Tým Oddělení mechatronických systémů a robotiky

Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.

Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.

T +420 48535 3526

E tomas.martinec@tul.cz

Embedded aplikace v oblasti měření a zpracování signálů
Měření a řízení teplotních polí
Průmyslová automatizace, PLC, SCADA
Vývoj nových materiálů (technologie Slush, kompozity)
Využití robotů při vývoji kompozitních materiálů

2023

 • ŠEVČÍK, L. a MARTINEC, T. Automatizované nůžky s podáváním ochranných krytů ran [ověřená technologie]. 2023.
 • MARTINEC, T. a BOYARCHIKOV, Y. Data collecting, analysis, classification methods, and approaches of the road pavement defects detection 2023 3rd International Conference on Electrical, Computer, Communications and Mechatronics Engineering IEEE, 2023 S. neuvedeny (6 stran). ISBN: 979-8-3503-2297-2. https://ieeexplore.ieee.org/document/10253171
 • MARTINEC, T., HANČIL, D. a MACHÁČEK, J. Konstrukční řešení měřícího nástroje pro robota - robotický nástroj pro optické měření profilu povrchu na principu laserové triangulace [funkční vzorek] https://doc.tul.cz/13170/
 • ŠEVČÍK, L. a MARTINEC, T. Nanášecí hlavice kompozitního prepregu na výrobky z PA6 [ověřená technologie]. 2023.
 • KLAPAL, T. aj. Zařízení pro přesné setí [užitný vzor] Zapsán 20230127 pod číslem 36787. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0036/uv036787.pdf

2022

 • ŠEVČÍK, L., PETRŮ, M., MARTINEC, T. a HANČIL, D. Detekovací stanice vad automobilních filtrů [funkční vzorek]
 • ŠEVČÍK, L., PETRŮ, M., MARTINEC, T. a PRISLINGER, M. Funkční vzorek jednoticího zařízení [funkční vzorek]
 • ŠEVČÍK, L., PETRŮ, M., MARTINEC, T. a PRISLINGER, M. Funkční vzorek systému transportu semen [funkční vzorek]
 • MAŠÍN, I., MARTINEC, T., BUCHTA, J. a MALENA, V. Inteligentní plynový ohřívač vzduchu [funkční vzorek]
 • PETRŮ, M. aj. Modulární platforma pro autonomní podvozky specializovaných elektrovozidel pro dopravu nákladu a zařízení - Generace 0 [funkční vzorek]
 

Laborant/technický personál

Ostatní členové

Ing. Jaroslav Buchta

Ing. Jaroslav Buchta

T +420 48535 3872

E jaroslav.buchta@tul.cz

Analýza a zpracování obrazové informace
Měření polohy a velikosti objektů ve 2D a 3D obrazech
Vývoj systémů pro řízení pohonů
Programování mikrokontrolérů ARM
Implementace logických obvodů na bázi FPGA
Průmyslová automatizace, PLC, SW aplikace

2022

2021

 • MALENA, V. aj. Inteligentní regulační subsystém pro ohřívače vzduchu [funkční vzorek]

2020

 • KRČMAŘÍK, D. aj. Prototyp komunikační jednotky sbírající data [funkční vzorek]
 • PETRŮ, M. aj. Technologie pro efektivní výrobu plastových obalů [ověřená technologie]. 2020.

2019

 • VOTRUBEC, R. a BUCHTA, J. Air flow control of centrifugal fans for personal protection equipment Annals of DAAAM and Proceedings of the International DAAAM Symposium Vienna Austria: DAAAM International, 2019 S. 268 – 275. ISBN: 978-3-902734-22-8, ISSN: 1726-9679.

2017

 • KOČÍ, J. aj. Elektronika a cloudová platforma pro pilotní firemní carsharing [souhrnná výzkumná zpráva].
 • TŮMA, P., LINDR, D. a BUCHTA, J. FrontEnd program pro řízení IACG; Kamerový vyhodnocovací systém; Regulační deska; Řídící program dynamického zkušebního stavu, 2017
 • TŮMA, P. a BUCHTA, J. Funkční vzorek komunikačního modulu MVB, 2017
 • TŮMA, P. a BUCHTA, J. Výzkum a vývoj řídící jednotky, 2017
 
doc. Ing. Petr Tůma, CSc.

doc. Ing. Petr Tůma, CSc.

T +420 48535 3101

E petr.tuma@tul.cz

2023

 • ŠEVČÍK, L., SRB, P., TŮMA, P. a VOSÁHLO, J. Zařízení na měření celistvosti pryžo-kordových vulkanizovaných profilů [funkční vzorek]

2022

2021

 • MALENA, V. aj. Inteligentní regulační subsystém pro ohřívače vzduchu [funkční vzorek]
 • SVRČEK, J., TŮMA, P. a MARTINEC, T. Více směrový 3D tisk s využitím průmyslového robota [souhrnná výzkumná zpráva].

2019

 • SVRČEK, J. aj. Metodika pro měření a eliminaci polohových chyb robota při 3D tisku [souhrnná výzkumná zpráva].

2018

 • ŠEVČÍK, L., PETRŮ, M., TŮMA, P. a MARTINEC, T. Modulární linka na výrobu sofistikovaných adhezních krytů ran [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠEVČÍK, L. aj. Prototyp výrobní modulární linky na výrobu sofistikovaných adhezních krytů ran [funkční vzorek]

2017

 • TŮMA, P., LINDR, D. a BUCHTA, J. FrontEnd program pro řízení IACG; Kamerový vyhodnocovací systém; Regulační deska; Řídící program dynamického zkušebního stavu, 2017
 • TŮMA, P. a BUCHTA, J. Funkční vzorek komunikačního modulu MVB, 2017
 • TŮMA, P. a MARTINEC, T. Řídící software pro spolupráci PLC a robota pro nová lůžka Snowman; Software pro řízení linky MQB2 a pro Colorado 1; Řídící program měření Z pozic, 2017
 

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren