Oddělení nanochemie

Oddělení nanochemie využívá nástrojů organické a anorganické chemie pro přípravu a chemickou modifikaci nanomateriálů a to zejména nanočástic a nanovláken. Vzhledem k silnému zázemí v chemii jsme schopni syntézy téměř jakýchkoliv organických a anorganických sloučenin,
a tak připravovat na míru funkcionalizované nanomateriály.

Výzkum

Výzkumné směry v oddělení jsou zaměřeny zejména na:

  • Syntézu organických sloučenin.
  • Použití metody sol-gel pro přípravu funkcionalizovaných křemičitých nanomateriálů (částic či nanovláken).
  • Přípravu cyklodextriny funkcionalizovaných nanomateriálů.
  • Použití funkcionalizovaných nanomateriálů v tkáňovém inženýrství, chemické katalýze či čištění vod.

doc. RNDr. Michal Řezanka, Ph.D.

Vedoucí oddělení

doc. RNDr. Michal Řezanka, Ph.D.

- organická chemie, funkcionalizace nanomateriálů

E michal.rezanka@tul.cz

Ing. Martin Stuchlík

Zástupce vedoucího oddělení

Ing. Martin Stuchlík

- infračervená a Ramanova spektroskopie, termogravimetrická analýza

E martin.stuchlik@tul.cz

Publikace

2021

NECHANICKÁ, M., HAVLÍČEK, K. a ŘEZANKA, M. Development of conductive nanomaterials for biotechnology applications World Nanotechnology Conference, 2021S. https://worldnanotechnologyconference.com/about/past-events

MÁKOVÁ, V. aj. Hybrid organosilane fibrous materials and their contribution to modern science Polymer 1. vyd. Kidlington: Elsevier, 2021, roč. 228, č. July. S. neuvedeny (19 stran). ISSN: 0032-3861. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032386121004857

YANG, K. aj. Structural analysis of embedding polyethylene glycol in silica aerogel Microporous and mesoporous materials 1. vyd. Amsterdam: Elsevier, 2021, roč. 310, č. JAN 2021. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 1387-1811. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1387181120306363?via=ihub

Kontakt

Oddělení nanochemie

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace

Technická univerzita v Liberci

Bendlova 1409/7

460 01 Liberec 1

Česká republika


Hlavní partneři

Skupina UJV
Škoda Auto
AWAL
Elmarco
Česká Zbrojovka
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Atrea
Innogy
Auren