Analytická laboratoř CXI TUL

AKREDITOVANÁ ČIA POD ČÍSLEM L 1611

Chemické a mikrobiologické zkoušky a rozbory vod, půd, hornin, kalů, výluhů a ovzduší.
Odběry vzorků vod.
Kontrola účinnosti sterilizátorů.

Nabízíme

Akreditované rozbory

  • pitných, odpadních a teplých vod,
  • bazénových vod a venkovních koupališť,
  • kontrolu účinnosti sterilizátorů a autoklávů,
  • stanovení řas v omítkách.

 

KONTROLA ÚČINNOSTI STERILIZÁTORŮ

Jitka Landová, tel: 734 518 420,  jitka.landova@tul.cz

ODBĚRY VZORKŮ VOD

Hana Pohlreichová, tel:485 353 849, 603 114 007, hana.pohlreichova@tul.cz
Daniela Myšáková, tel: 737 133 817, daniela.mysakova@tul.cz

Jitka Landová

Laborant/technický personál

Jitka Landová

kontrola sterilizátorů a autoklávů, odběry vzorků

GSM +420 737 518 420

E jitka.landova@tul.cz

Daniela Myšáková

Laborant/technický personál

Daniela Myšáková

anorganická analýza (iontová chromatografie, TOC, fotometrie), odběry vzorků

GSM +420 737 133 817

E daniela.mysakova@tul.cz

Hana Pohlreichová

Laborant/technický personál

Hana Pohlreichová

příjem vzorků, administrativa, anorganická analýza (ICP-OES, AMA)

GSM +420 603 114 007

E hana.pohlreichova@tul.cz

Ing. Lenka Lacinová, Ph.D.

Vedoucí oddělení

Ing. Lenka Lacinová, Ph.D.

GSM +420 725 052 812

vedoucí laboratoře, manažer kvality, cenové nabídky

E lenka.lacinova@tul.cz

Kontakt

Analytická laboratoř CXI TUL

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace

Technická univerzita v Liberci

Bendlova 1409/7

460 01 Liberec 1

Česká republika


Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren