+420 485 353 852|

cxi@tul.cz|

Staff


Project Department of environmental technology

 • A modular platform for complete wastewater treatment detail
 • Monitoring and potential reduction options of greenhouse gas emissions from wastewater treatment plants. detail
 • Monitoring and Mineralization of microplastics across sustainable drainage systems detail
 • Monitoring, ochrana a náprava zdrojů podzemních vod z hlediska nežádoucí přítomnosti mikropolutantů detail
 • MPO OP PIK ART Carbon detail
 • NanoMOF: Kovově-organické rámce v nanorozměrech a jejich aplikace při čištění odpadních vod detail
 • Nanofiber filters with encapsulated bacteriophages for air purification in mobile crisis infrastructure detail
 • Nanofiber materials for advanced microbial monitoring and optimization of drinking water treatment processes detail
 • New chiral composite magnetic membranes combined with rotational and magnetic levitation forces for racemic mixture separation detail
 • New chiral composite magnetic membranes combined with rotational and magnetic levitation forces for racemic mixture separation detail
 • New chiral composite magnetic membranes combined with rotational and magnetic levitation forces for racemic mixture separation detail
 • Nové možnosti zvýšení efektivity provozu membránových systémů: recyklace retentátu z reverzně-osmotických jednotek a inovativní způsoby zpětného proplachu membrán detail
 • Protective textiles against CBRN substances based on nanofibrous structures with incorporated sorption materials detail
 • Optimization and long-term verification of membrane drinking water treatment plant mobil unit for emergency deployment detail
 • Optimalizace hybridního procesu koagulace-membránová mikrofiltrace s ohledem na zanášení membrán aplikovaných pro úpravu povrchových vod detail
 • Optimalizace procesu denitrifikace a post-denitrifikace z hlediska eliminace tvorby dusitanů a oxidů dusíku detail
 • Optimalizace procesu in-situ regenerace CNT adsorbentu a ověření vlivu opakované regenerace na záchyt vybraných faramceutických látek při kvartérním čištění odpadních vod detail
 • Optimization of the air ventilation process detail
 • Optimalizace provozních parametrů městských čistíren odpadních vod s cílem intenzifikace odstraňování mikropolutantů v kvarterním stupni detail
 • Backup and island systems with efficient production and storage of electrical energy detail

General partners

Škoda AUTO
Česká Zbrojovka
Aquatest
Elmarco
FM Motol
Preciosa
UJV Group
Atrea
Innogy
Auren