKACE I) - "Znalostní báze pro vyřazování JEZ" detail
 • Vzdálená asistence terénnímu pracovníkovi v krizové oblasti pomocí řešení AR technologie detail
 • Water Resources Management in Visitor Attractions - FIT4USE Water Recirculation Technology detail
 • WP1 Národní centrum kompetence pro materiály, pokročilé technologie, povlakování a jejich aplikace detail
 • WP2 Národní centrum kompetence pro materiály, pokročilé technologie, povlakování a jejich aplikace detail
 • WP3 Národní centrum kompetence pro materiály, pokročilé technologie, povlakování a jejich aplikace detail
 • Zařízení pro bezkontaktní hodnocení tvarové přesnosti automobilových skel detail
 • Zavedení pokročilých metod augmented reality jako jednoho z pilířů Industry 4.0 při návrhu designu a vývoje průmyslového výrobku detail
 • Zavedení pokročilých metod augmented reality jako jednoho z pilířů Industry 4.0 při návrhu designu a vývoje průmyslového výrobku (NZ) detail
 • Zefektivnění akumulace energie a zajištění stability rozvodné sítě rozšířením provozního pásma přečerpávacích vodních elektráren detail
 • Zhodnocení efektivity zařízení pro využití srážkových vod detail
 • Zkušební stanoviště pro předcertifikační zkoušky. (CxI) detail
 • Zlepšení vodní bilance tepelných elektráren aplikací nového způsobu dočištění spalin detail
 • Znalostní báze pro vyřazování JEZ detail
 • Způsob a mobilní zařízení pro odstraňování námrazy z trolejí v městské tramvajové a trolejbusové trakci detail
 • Zvyšování účinnosti strojů a zařízení snižováním třecích ztrát stroje a jeho komponent detail
První  |  Předchozí  |  Stránka 24 z 24

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren