Projekt Oddělení technologie životního prostředí

 • Vývoj mobilní modulární technologie odstranění pesticidních látek, farmak a hormonů pro úpravu surové vody detail
 • Vývoj pokročilé technologie čištění vysokomineralizovaných vod založené na membránové destilaci detail
 • Vývoj pokročilé technologie pro eliminaci pesticidních a hormonálních látek z odpadních vod detail
 • Vývoj pokročilé technologie pro odstraňování léčiv a dalších mikropolutantů z odpadních vod produkovaných zdravotnickými zařízeními detail
 • Vývoj pokročilé technologie založené na membránové destilaci pro efektivní eliminaci těžkých kovů z odpadních vod detail
 • Vývoj protokolu pro vysoce účinný proces odstraňování dusíku z odpadních a podzemních vod na bázi denitrifikačních exogenních substrátů. detail
 • Vývoj separátoru submikronových částic pro sprejovou nebulizační sušárnu detail
 • Vývoj smart dýchací obličejové polomasky se systémem výměnných nanovlákenných filtrů. detail
 • Vývoj technologických jednotek pro odstraňování PFAS z pitných a technologických vod detail
 • Vývoj technologie pro efektivní potlačování mykolitických pěn v aktivačních systémech čištění odpadních vod detail
 • Výzkum a vývoj kompozitních nanovlákenných struktur pro zvýšení technologické využitelnosti mikroorganismů detail
 • Výzkum a vývoj kompozitních nanovlákenných struktur pro zvýšení technologické využitelnosti mikroorganismů detail
 • Výzkum zvýšení objemu podzemních vod intenzifikací infiltrace čištěných povrchových vod detail
 • Zlepšení vodní bilance tepelných elektráren aplikací nového způsobu dočištění spalin detail

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren