Projekt Oddělení technologie životního prostředí

 • RESearCh network towards an understanding and mitigation of diffuse Urban POLLution detail
 • Snížení projevů eutrofizace s dopadem na biodiverzitu významných vodních ploch v Libereckém kraji detail
 • Snížení znečištění povrchových vod farmaceutickými látkami v biologicky vyčištěných odpadních vodách detail
 • STIMUL 20 - Využití selekčního tlaku a nanomateriálů jako efektivního nástroje stimulace biotechnologických systémů detail
 • Superhydrofobní nanovlákenné membrány pro membránovou destilaci detail
 • Technologie bioremediace a pokročilého monitoringu půdy zasažené průmyslovou zemědělskou činností pro návrat do režimu trvalé udržitelnosti - REAGROCHEM detail
 • Technologie mikrobiologicky čistých povrchů nanotechnologických materiálů pro biotechnologické aplikace detail
 • Technologie vzdáleného monitoringu a řízení elektrokineticky podporovaných chemicko-biologických in situ metod sanace – EBioChem detail
 • Účinné antimikrobiální filtry pro ventilaci a klimatizaci autobusů detail
 • Účinné antimikrobiální filtry pro ventilaci a klimatizaci kolejových vozidel detail
 • Účinné antimikrobiální filtry pro ventilaci a klimatizaci kolejových vozidel detail
 • Úplné odstraňování dusíku a fosforu z odpadních vod využívající cíleně vyrobených textilních nosičů biomasy. detail
 • Vývoj elektro-post-denitrifikační jednotky pro kompletní redukci dusičnanů detail
 • Vývoj hybridního skrápěného bioreaktoru detail
 • Vývoj hybridního skrápěného bioreaktoru detail
 • Vývoj inovativní hybridní technologie recyklace odpadních vod z procesů moření oceli a kovů detail
 • Vývoj mobilní energeticky nezávislé jednotky membránové destilace využívající energie z obnovitelných zdrojů detail
 • Vývoj mobilní energeticky nezávislé jednotky membránové destilace využívající energie z obnovitelných zdrojů detail
 • Vývoj mobilní energeticky nezávislé jednotky úpravny pitné vody pro pohotovostní nasazení v krizových situacích detail
 • Vývoj mobilní jednotky a nových čistících protokolů pro regeneraci filtračních membrán využívaných při čištění odpadních vod detail

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren